Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

За І півріччя 2016 року до зведеного бюджету району надійшло 105 977,0 тис.грн. податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що на 22 648,0 тис. грн. або на 27,2 відсотка більше, ніж за відповідний період минулого року.
Доходна частина загального фонду зведеного бюджету району без урахування міжбюджетних трансфертів виконана на 119,1 відсотка, при плані 8 615,6 тис.грн. фактично надійшло 10 257,6 тис. грн., додатково отримано 1 642,0 тис.грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року доходи місцевих бюджетів зросли на 2 400,8 тис. грн., або на 30,6 відсотків.
Станом на 29 червня 2016 року доходну частину загального фонду бюджету виконали всі сільські, селищний та районний бюджети, крім Глухівського сільського бюджету (виконання 96,6 відсотків), Руднянського сільського бюджету (виконання 98,2 відсотків), Седлищенського сільського бюджету (виконання 98,1 відсотків). Районний бюджет виконано на 109,1 відсотка, понад план надійшло 490,6 тис.гривень.
Виконано усі заплановані у загальному фонді бюджету району види доходів, крім надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності (виконання 74,9 відсотка, недобір – 10,7 тис.грн.).
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 9078,1 тис.грн., або 123,8 відсотка до запланованого з урахуванням змін на рік. У порівнянні з минулим роком надходження податку на доходи фізичних осіб, у співставній базі, збільшились на 2281,0 тис .грн.
По доходах спеціального фонду (без урахування обсягів міжбюджетних трансфертів) план з урахуванням змін виконано на 122,7 відсотка або понад планові показники з урахуванням змін надійшло 512,1 тис. грн.
Станом на 29.06.2016 року район отримав базову дотацію з державного бюджету в сумі 5841,8 тис.грн. Субвенцій з державного бюджету отримано в сумі 87107,4 тис.грн., в тому числі: освітньої субвенції в сумі 29871,9 тис.грн., медичної субвенції 9074,8 тис.грн. та 48160,7 тис.грн. інших субвенцій.
Видаткова частина загального фонду місцевих бюджетів виконана на 49,8 відсотка до уточненого бюджетного призначення на рік. Протягом звітного періоду здійснено видатків на 94692,5 тис.грн., що на 13744,7 тис.грн більше ніж за минулий рік.
Найбільшу питому вагу – 41,4 відсотка, у видатках загального фонду місцевих бюджетів району займає заробітна плата з нарахуваннями, обсяг якої станом на 29.06.2016 року склав 39250,0 тис. грн.
Із загального фонду місцевих бюджетів району видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв склали 3154,6 тис.грн., медикаменти та перев’язувальні матеріали 374,5 тис. грн., продукти харчування – 718,1 тис.грн. Рівень касового виконання цих видатків до річних уточнених призначень становить відповідно 37,8; 43,2 та 35,9 відсотків.
У порівнянні з минулим роком по заробітній платі з нарахуваннями видатки збільшилися на 17,8 відсотка, по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв видатки зросли на 13,5 відсотків, оплаті медикаментів та перев’язувальних матеріалів видатки збільшилися на 13,6 відсотків, видатки на продукти харчування зросли на 1,5 відсотків.
Згідно положень законодавчих і нормативних документів, першочергово фінансувалися, протягом першого півріччя, видатки з загального фонду по виплаті заробітної плати працівникам установ бюджетної сфери, оплата комунальних платежів та енергоносіїв і інші захищені статті бюджету. Заборгованість із зазначених виплат станом на 29 червня 2016 року відсутня. Перевитрат по захищених та першочергових статтях видатків не допущено. Захищені статті бюджету в середньому профінансовані на 58,2 відсотка до уточнених річних призначень.

Обсяги виробництва промислової продукції склали 5,4 млн. грн., або на 15 відсотків більше попереднього року. Підприємствами району реалізовано 90 відсотків виробленої промислової продукції на суму майже 4.8 млн. грн., або на 7,5 відсотків більше порівняно до січня-червня 2015 року, 70 відсотків продукції реалізовано на експорт.
Підприємствами енергетичної галузі вироблено 1 256 тонн гранул з тирси та 945 тонн брикету паливного, або на 8 відсотків більше січня-червня минулого року (25 відсотків продукції іде на експорт).
Продукція сільського господарства складає майже 18 відсотків у загальному обсязі випуску товарів і послуг в районі, надходження по сплаті податків і зборів від аграріїв району у 2015 році становить 10 відсотків від власних надходжень до зведеного бюджету району.
Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції за 2015 рік склали 214,8 млн. грн. і зросли на 3 відсотки до рівня попереднього року.
Основними виробниками сільськогосподарської продукції в районі є особисті селянські господарства.
Під урожай 2016 року всіма категоріями господарств збережено та підживлено озимих зернових культур на площі 5 035 гектарів, що на 427 гектарів більше минулого року, в тому числі сільськогосподарськими підприємствами – 2 458 гектарів, що на 764 га більше минулого року. Всього до збирання у с/г підприємствах 3 424 га зернових. Крім того, агроформуваннями району збережено та підживлено 1169 га. посівів озимого ріпаку.
В районі нараховується більше 170 зернозбиральних комбайнів, які будуть надавати послуги по обмолоту зернових культур в господарствах населення та сільськогосподарських підприємствах. Навантаженість на одного комбайна складає 30 гектарів.
В агроформуваннях району утримується 819 голів ВРХ, в тому числі 337 корів, що більше до минулого року відповідно на 17.5 та 10.9 відсотків. 465 голів свиней, що на 2 відсотки менше. В районі налічується 135 родинних ферм, ними утримується 426 голів корів.
Агроформуваннями району реалізовано 14.2 тонн м’яса, надоєно 64.1 тонна молока. Продуктивність дійного стада в період з початку року складає 890 кг. молока на корову.
Сільське господарство дає можливість росту переробній промисловості нашої області, а також переробної промисловості інших регіонів України, вимагає державної підтримки та залучення інвестицій. Районною державною адміністрацією продовжується робота по залученню інвесторів в сільськогосподарське виробництво.

Одним з основних пріоритетів економічного і соціального розвитку є підвищення інвестиційної привабливості району. Актуальним є залучення в соціальну сферу та реальний сектор економіки коштів інвестиційних фондів та державних цільових програм.
У 2015-2016 роках проводилась активна робота по реалізації 4 проектів, що пройшли конкурсний відбір у Всеукраїнському конкурсі заявок на фінансування інвестиційних проектів місцевих громад району в рамках презентації Проекту Європейського Союзу "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ", а саме:
- реконструкція покрівлі ДНЗ с.Смідин;
- встановлення енергозберігаючих вікон ЗОШ І-ІІІ селах Кримне та Дубечне;
- продовжується впровадження цього проекту по реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту с. Ниці.
Загальна вартість Проекту ЄС складає 40 тис. дол. США, з яких 30 тис. дол. США грант Європейського Союзу.
Подано заявку на участь у грантовому проекті за Програмою територіального співробітництва Східного партнерства Білорусь – Україна. Наразі погоджуються умови залучення грантових коштів та укладання партнерського договору. Бюджет спільного з білоруськими партнерами проекту складе близько 250 тис. євро.
У поточному році продовжується робота із залучення коштів державного бюджету та Фонду регіонального розвитку, обласного і місцевих бюджетів на реалізацію інвестиційних проектів в соціальній сфері.
На конкурсній основі відібрано та за рахунок коштів Фонду профінансовано інвестиційний проект «Реконструкція дошкільного навчального закладу в с. Смоляри". У 2015 році було освоєно коштів у сумі 1 268,573 тис. грн., з них 881,461 тис. грн. - кошти Фонду регіонального розвитку та 387,112 тис. грн. - обласного бюджету. У цілому, кошторисна вартість реконструкції дошкільного навчального закладу після внесення конструктивних рішень та змін до проекту складає 5 575,031 тис. гривень.
У 2016 році пройшов конкурсний відбір та зареєстрований на сайті Мінрегіонбуду України інвестиційний проект щодо реконструкції приміщення інтернату під дошкільний навчальний заклад в с. Кримне кошторисною вартістю будівництва 3624.833 тис. гривень.
Районною державною адміністрацією вживаються заходи щодо залучення співфінансування на інвестиційні проекти по будівництву та реконструкції у 2016-2017 роках 5 закладів соціальної інфраструктури, а саме проекти:
- будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. на 198 учнів в с. Любохини, загальна кошторисна вартість будівництва - 53 275,5 тис. гривень. Враховуючи, актуальність проблеми та надзвичайну важливість збереження незавершеного будівництва навчального закладу від руйнування, районна державна адміністрація та районна рада пропонували профінансувати у 2016 році роботи по завершенню будівництва третього поверху школи та перекриття даху. Вартість робіт за підрахунками фахівців складає понад 10 млн. гривень. Для співфінансування робіт з районного бюджету у 2016 році спрямовано кошти в сумі 1 млн. гривень.
- реконструкція будівлі "Школа мистецтв" під дошкільний навчальний заклад "Дзвіночок" с.Дубечне, загальна вартість будівництва – 5 894,8 тис. грн.;
- реконструкція очисних споруд в смт. Стара Вижівка, загальна кошторисна вартість будівництва – 9 482,8 тис. грн.;
- реконструкція інтернату під дошкільний навчальний заклад в с. Сереховичі, загальна кошторисна вартість будівництва – 4 653,9 тис. грн.;
- встановлення шатрової покрівлі на лікувальному корпусі центральної районної лікарні смт. Стара Вижівка, кошторисна вартість будівництва - 1 023,2 тис. гривень.
При цьому, останні два вищевказані івестиційні проекти уже враховані при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. В цілому, для районного бюджету постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2016 № 395 передбачено 6 793,5 тис. грн., зокрема:
- встановлення шатрової покрівлі на лікувальному корпусі центральної районної лікарні, смт.Стара Вижівка - 990 тис. грн.;
- реконструкція інтернату загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня під дошкільний навчальний заклад с. Сереховичі - 4.626346 млн. грн.;
- будівництво дитячо- спортивного майданчика, с.Смідин - 79.8 тис. грн.;
- капітальний ремонт приміщення будинку культури по вул. Незалежності, 25 с.Смідин - 1.0974 млн. гривень.
Наразі проводиться відповідна робота по упорядкуванню проектно-кошторисної документації названих об’єктів реконструкції та будівництва, приймаються рішення щодо їх співфінансування та подання розгляд конкурсної комісії з розгляду проектів регіонального розвитку.

Протягом січня-травня 2016 року послугами служби зайнятості скористались 1375 осіб. Станом на 1 червня 2016 року чисельність осіб на обліку - 462 безробітних громадян (на 1 червня 2015 – 338 осіб), з них: жінки – 37%, молодь – 25%. За звітний період працевлаштовано 303 особи, з них 175 безробітних.
Взяли участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 174 безробітних.
Важливим джерелом поповнення трудових ресурсів району є залучення до активної діяльності осіб з обмеженими можливостями, тому центром зайнятості велика увага приділяється роботі з цією категорією громадян. Так, протягом звітного періоду на обліку перебувало 23 особи з обмеженими можливостями. Спостерігається тенденція до збільшення звернень зазначеної категорії осіб до центру зайнятості (у відповідному періоді 2015 року за послугами звернулись 16 осіб з обмеженими можливостями).
В результаті започаткування власної справи в районі створено 29 нових робочих місць.
Одним з пріоритетних напрямків роботи служби зайнятості залишається співпраця з роботодавцями. Вона характеризується кількістю заявлених вакансій. Так, протягом січня-травня роботодавцями було заявлено 328 вакансій. Середня тривалість укомплектування вакансій становить 5 календарних днів, рівень укомплектування – 89,0%
Не вдається досягти повного укомплектування вільних місць через відсутність на ринку праці осіб достатнього кваліфікаційного рівня. Тому одним з основних пріоритетів роботи лишається удосконалення профорієнтаційної роботи серед незайнятого населення та професійного навчання безробітних. Одним з головних завдань служби зайнятості є допомога безробітним, особливо молоді без професії, знайти своє місце на ринку праці. З цією метою організовується професійне навчання та стажування безробітних безпосередньо на робочих місцях. Цією послугою в січні-травні скористався 51 безробітний.
В школах розташовані профінформаційні куточки центру зайнятості, для школярів та учасників пришкільних оздоровчих таборів проводяться профорієнтаційні уроки (семінари) "Твій вибір - твоє майбутнє", виїзні акції центру зайнятості, дні відкритих дверей, інтерактивні заходи для молоді. В школах району встановлено і успішно експлуатуються 19 профінформаційних терміналів для школярів.
На виконання статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» фахівцями ЦЗ проводиться надання безоплатних консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності, з початку року за консультаціями звернулись 18 осіб.
З метою реалізації права на працю в районі забезпечено вільний доступ громадян до інформації про зайнятість. В центрі постійно функціонує Інтернет – портал „Труд”, 2 татч-скріни за допомогою яких є можливість ознайомитись з вакансіями по всій Україні.
Поряд з цим на ринку праці району найбільш проблемним питанням є тінізація зайнятості в ряді галузей.
Основними завданнями в сфері зайнятості району є:
- удосконалення механізмів взаємодії між учасниками ринку праці та сприяння створенню нових робочих місць;
- повернення безробітних до продуктивної зайнятості;
- посилення роботи в напрямку працевлаштування із здійсненням
компенсації роботодавцям в розмірі єдиного внеску;
- посилення мотивації до легальної і продуктивної праці особливо в галузях обслуговування та будівництва;
- задоволення попиту пріоритетних галузей економіки у висококваліфікованих працівниках;
- збільшення видатків з коштів місцевих бюджетів для проведення громадських робіт на паритетних умовах, які мають суспільно-корисне значення для розвитку району;
- активізація заходів з соціально-вразливими категоріями населення.

Основними завданнями органів виконавчої влади було забезпечення реалізації в районі державної політики у сфері соціально – трудових відносин, оплати і належних умов праці, зайнятості, трудової міграції, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального обслуговування населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також ведення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою.
Значна увага зосереджена на питаннях погашення заборгованості із виплати заробітної плати, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення в діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності.
Cтаном на 1 червня 2016 року загальна сума невиплаченої заробітної плати в районі становила – 223.0 тис. грн., весь наявний борг утримує підприємство філія “Старовижівський автодор”. За рішенням комісії підприємством був розроблений графік погашення заборгованості із заробітної плати. Графік погашення зарплатних боргів виконується.
Поряд з питаннями погашення заборгованості та своєчасності оплати праці під постійним контролем перебувають питання підвищення рівня заробітної плати та легалізації зайнятості населення. Середня заробітна плата на підприємствах району станом на 1 червня 2016 року становила 3797 гривень, що вище початку року на 42 відс. або на 1126 гривень.
З метою запобігання використання праці найманих працівників без оформлення трудових відносин в районі впродовж І півріччя 2016 року проведено 4 обстеження діяльності суб’єктів господарювання. В наслідок чого легалізовано працю 4 найманих працівників та донараховано 11.0 тис.грн. заробітної плати.
Через механізм колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин на місцевому рівні послідовно реалізуються заходи щодо утвердження принципів соціального діалогу, зміцнення взаємодії органів влади, роботодавців і профспілок. У районі укладено та зареєстровано колективні договори на 132 господарюючих суб’єктах. Протягом І півріччя 2016 року зареєстровано та внесено зміни та доповнення до 11 діючих колдоговорів та угод суб’єктів господарської діяльності.
Станом на 01.07.2016 року загальна кількість населення, що перебувають в складних життєвих обставинах та охопленні соціальним обслуговуванням через структурні підрозділи тер центру - 1448 чоловік.
За поточний рік у відділенні соціально-побутової адаптації надано 4 620 послуг, з них: соціально-побутових – 1010, соціально-медичних - 451, соціально- економічних - 88, інформаційних - 1286, соціально-педагогічних - 1546, психологічних - 6, перукарських - 164, ритуальних - 2, швейних - 10, вирішення особистих питань - 57.
Продовжена робота по запровадженню Державного стандарту догляду вдома. Переглянуто та переукладено усі 454 договори. Громадяни приймаються на обслуговування відповідно до Держстандарту.
Відділення соціальної допомоги вдома надають послуги на платній основі особам похилого віку, які мають рідних осіб працездатного віку, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу. Такі послуги отримують 12 громадян. За 6 місяців 2016 року було надано 141 платну послугу на суму 2,36 тис. грн. За минулий рік відповідно 15 громадян отримали 364 платні послуги на суму 24,00 тис. грн.
При територіальному центрі діє мультидисциплінарна команда у складі перукаря, соціального робітника і соціального працівника, метою якої є ефективна робота та швидке реагування на потреби громадян. За 2015 рік здійснено 17 виїздів команди, обслужено 76 чол., надано 278 соціальних послуг. За 6 місяців 2016 року здійснено 7 виїздів команди, обслужено 38 чоловік, надано 120 соціальних послуг.
У відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання с. Кримне протягом І півріччя 2016 року проживало 16 чол. при ліжковому фонді на 15 чол. Станом на 01.07.2016 року проживає 15 підопічних, з них 10 лежачих.
Для здешевлення харчування мешканців відділення стаціонарного догляду безкоштовно від працівників терцентру заготовлено: картоплі 1620 кг та 720 кг овочів.
Впродовж 2015 року територіальний центр тісно співпрацював з благодійними, релігійними концесіями, за 2015 рік було отримано 3628 кг гуманітарної допомоги на суму 30 тис. грн., яка надана 315 потребуючим.
За І півріччя 2016 року 267 громадян району отримали гуманітарну допомогу на суму 6 тис. гривень.

На території району для задоволення потреб місцевих громад функціонує 17 дошкільних навчальних закладів, в яких у 2015 році здобували дошкільну освіту 839 (сільська місцевість – 509, міська - 330) дітей віком від 1 до 6 років, що становить 39 відсотків від загальної кількості дітей даної вікової категорії. На базі діючих ДНЗ було розгорнуто діяльність 34 груп Однак, наявна мережа дошкільних закладів району не задовольняє потреби громадян у здобутті дошкільної освіти.
За останній період покращилося харчування в дошкільних закладах району. Продукти харчування та продовольча сировина, які надходили до ДНЗ безпечні, придатні до споживання, правильно марковані та відповідали санітарним нормам і технічним регламентам, обов’язково мали супровідні документи, які свідчать про їх походження та якість.
З метою здешевлення харчування у сільській місцевості постійно залучались продукти сільськогосподарської сировини (овочі, фрукти), що дало можливість на 15-20 відсотків збільшити фактичну вартість одного дітодня.
Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям", які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах».
У 2015-2016 н.р. організовано безоплатний підвіз 276 учнів, які проживають за межею пішохідної доступності, до місця навчання та додому. Для цього було відкрито 7 шкільних маршрутів, загальною протяжністю близько 500 кілометрів та задіяно 8 транспортних одиниць.
З метою створення оптимальних умов для здобуття громадянами освітнього рівня відповідно до особистих потреб, індивідуальних здібностей, стану здоров’я, на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» для 18 дітей, які того потребують, у цьому навчальному році організовано індивідуальне навчання, з них для 14 - за висновками обласної ПМПК, 4 - за заключенням Старовижівської ЛКК.
У звʾязку з військовим конфліктом на сході України суспільство отримало ще одну категорію дітей, які потребують соціального захисту і психологічної підтримки. Це вимушені переселенці та діти учасників АТО. У 2015-2016 н. р. у школах району здобувають освіту 7 дітей-переселенців та 45 дітей учасників АТО, мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців. Активізувалась волонтерська діяльність школярів, зокрема у навчальних закладах району діє 40 різновікових волонтерських загонів
Проведено на належному рівні організований літній відпочинок школярів. З 01.06. по 14.06.2016 року на базі загальноосвітніх навчальних закладів району було організовано роботу 10 таборів денного перебування, в яких відпочило 407 дітей пільгових категорій. На організацію харчування дітей у пришкільних таборах використано 113,4 тис. грн. бюджетних коштів та 2 тис. грн. спонсорських (батьківських) коштів, що складає в цілому 115,4 тис. грн.: з розрахунку 19,95 грн. на одну дитину на один день.
За кошти субвенції з обласного бюджету та коштів місцевого бюджету (140 тис.грн) планується придбати 48 путівок для дітей пільгових категорій у позаміський табір «Світязь» (с. Пульмо Шацького району). За кошти державного бюджету в 2016 році оздоровлено 7 дітей пільгових категорій у український дитячому центрі «Молода Гвардія» м. Одеса.
Продовжено роботу щодо зміцнення навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази установ освіти. Проведено поточні ремонти приміщень загальноосвітніх навчальних закладів, на що використано 918,8 тис. грн.:
Найобʾємніші ремонтні роботи виконані:
- у ЗОШ І-ІІ ст. с.Седлище (добудовано паливну та встановлено твердопаливні котли, і переведено газову котельню на тверде паливо);
- у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Смолярі проведено реконструкцію котельні із встановленням двох твердопаливних котлів КАЛВІС;
- у ЗОШ сіл Стара Гута, Паридуби, Соловʾї, у корпусі початкової школи с.Смідин введено в дію санітарні кімнати;
- у НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.–гімназія» смт Стара Вижівка проведено капітальний ремонт класної кімнати для першокласників та розпочато реконструкцію санітарних кімнат у новому приміщенні;
- у ЗОШ І-ІІ ст. с.Мильці утеплено фасад школи;
- у ЗОШ І-ІІ ст. с.Журавлине та ЗОШ І-ІІІ ст. с.Кримне проведено поточний ремонт покрівлі;
- у ЗОШ І-ІІ ст. с.Рудня проведено ремонт системи опалення в корпусі, де функціонує майстерня та бібліотека;
- у ЗОШ І-ІІІ ст. с.Сереховичі відремонтовано частину фасаду;
- встановлено енергозберігаючі вікна у ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Кримне (41 шт.) та Любохини (15 шт.) (кошти фонду «Патріоти Волині»);
- в рамках проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-3» встановлено вікна у ЗОШ І-ІІІ ступенів сіл Дубечне та Кримне.
З метою забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів та з метою економії енергоресурсів закладами освіти реалізовано окремі енергозберігаючі заходи.
З початку 2016 року вже витрачено на енергозбереження 796 тисяч гривень (393 тис. гр.- спонсорські кошти) та здійснено ряд заходів:
- ремонт системи опалення в ЗОШ І-ІІ ст. с. Рудня (майстерня),
- ремонт каналізаційної мережі в ЗОШ І-ІІ ст. с. Нова Вижва,
- замінено каналізаційну насосну систему ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дубечне;
- встановлено нові лічильники електроенергії в ЗОШ І-ІІІ с. с. Дубечне, ЗОШ І-ІІ ст. с. Залюття, Рокита;
- проведено ремонти двох внутрішніх санвузлів НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» смт. Стара Вижівка,
- утеплено приміщення їдальні ЗОШ І-ІІ ст. с. Чевель,
- встановлено енергозберігаючі вікна в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Дубечне, Смолярі, Кримне, НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» смт. Стара Вижівка, ЗОШ І-ІІ ст. с. Седлище, Яревище (в кількості – 135 шт.).
- встановлено 4 міжкімнатних дверей в НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія» смт. Стара Вижівка, ЗОШ І-ІІ ст. с. Яревище, 1 вхідні двері в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Кримне.

У 2016 році на лікарні Старовижівського району було виділено субвенцію із державного бюджету місцевим бюджетам в сумі 12 458,3 тис.грн., на 1 жителя припадало 406,46 гривень.
Протягом І кварталу були внесені зміни до кошторису загального фонду і уточнені видатки склали 11 756,6 тис.грн. Бюджетні асигнування були уточнені на 53,2 тис.грн. - додано кошти вільних залишків на медикаменти для лікування учасників АТО та членів їх сімей. Знято 754,9 тис.грн. при перерозподілі субвенції. На одного жителя припадає 383,56 гривень.
Бюджетні асигнування загального фонду по лікарнях району профінансовані на 99,6 відсотки до плану звітного періоду, касові видатки складають 6150,4 тис. гривень. Станом на 01 липня 2016 року заборгованості по платежах немає.
Видатки на заробітну плату профінансовані по фактичному нарахуванні на 99,8 відсотки. Фонд заробітної плати становить 3 820,3 тис.грн.
Видатки на медикаменти та перев’язувальні матеріали, які складають 252,2 тис.грн., профінансовані в повному обсязі до плану звітного періоду, на 1 жителя припадає 8,23 грн. Вартість 1 л/дня становить 4,02 грн., а із залученням позабюджетних коштів 5,57 грн.
Проліковано за І півріччя 2016 року 15 інвалідів війни, видатки складають 9,4 тис. грн. вартість 1 л/дня становить 47,21 грн., а із залученням позабюджетних коштів 48,95 грн.
Хворі на туберкульоз легень протягом І півріччя забезпечувалися безкоштовно із державного бюджету тубпрепаратами на суму 40,6 тис.грн.; із обласного бюджету хворі на цукровий діабет – інсулінами та засобами самоконтролю на суму 112,3 тис.грн.,а за кошти субвенції на суму 121,6 тис.грн.; із державного бюджету хворі на серцево – судинні захворювання – 2,2 тис.грн.; хворі на грип та ГРВІ медичними препаратами на суму 4,5 тис.грн.; забезпечено безкоштовно хворих гормоном росту на суму 28,0 тис.гривень.
Видатки на харчування профінансовані на 99,9 відсотки до плану звітного періоду і становлять 107,7 тис.грн. Вартість 1 л/дня складає 4,17грн., а із залученням позабюджетних коштів – 5,07 грн. Видатки на харчування інвалідів війни складають 4,0 тис. грн., вартість 1 л/ дня – 20,28 грн., а із залученням позабюджетних коштів 21,06 грн.
За рахунок коштів субвенції зроблено ремонтні роботи у приміщеннях ЦРЛ та кабінетах на суму 7,1 тис.грн., у підвальному приміщенні ремонт системи водопостачання на суму 0,8 тис.грн.
Комунальні платежі та енергоносії профінансовані по фактичному споживанню енергоресурсів, заборгованості немає. Дотримано граничних величин споживання енергоносіїв у межах кошторисних призначень. За рахунок раціонального та ощадливого споживання паливно – енергетичних ресурсів зекономлено у звітному періоді 9,5 тис. кВт електроенергії; 8,5 Г/кал теплопостачання.
На виконання заходів по енергозбереженню придбано 52 енергозберігаючих ламп – 4,4 тис. грн., встановлено 6 металопластикових вікон – 30,6 тис.грн.
По лікарнях району залучено 590,8 тис.грн. позабюджетних коштів, що становить 9,6% до касових витрат загального фонду. На 1 жителя припадає 19,27 грн..
У І півріччі 2016 року проліковано 2446 хворих у звичайних стаціонарах, якими проведено 22 344 л/дні , що становить 48,7% до річного плану. Робота одного ліжка складає 165,5 дні, середня тривалість лікування 9,1 днів. Проліковано 282 хворих у денному стаціонарі, якими проведено 3052 л/дні, що становить 49,2 % до річного плану. Робота ліжка складає 152,6 дні, середня тривалість лікування 10.8 днів.
Лікарські відвідування виконано на 41,5 % до річного плану, в тому числі лікарями поліклініки 42,6%, лікарями стоматологами – 27%.
Станом на 1 січня 2016 року денний стаціонар по амбулаторіях становить 65 ліжок, хворими проведено 18,9 тис. л/дні. Лікарські відвідування становлять 77,4 тис.
У 2016 році кошторисні призначення по КЗ “Старовижівський центр первинної медико-санітарної допомоги” по загальному фонду на 2016 рік становлять 6 301,8 тис. грн, на 1 жителя припадає 172,32 грн.

Реалізацію державної політики у сферах культури забезпечують 27 клубних, 22 бібліотечні установи, Старовижівська та Смідинська дитячі музичні школи, районний народний краєзнавчий музей. Загальна чисельність працюючих в закладах культури району – 108 осіб.
Видатки загального фонду на 2016 рік становлять 4 946,6 тис. грн. Бюджет розвитку на 2016 рік становить 215 тис. грн. З них на поповнення бібліотечного фонду передбачено 100 тис. грн., на придбання апаратури і сценічних костюмів – 60 тис. грн., на придбання інструментів в ДМШ – 55 тис. грн.
Додатковим джерелом фінансового ресурсу галузі залишаються надходження від платних послуг населенню, оренди приміщень, а також благодійних внесків, загальний план надходжень яких становить 130,1 тис. грн., за 6 місяців 2016 року надійшло з платних послуг – 64,4 тис. гривень.
Забезпечено реалізацію заходів Районної програми розвитку культури, мистецтва на 2016-2020 рр. Здійснюються заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення повноцінного функціонування наявної мережі закладів культури, підтримання належного технічного стану приміщень.
При клубних установах працює 124 колективи художньої самодіяльності. Пропаганду професійного і народного мистецтва ведуть 11 колективів, які носять звання «народний аматорський».
До всіх державних свят у закладах культури організовуються заходи.
У районі функціонує централізована бібліотечна система, до складу якої входять Центральна районна бібліотека, Районна бібліотека для дітей та 20 сільських бібліотек – філіалів, книжковий фонд яких складає понад183 тис. примірників книг.
2016 рік для бібліотек району позначений піднесенням рівня інформаційного обслуговування громад, поліпшенням умов для якісного та швидкого публічного доступу до інформації та знань. Прикметною рисою стало поглиблення співпраці бібліотек із громадськими організаціями та формуваннями. Активно виявили себе бібліотеки у благодійній, волонтерській діяльності.
В складний для України час заходи, які проводяться в книгозбірнях нашої системи спрямовані на формування патріотизму в громадах. В бібліотеках-філіях організовані тематичні полички, викладки приурочені героїнізації.
Продовжують діяти на базі бібліотек – об’єктів "Бібліомосту" 5 пунктів надання нових бібліотечних послуг із використанням вільного доступу до Інтернет, які, за умовами проекту, і надалі надають послуги безкоштовно. Ці бібліотеки є візитівками своїх громад.
Пожвавлюється робота бібліотек в напрямку популяризації європейських цінностей.
Індикатором успішного функціонування сучасної бібліотеки продовжують бути показники поповнення книжкового фонду. Цього року до бібліотек району надійшло 1656 примірників книг на суму 82711 грн., в т.ч. з районного бюджету – 623 примірники на суму 25000 грн.
За шість місяців 2016 року бібліотеками централізованої системи проведено 218 масових заходів різних форм для всіх вікових категорій.
Важливе місце в галузі культури району займають початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади – Старовижівська та Смідинська ДМШ, основною метою діяльності яких є задоволення потреб громади і держави в цілому у вихованні найбільш обдарованих дітей та залучення їх до професійного мистецтва.
Протягом 2015-2016 н.р. у ДМШ навчався 201 учень (у Старовижівській –147, у Смідинській – 54).
Повністю звільненні від оплати за навчання діти-інваліди, діти-сироти та позбавленні батьківського піклування, з багатодітних та малозабезпечених сімей . Цього року таких дітей навчалося 78. З навколишніх сіл району на навчання в Стару Вижівку доїжджають понад 60 учнів.
Робота Старовижівського районного краєзнавчого музею спрямована на виконання відповідних розділів Районної програми розвитку культури, мистецтва на 2016-2020 роки. З цією метою продовжено роботу по збору, збереженню, дослідженню та популяризації історико-культурної спадщини нашого краю, пам'яток природи, історії, матеріальної і духовної культури Старовижівщини. Пріоритетом роботи музей вбачає у забезпеченні спадкоємності поколінь.
На початок 2016 року фонди музею налічували 4 416 одиниць основного і допоміжного фондів, протягом поточного року надійшло близько сотні музейних предметів, в т.ч. тих, що стосуються подій в зоні АТО.
З початку року музей відвідало більше 700 відвідувачів різних вікових категорій, проведено 43 тематичних та оглядових екскурсій. Було організовано і проведено 5 майстер-класів з виготовлення ляльки-мотанки, відбулися засідання гуртків МАН та інші заходи. Організовано та проведено 8 тематичних виставок до пам’ятних та визначних дат та народних свят.
На території нашого району є багато пам'яток як історичних, так і археологічних, сакральних, архітектурних. Під охорону держави взято 46 історичних пам'яток (це монументи, пам'ятники та могили), 3 археологічні (кургани, городища), 18 – містобудування та архітектури, серед них дві пам'ятки національного значення – Милецький Свято-Миколаївський чоловічий монастир та Свято-Преображенська церква смт Стара Вижівка. На усі об’єкти укладено охоронні договори та складаються акти технічного стану (окрім пам'яток містобудування і архітектури місцевого значення).
Разом з тим, в роботі установ галузі мають місце ряд проблем і невирішених питань. І надалі залишається слабкою матеріально-технічна база сільських закладів культури, п’ять сільських клубних установ (18%) потребують капітального ремонту, частина закладів не опалюються, або опалюються частково.
Потребує виготовлення облікової документації та встановлення охоронних зон об’єктів культурної спадщини.
Потребує вирішення питання ремонту ДМШ та Народного краєзнавчого музею, оснащення його технічними засобами.

Протягом звітного періоду підприємства з енергопостачання стабільно забезпечували усіх споживачів району необхідними обсягами енергоносіїв.
З початку року суб’єктами господарювання спожито 3 681.9 тис. м куб природного газу, що на 396.3 тис. куб. м, або на 12 відсотків більше І півріччя минулого року.
За цей же період спожито 13,4 млн. кВт.год. електричної енергії, що на рівні минулого року. На 3.1 відсотки зменшились обсяги споживання електричної енергії бюджетними установами та організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету, на 10.5 відсотків – з обласного бюджету та на 1.7 відсотки – з державного бюджету. Споживачами житлово-комунального, сільського господарства, промисловості споживання на рівні минулого року.
Рівень розрахунків станом на 1 липня 2016 року за спожитий природний газ становив 102 відсотки, за спожиту електричну енергію 100.8 відсотки, загалом споживачі заборгували 1 165 тис. грн. за спожиту електричну енергію, або на 99.2 тис. грн. менше боргу на початок року, за природний газ заборгованості немає
Установами та організаціями, що фінансуються з місцевого бюджету з початку року спожито 682 тонни твердого палива в переведенні в умовне паливо, або 105.1 відсотків порівняно до І півріччя 2015 року. Частка використання місцевих видів палива у структурі енергоспоживання закладів бюджетної сфери становить 44.8 відсотків, питоме енергоспоживання /споживання ПЕР на 1кв.м. площі/ збільшено на 7.5 відсотків.
Залишається непогашеним борг по субсидіях в сумі понад 91 тис. грн. та окремих суб’єктах господарської діяльності в сумі майже 3.7 тис. грн. за житлово-комунальні послуги.

Постійно здійснюється організація містобудівної діяльності відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та забезпечувалось виконання програм, доручень і завдань центральних та місцевих органів виконавчої влади з питань, що стосувались: реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури; впровадження в районі вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності; дотримання вимог нормативно-правових актів під час планування та забудови територій; розроблення містобудівної документації для населених пунктів району. На початку року було проведено моніторинг генпланів населених пунктів району у розрізі сільських рад з оцінкою їх придатності для подальшого використання Із 47 населених пунктів району генеральними планами забудови забезпечені 43, що становить 91 відсоток від загальної кількості. Станом на 20.04.2016 року проведена робота по актуалізації існуючих генеральних планів населених пунктів району і вже усі 44 генплани актуалізовані. Проте, у 4-ох населених пунктах району усі містобудівні рішення вже вичерпані (с.Брідки, с.Залюття, с. Мизове, с.Борзова); на 3 населені пункти (с.Мельники. с.Мокре, с.Нова Воля) містобудівна документація взагалі не розроблялась. Майже в усіх населених пунктах району були відсутні резервні території для містобудівних потреб. Станом на 20.04.2016 року на 34 населені пункти виготовлені проекти землеустрою щодо встановлення та зміни меж населених пунктів, з яких 9 проектів потребують внесення в земельний кадастр. На 3 населені пункти (с.Брідки, с.Мизове, с.Мокре) першочергово потрібно виготовити генплани, і на 11 населених пунктів необхідно вносити зміни до існуючих генпланів.
Станом на 20.04.2016 року на виконання «Місцевої програми розроблення планувальної документації в Старовижівському районі на 2014-2015роки» проектним інститутом ПрАТ «Інститут «Волиньводпроект» завершені роботи по розробленню проекту «Схеми планування території Старовижівського району», який переданий для проведення державної містобудівної експертизи ДП «Укрдержбудекспертиза».

З початку року видано 47 будівельних паспортів на будівництво індивідуальних житлових будинків , за цей же період 2015 року - 23 будівельних паспортів.
Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок та видача вихідних даних на проектування здійснювалось у відповідності з чинним законодавством. За перший квартал 2016 року видано 9 містобудівних умов та обмежень забудови земельних ділянок для об’єктів будівництва, за цей же період 2015 року – 6.
З початку 2016 року розроблено та затверджено 6 детальних планів територій на суму 13,5 тис. грн., за цей же період 2015 року - 3 на суму 4 тис. гривень.
У цьому році було проведено 2 засідання архітектурно-містобудівної ради по питаннях розгляду детальних планів територій та об’єктів архітектури, за цей же період 2015 року - 1 засідання.
На веб-сайті Старовижівської райдержадміністрації розміщені усі 44 існуючі генеральні плани населених пунктів Старовижівського району та 2 детальні плани територій кварталів індивідуальної житлової забудови для учасників АТО.
Видавались висновки по матеріалах місць розташування земельних ділянок. За перший квартал 2016 року видано 69 згаданих висновків, за цей же період 2015 року - 74.
На виконання ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» в усіх 20-ти сільських радах розроблено та затверджено положення про порядок пайової участі забудовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів району.
Нормативно-правові акти приведені у відповідність до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

В системі маршрутних автобусних перевезень працює 4 транспортних підприємства та 11 підприємців- перевізників.
Автобусне сполучення в районі забезпечується 58 маршрутами, з яких 5 приміських маршрутів та 1 міжобласний /Дубечне-Львів /.
Транспортне сполучення в Ковельському напрямку забезпечується 32 автобусними маршрутами, підприємствами: АТП 10706, 10707, ТзОВ "Галактика-Авто", ТзОВ "Вест-Авто" та підприємцями Пецентій В.П., Сидорчук В.В., Воробець М. С., Зінчук Л. С., Коляда О. Г., Козуля А. Х., Місюра І. І., Шворак О. П., Нагорник С. Р., Храбров І. М.
В інших напрямках перевезення пасажирів забезпечено на 26 маршрутах.
Автобусним сполученням охоплено 41 населених пунктів району, відсутнє до сіл Паридуби, Сьомаки, Залюття, Лютка.
Наразі вживаються заходи, зокрема повідомлено про невиконання перевізниками укладених угод, організатора пасажирських перевезень - департамент інфраструктури та туризму облдержадміністрації, ведуться перемовини з самими перевізниками та узгоджуються інші спільні дії спрямовані на відновлення автобусного сполучення відповідно до погодженої схеми пасажирських перевезень району.
Відповідно до Земельного кодексу України, ЗУ «Про оцінку земель», ЗУ «Про землеустрій», ЗУ «Про Державний земельний кадастр» за звітний період було видано 336 витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки, надано 58 довідок з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, видано 169 висновків про погодження документації із землеустрою, надано 22 довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання), надано 139 викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру, зареєстровано 1657 земельних ділянок.
За період з 01.05.2015 по 01.05.2016 головою райдержадміністрації видано 23 розпорядження про надання дозволів на розробку проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок, технічних документацій із землеустрою, щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) в оренду, у власність, 83 розпорядження про надання земельних ділянок в оренду, у власність, 11 розпоряджень про погодження проектів землеустрою щодо встановлення (розширення) меж населених пунктів, а також укладено 53 договори оренди земельних ділянок.

Центр надання адміністративних послуг Старовижівської районної державної адміністрації розпочав свою діяльність 1 жовтня 2013 року.
Прийом суб’єктів звернень у ЦНАП становить п’ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід. Один день на тиждень прийом здійснюється до 20 години.
З метою оптимізації та належної організації надання адміністративних послуг, створення зручних умов для громадян і суб’єктів господарської діяльності, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 31 березня 2016 року № 104 затверджений поновлений перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП. На всі послуги розроблені та затверджені згідно відповідних вимог інформаційні та технологічні картки, форми заяв.
На офіційному сайті райдержадміністрації створена сторінка «Центр надання адміністративних послуг», де розміщена вся необхідна інформація для суб’єктів звернення щодо організації та порядку отримання адміністративних послуг у Центрі.
Працівники ЦНАПу контролюють терміни розгляду справ та надання результатів розгляду. Всі послуги надані вчасно, без порушень, більшість з них навіть раніше вказаних термінів.
На виконання заходів програми підтримки малого підприємництва в районі на 2014-2015 роки у 2015 році були виділені та використані кошти в сумі 15 тис. гривень на покращення матеріально-технічної бази ЦНАП та створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення.
Суб'єкти надання адмінпослуг забезпечують можливість безоплатного надання суб'єктам звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних для формування вхідного пакету документів при зверненні.
У 2016 році райдержадміністрацією забезпечено належне виконання законів України та завдань Уряду щодо передачі повноважень від Старовижівського районного управління юстиції з реєстрації речових прав на нерухоме майно та юридичних осіб, фізичних осіб підприємців. Також, було орендовано обладнання та технічні засоби для забезпечення відповідних повноважень. При цьому, за рішенням Міністерства юстиції України з метою створення центрів первинної вравової допомоги в районі, вказаний договір припиняється, а обладнання та технічні засоби передаються до відповідних центрів.
Враховуючи викладене, та зважаючи на необхідність належного матеріально-технічного забезпечення ЦНАПу, райдержадміністрацією розробляється проект районної програми підтримки ЦНАП. При цьому, звертаю Вашу увагу, що завдяки ЦНАП для громадян району не тільки швидко та якісно надаються послуги, але й здійснюються надходження до районного бюджету від сплати за надані послуги, що за 6 місяців поточного року склали 53,3 тис. гривень.

Особлива увага приділяється популяризації та розвитку фізичної культури і спорту в районі, залученню до занять широких верств населення.
Забезпечується участь спортсменів та збірних команд в обласних змаганнях з різних видів спорту.
Пріоритетними напрямками на сьогодні є покращення інвестиційного клімату і сприяння розвиткові підприємництва, впровадження енергетичної стратегії, розвиток сільського та житлово-комунального господарств, освіти, культури, покращення соціального забезпечення та медичного обслуговування населення, створення інфраструктури кожного населеного пункту, що відповідає вимогам сьогодення.