Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради
Без названия
 
З метою реалізації конституційних виборчих прав громадян інформуємо про те, що з 01.07.2020 року набирають чинності суттєві зміни у виборчому законодавстві.

Так, відповідно до підпункту 3 пункту 3 розділу ХХХХІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Виборчого кодексу України внесено деякі зміни до Закону України «Про Державний реєстр виборців», які набирають чинності з 1 липня 2020 року. Зокрема, це такі зміни:

- заява про тимчасову зміну місця голосування та скасування тимчасової зміни місця голосування може бути подана виборцем до будь-якого органу ведення Реєстру. Процедура тимчасової зміни місця голосування виборця не застосовується щодо спеціальних виборчих дільниць, а також на будь-яких місцевих виборах (частини третя й четверта статті 7 Закону);

- виборчою адресою виборця зазвичай є адреса реєстрації його житла. Однак віднині за мотивованим зверненням виборця орган ведення Реєстру може визначити іншу виборчу адресу виборця (частини друга – четверта статті 8 Закону);

- розпорядник Реєстру (ЦВК) забезпечує взаємодію виборців з Реєстром шляхом запровадження в мережі Інтернет електронних сервісів (www.drv.gov.ua) (частина четверта статті 10 Закону);

- змінюється порядок звернення виборця щодо включення до Реєстру, а також щодо зміни виборчої адреси (зокрема, для виборців, які не мають зареєстрованого місця проживання). Відтепер є можливість подання заяви в електронному вигляді (www.drv.gov.ua) з використанням електронного підпису, особисто або уповноваженою особою, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства (статті 8, 19 Закону);

- під час звернення щодо зміни персональних даних у виборця тепер є можливість подання заяви в електронному вигляді з використанням електронного підпису особисто або через уповноважену особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. При цьому для виборців, що не мають зареєстрованого місця проживання, визначення виборчої адреси здійснюється відповідно до фактичного місця проживання. Водночас застосовується обмеження щодо зміни виборчої адреси такими особами. Відповідна заява може бути подана не пізніше, ніж на п’ятий день з дня початку виборчого процесу, та не раніше, ніж через 180 днів після дати внесення до Реєстру останньої зміни виборчої адреси такого виборця. Також Законом визначається перелік документів для обґрунтування зміни виборчої адреси за рішенням органу ведення Реєстру (статті 8, 20 Закону);

- встановлюється порядок звернення виборця щодо неправильностей у Реєстрі стосовно іншої особи. У разі виявлення виборцем невключення або неправомірного включення до Реєстру іншої особи, недостовірних відомостей Реєстру стосовно іншої особи, він може подати заяву до органу ведення Реєстру за виборчою адресою такої особи. Також можливо подати таку заяву в електронному вигляді з використанням електронного підпису (стаття 201 Закону);

- запит виборця можна відтепер подати до будь-якого органу ведення Реєстру (не лише за власною виборчою адресою). Водночас виборець може подати тільки два види запитів: 1) щодо змісту своїх персональних даних у Реєстрі; 2) прізвищ, імен, по батькові, дати народження всіх виборців, внесених до Реєстру за його власною виборчою адресою. Виборці, яким визначено виборчу адресу відповідно до частин третьої – шостої статті 8 Закону (які не мають зареєстрованого місця проживання), подати запит другого виду не мають можливості. Подання запитів за назвою села, селища, міста, району в місті, іноземної країни про кількість виборців у зазначеному селі, селищі, місті, районі в місті, іноземній країні тепер не передбачено Законом. Також можливо подати такий запит виборця в електронному вигляді з використанням його електронного підпису та вказанням адреси власної електронної пошти (стаття 21 Закону);

- визначається новий порядок здійснення політичними партіями публічного контролю за веденням Реєстру. Так, замість щорічного надання політичним партіям електронної копії бази даних Реєстру на захищених носіях передбачається надання цим партіям під час виборчого процесу доступу в режимі читання до відомостей про виборців Реєстру відповідно до пунктів 1-4 частини першої статті 6 та частини першої статті 7 Закону в установленому розпорядником Реєстру порядку (стаття 24 Закону);

- Законом передбачено можливість перевірки достовірності відомостей про громадян України, які поставили свої підписи на підписних листах на підтримку пропозиції про відкликання депутата місцевої ради, сільського, селищного, міського голови, старости села, селища за народної ініціативи (частина третя статті 29 Закону);

- відтепер щомісяця на офіційному вебсайті ЦВК розміщується кількість виборців у межах Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, районів у містах, селищ і сіл, у закордонному виборчому окрузі, а також кількість виборців, які за своїми виборчими адресами віднесені до відповідних виборчих дільниць (стаття 30 Закону).

Відділ ведення Державного реєстру виборців

апарату райдержадміністрації

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт