Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

obzor aktualnikh izmeneniy1 грудня 2017 року Кабінет Міністрів України схвалив доопрацьований проект Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік». Відтак, у результаті доопрацювання фінансовий ресурс місцевих бюджетів збільшився на 35 млрд 354,5 млн грн та в цілому складає 556 млрд 74,8 млн грн.

Слід зазначити, що прогнозний обсяг доходів місцевих бюджетів зріс на 2 млрд 692,4 млн грн та становить 253 млрд 73,4 млн грн, у тому числі:

 • доходи загального фонду зросли на 3 млрд 911,5 млн грн за рахунок уточнення макропоказників економічного і соціального розвитку України та зростання кількості платників спрощеної системи оподаткування;
 • доходи спеціального фонду зменшилися на 1 млрд 219,1 млн грн внаслідок зниження на 30 % нормативу відрахувань екологічного податку до місцевих бюджетів.

У зв’язку з передачею на фінансування із Державного бюджету ветеринарних лабораторій та ветеринарних лікарень до спеціалізованогого фонду місцевих бюджетів з 2018 року зараховуватиметься 50 % відрахувань екологічного податку, у тому числі 15 % – до бюджетів міст, сіл, селищ та об’єднаних територіальних громад, 35 % – до обласних бюджетів, 50% – до бюджету міста Києва.

Разом із тим, обсяг трансфертів, які надаються з Державного бюджету місцевим бюджетам, збільшено при доопрацюванні законопроекту на 29 млрд 412,1 млн грн та визначено у сумі 308 млрд 407,9 млн грн.

При цьому, зменшено обсяг:

 • базової дотації на 29,7 млн грн у зв’язку з включенням до розрахунку бюджетів усіх утворених у 2017 році об’єднаних територіальних громад та кількості облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 1 жовтня 2017 року ( за даними Міністерства соціальної політики України);
 • реверсної дотації на 3 млрд 250,1 млн грн у результаті зменшення обсягу коштів, що перераховується з відповідного місцевого бюджету до Державного бюджету (50 % суми, що перевищує значення індексу 1,1 податкоспроможності відповідного бюджету);
 • стабілізаційної дотації на 1,5 млрд грн зв’язку зі зменшенням обсягу реверсної дотації;

Однак, збільшено обсяг:

 • освітньої субвенції – на 892 млн грн для забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти студентами вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації державної та комунальної власності;
 • медичної субвенції – на 5 млрд 937,3 млн грн для забезпечення видатків на надання первинної медичної допомоги до 1 липня 2018 року – на 5 млрд 229,3 млн грн, а також підвищення рівня забезпечення вторинної, третинної та екстреної медичної допомоги – на 708 млн грн;
 • соціальних субвенцій – на 17 млрд 920,9 млн грн, що направлять на надання пільг та житлових субсидій населенню – 8 млрд 918,9 млн грн, а також на надання державної соціальної допомоги окремим категоріям осіб відповідно до внесених Законом України від 3 жовтня 2017 року № 2148-VIII «Про підвищення пенсій» змін до Бюджетного кодексу України – 2 млрд грн;
 • інші субвенції – на 208,6 млн грн;

Варто відзначити, що передбачено інші субвенції в обсязі 5 млрд 983 млн грн, у тому числі на:

 • виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпечені її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статі 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов – 25 млн грн;
 • виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; для осіб з інвалідністю І-ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших держав, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або захворювання, пов’язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов – 200 млн грн;
 • реалізація проектів у рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України – 500 млн грн;
 • завершення будівництва метрополітену у місті Дніпрі – 228 млн грн;
 • здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5 млрд грн (за рахунок зменшення на цю суму державного фонду регіонального розвитку).
 • подовження третьої лінії метрополітену у місті Харкові – 30 млн грн.

В цілому у 2018 році взаємовідносини із державним бюджетом матимуть 1 тис. 288 місцевих бюджетів, у тому числі: 24 обласні бюджети, 148 бюджетів міст обласного значення та бюджет міста Києва, 450 районних бюджетів та 665 бюджетів об’єднаних територіальних громад.

Окрім того, збільшено обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку – на 2 млрд 900 млн грн та визначено у сумі 12 млрд 900 млн грн, у тому числі:

 • державний фонд регіонального розвитку – 6 млрд грн, з яких за загальним фондом 4 млрд грн, за спеціальним – 2 млрд грн (за рахунок надходжень конфіскованих коштів та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушенням);
 • субвенція на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад – 1 млрд 900 млн грн;
 • субвенція здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 5 млрд грн.

Кабінет Міністрів України за підсумками трьох кварталів 2018 року винесе на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Державного бюджету України на 2018 рік в частині списання заборгованості за середньостроковими позиками та безвідсотковими  позичками, наданими місцевим бюджетам у 2009-2014 роках за рахунок коштів єдиного казначейського рахунок, яка перебуває на обліку в Державній казначейській службі України.

До слова, текстова частина доопрацьована проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», додатки до нього та пояснювальна записка розміщені на офіційному веб-порталі Верховної Ради України.

Водночас Міністерство фінансів України на виконання частини восьмої статті 75 Бюджетного кодексу України надіслало в електронному вигляді корпоративною поштою на адресу департаментів фінансів обласних державних адміністрацій уточнені обсяги міжбюджетних трансфертів на 2018 рік у розрізі місцевих бюджетів, їх розрахунки та методики визначення.

Відділ інформаційної політики облдержадміністрації.

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт