Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради
14707240150325162035n
 
 
 
     Забезпечення громадян житлом є одним із найяскравіших показників добробу­ту всього народу. Право на житло – це можливість людини мати житло у власності чи одержати його за договором найму з державного фонду, користуватися житлом і вимагати від зобов’язаних суб’єктів забезпечення реалізації цього права в повному обсязі. Даному праву кореспондують обов’язки інших фізичних та юри­дичних осіб і державних органів щодо створення відповідних умов, охорони, захисту та відтворення житлових прав людини й громадянина.
Конституція України покладає на державу обов’язок створювати умови, за яких кожен громадянин матиме змогу по­будувати житло, придбати його у власність або взя­ти в оренду.
На сьогоднішній день у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході України та тимчасовою окупацією Криму надзвичайно гостро стоїть питання забезпечення житлом громадян, які були змушені терміново залишити свої домівки і переїхати в інші регіони України.
Основним нормативно-правовим актом, що встановлює гарантії дотримання прав, свобод та законних інтересів внутрішньо переміщених осіб, є Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».
Відповідно до ч. 1 ст. 9 даного Закону внутрішньо переміщена особа має право на забезпечення органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Разом з тим, ч. 9 ст. 11 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» передбачено, що органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають у тимчасове безоплатне користування внутрішньо переміщеним особам з комунальної власності житлові приміщення, придатні для проживання.
Крім того, громадяни, які потребують поліпшення житлових умов, зокрема внутрішньо переміщені особи з числа інвалідів війни, визначених у пунктах 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та члени їх сімей, мають право на одержання у користування жилого приміщення в будинках державного   або громадського житлового   фонду   в   порядку, передбаченому законодавством України.
Заява про взяття на квартирний облік подається відповідно виконавчому комітету сільської, селищної, міської ради, сільському голові (у разі, коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) за місцем проживання громадян за місцем перебування внутрішньо переміщеної особи на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб. Заява підписується членами сім’ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік.
Внутрішньо переміщені особи, крім заяви про взяття на квартирний облік, подають такі документи:
1) копію посвідчення встановленого зразка згідно з додатком 2 до
постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 р. N 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни», що підтверджує статус особи як члена сім’ї загиблого або інваліда війни;
2) довідку органу соціального захисту населення про перебування на обліку в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, інваліда війни з урахуванням членів сім’ї, а також члена сім’ї загиблого згідно із Законом України «Про статус   ветеранів   війни,   гарантії   їх соціального захисту» за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
3)копії документів, які підтверджують родинний зв’язок членів сім’ї з інвалідом війни;
4) копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на кожного члена сім’ї загиблого або інваліда війни.
Подана заява реєструється у книзі реєстрації заяв про взяття на   квартирний облік.
Рішення щодо взяття на квартирний облік повинно бути винесене
у місячний строк з дня подання громадянином необхідних документів. Про прийняте рішення виконавчий комітет   місцевої   ради, адміністрація підприємства,   установи,   організації направляють заявникові письмову відповідь з повідомленням дати взяття на облік, виду і номера черги або підстави відмови у задоволенні заяви.
Громадянам, які перебувають на квартирному обліку, жилі приміщення надаються в порядку черговості. Черговість надання жилих приміщень визначається за часом
взяття на облік (включення до списків осіб, які користуються правом першочергового одержання жилих приміщень).
Жиле приміщення, що надається громадянам для проживання, має бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам. При наданні жилих приміщень не допускається заселення однієї кімнати особами різної статі старшими за 9 років, крім подружжя, а також особами, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв'язку з чим вони не можуть проживати в одній кімнаті з членами своєї сім'ї.
Жиле   приміщення надається громадянам у межах 13,65 квадратного метра жилої площі на одну особу, але не менше рівня середньої забезпеченості громадян жилою площею в даному населеному пункті.
Таким чином, забезпечення житлом вну­трішньо переміщених осіб стало на сьогодні осно­вною проблемою, вирішення якої дає можливість розпочати відродження громадян, які по­страждали від окупації та перенесли внутрішнє переміщення.
 
В.о. начальника відділу «Старовижівське бюро правової допомоги»
Ковельського МЦ з надання БВПД
Юрій Сверба
Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт