Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

 

До державного бюджету по Старовижівському  району  станом на  01.04.2020 надійшло 6,4 млн  гривень, до загального фонду державного бюджету  – 6, 2 млн грн (з урахуванням відшкодування податку на додану вартість та коштів, що передані до місцевих бюджетів), до спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) –0,2 млн гривень. Найбільшу питому вагу поступлень до загального фонду становлять надходження за КЕКД 14060100 “Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” -53,0 % в сумі 3, 3 млн грн; КЕКД 1102100 “Податок на прибуток приватних підприємств“ -11,6% в сумі 0,7 млн гривень. Найбільшу питому вагу поступлень до спеціального фонду становлять надходження за КЕКД 22030101 “Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050)” – 49,7% в сумі 0,1 млн гривень. За звітний період бюджетне відшкодування податку на додану вартість становить 1, 2 млн гривень. До державного бюджету Дубечненської ОТГ станом на 01.04.2020 надійшло 0,4 млн грн, Сереховичівської ОТГ - 0,1 млн грн, Смідинської ОТГ - 0, 3 млн грн, Старовижівської ОТГ-  1, 8 млн гривень.
За І квартал 2020 року по загальному фонду державного бюджету в районі відкрито асигнувань на суму 28,4 млн гривень. Видатки становлять 28,1 млн гривень. Залишок невикористаних відкритих асигнувань становить 0,3 млн гривень. Причиною наявності невикористаних відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету є відсутність зареєстрованих фінансових зобов'язань.  За звітний період по спеціальному фонду державного бюджету в районі не було відкрито асигнувань та касові видатки не проводились.   Станом на 01.04.2020 кредиторська заборгованість складає 0,1 млн гривень.
За 1 квартал 2020 року  до  місцевих бюджетів Старовижівського району,  без бюджетів ОТГ,  надійшло 22,2 млн грн, що становить 31 % виконання розпису доходів на 2020 рік. До загального фонду надійшло 22,0 млн грн, до спеціального фонду- 0,2 млн гривень. Офіційні трансферти  становлять 19,3 млн  грн, з них найбільші суми надходжень по освітній субвенції  –6,6 млн грн,  по субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 4,1 млн грн та по медичній субвенції – 1,4 млн гривень.
Обсяг видатків місцевих бюджетів  району, без бюджетів ОТГ, (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за І квартал 2020 року становить 21,5 млн  грнв т.ч.:
-    загальний фонд 20,8 млн грн, що становить 29 % виконання річних бюджетних призначень;
-    спеціальний фонд 0,7 млн грн, що становить 29 % виконання річних бюджетних призначень.
Найбільша питома вага серед касових видатків  загального фонду місцевих бюджетів  припадає на захищені статті видатків, їх сума за І квартал 2020 року складає 14,3 млн гривень.
За 1 квартал 2020 року до місцевих бюджетів чотирьох ОТГ району надійшло 37,5 млн грн (що на 1,7 млн грн більше ніж за аналогічний період минулого року); до загального фонду надходження становлять — 37,2 млн грн, до спеціального фонду- лише 0,3 млн гривень.  До бюджету Старовижівської ОТГ станом на 01.04.2020 надійшло 18,5млн грн; Дубечненської ОТГ- 9,4 млн грн; Смідинської ОТГ - 5,4 млн грн та Сереховичівської ОТГ- 4,2 млн гривень. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження по 3 бюджетах ОТГ зросли, в т.ч.: по бюджету Старовижівської ОТГ - майже на 7 відсотків, по бюджету Дубечненської ОТГ- майже на 9 відсотків, по бюджету Сереховичівської ОТГ - більш ніж на 18 відсотків. Зменшились майже на 14 відсотків надходження по бюджету Смідинської ОТГ. Левову частку в структурі доходів бюджетів ОТГ складають міжбюджетні трансферти. За 3 місяці цього року по чотирьох ОТГ їх сума складає — 25,2 млн грн (проти 24,6 млн грн за аналогічний період минулого року). У різних ОТГ міжбюджетні трансферти становять від 59 до 78 відсотків в структурі надходжень місцевих бюджетів (зокрема, по Дубечненській сільській раді найбільше - 78 відсотків, по Старовижівській селищній раді - найменше 59 відсотків). Доходи без врахування міжбюджетних трансфертів по чотирьох ОТГ складають 12,3 млн грн (що на 1,1 млн грн більше ніж за аналогічний період минулого року). В структурі надходжень їх відсоток становить від 22 відсотків (по Дубечненській сільській раді) до 41 відсотка (у Старовижівській селищній раді). За 3 місяці цього року їх відсоток зріс більш як на 32 відсотки в порівнянні з аналогічним періодом минулого року то Смідинській та Сереховичівській сільських радах. По Старовижівській селищній раді та Дубечненській сільській раді доходи без врахування міжбюджетних трансфертів зросли на 6 та 3 відсотки відповідно.
З державного бюджету протягом 3 місяців цього року всім ОТГ перерахована освітня субвенція, медична субвенція, базова дотація з державного бюджету, додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я, субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами ( крім Сереховичівської с/р).
Основними складовими надходжень загального фонду бюджетів ОТГ без врахування міжбюджетних трансфертів у 2020 році є податки та збори на доходи фізичних осіб"- 49 відсотків; єдиний податок ( з фізичних та юридичних осіб та сільськогосподарських товаровиробників) - 16 відсотків; податок на майно (орендна плата з юридичних та фізичних осіб, податок на нерухоме майно, земельний податок з юридичних та фізичних осіб) - 16 відсотків; рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів - 11 відсотків.   Основними складовими спеціального фонду бюджетів ОТГ є надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;цільові фонди ( Дубечненська с/р);кошти від продажу землі (Старовижівськас/р);надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту (Старовижівськас/р);інші джерела власних надходжень (Сереховичівська с/р, Старовижівськас/р).
Обсяг видатків бюджетів ОТГ, проведених за січень- березень цього року становить 38,9 млн грн і виконання річного розпису видатків складає від 23 відсотків у Сереховичівській сільській раді до 30 відсотків у Смідинській сільській раді. Касові видатки по бюджету Старовижівської ОТГ становлять 18, 7 млн грн, Дубечненської ОТГ- 9,7 млн грн, Смідинської ОТГ- 6,8 млн грн, Сереховичівської ОТГ- 3,7 млн гривень. Видатки в основному здійснювались по загальному фонду за захищеними статтями видатків. Такі видатки становили 90-95% видатків загального фонду бюджетів громад.
Кредиторської заборгованості станом на 01.04.2020 по місцевих  бюджетах району, за виключенням бюджету ОТГ Старовижівської селищної ради, не має. По бюджету Старовижівської селищної ОТГ на 1 квітня 2020 року зареєстрована заборгованість в сумі 0,4 млн грн (заробітна плата та нарахування на оплату праці) по КПК111020 “Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти”, яка була погашена на початку квітня .
За цей період бюджетами ОТГ (а саме — бюджетом Старовижівської селищної ради) розміщено тимчасово вільні кошти на вкладних (депозитних) рахунках у банках відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2011 №6 на суму 4,0 млн грн; повернено 0,9 млн грн; залишок коштів станом на 01.04.2020 на депозиті 3,1 млн гривень.
Позики з ЄКР на погашення тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за захищеними статтями видатків Управлінням Казначейства  протягом минулого  року не надавалися.

 

За даними звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями за січень - лютий цього  року  по району до державного бюджету  надійшло 6 477 тис. гривень. За цей період відшкодовано податку на додану вартість на суму 937 тис. гривень.  Із загальної суми  надходжень до державного бюджету по  ОТГ надійшло 1786 тис. грн, в т. ч.  до Старовижівській ОТГ- 1 175 тис. грн, до Дубечненської ОТГ- 275 тис. грн, до Смідинської ОТГ  - 243 тис. грн, до  Сереховичівській ОТГ — 93 тис. гривень.
    
    Касові видатки загального фонду державного бюджету   складають
  16 099 тис. грн.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
     На 01 березня 2020 року по державному бюджету  кредиторська заборгованість складає   2 002 тис. гривень (УСЗН: 2501230-Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі).
    Непогашена заборгованість загального фонду державного бюджету за минулі роки  - 25,2 тис. гривень.
   
     За  звітними даними за 2 місяці 2020 року  до місцевих бюджетів району всього надійшло  39 371,2 тис. грн ( загальний фонд -3 9043,0  тис. грн, спеціальний фонд - 328,2 тис. грн). До  чотирьох ОТГ району  надійшло    25097,5 тис. грн,  в т.ч. до загального фонду   – 24869,8 тис. грн,  до спеціального фонду – лише 227,7 тис. гривень.
    До бюджету Старовижівської ОТГ станом на 01.03.2020 надійшло 12217,2 тис. грн,  Дубечненської ОТГ - 6403,4 тис. грн, Смідинської  ОТГ  -  3710,3 тис. грн та Сереховичівської ОТГ – 2766,6 тис. гривень.
    Більше 65% в структурі доходів бюджетів ОТГ складають  міжбюджетні трансферти. За 2 місяці цього року по чотирьох ОТГ їх сума становить 16452,4 тис. гривень. У різних ОТГ міжбюджетні трансферти становлять  від 58 до 75 відсотків в структурі надходжень місцевих  бюджетів (зокрема, по Дубечненській с/р найбільше - 75 відсотків, по Старовижівській селищній раді - найменше 58 відсотків).  Доходи без врахування міжбюджетних трансфертів по чотирьох ОТГ складають 8645,1 тис. грн  ( від  25  до 42 %  в структурі надходжень).
    Із державного бюджету протягом 2 місяців цього року всім ОТГ перераховано :
-  освітню субвенцію
-  медичну субвенцію ;
- базову дотацію ;
- субвенцію на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами
 ( крім Сереховичівської с/р).
   
    Основними складовими надходжень  загального фонду бюджетів ОТГ без врахування міжбюджетних трансфертів у 2020 році є:
- податки  та збори на доходи фізичних осіб”;
- єдиний податок ( з фізичних  та юридичних осіб та сільськогосподарських товаровиробників);
- податок на майно (орендна плата з юридичних та фізичних осіб, податок на нерухоме майно, земельний податок з юридичних  та фізичних осіб);
- плата за надання інших адміністративних послуг;
- рентна плата та плата за використання  інших природних ресурсів.

 Основними  складовими спеціального фонду  бюджетів ОТГ є:
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством;
- цільові фонди ( Дубечненська с/р);
- кошти від продажу землі (Старовижівська с/р);
- інші джерел власних надходжень (Сереховичівська с/р).
     За 2 місяці цього року  всього по району здійснено видатків розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів на суму 36709,9 тис. гривень.
    Обсяг видатків  бюджетів ОТГ, проведених за січень - лютий  цього року,  становить   23798,2 тис. грн і виконання річного розпису видатків складає в середньому  16 відсотків.
 Касові видатки  по бюджету Старовижівської ОТГ становлять 11731,5 тис. грн, Дубечненської  ОТГ- 6488,5 тис. грн, Смідинської  ОТГ- 3222,1 тис. грн, Сереховичівської  ОТГ- 2356,1 тис. гривень.
На 01 березня 2020 року  по Старовижівській селищній раді  зареєстрована кредиторська заборгованість в сумі 480,3 тис. грн (заробітна плата та нарахування на заробітну плату).
    Видатки в основному здійснювались по загальному фонду і за  захищеними статтями видатків.
    Позики з ЄКР на погашення тимчасових касових розривів
місцевих бюджетів за захищеними статтями видатків управлінням Казначейства  протягом  цього періоду не надавалися.
     У лютому місяці відповідно до  вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2011 № 6 бюджетом Старовижівської ОТГ розміщено  тимчасово вільні кошти загального фонду  на вкладних (депозитних) рахунках у банках.  З бюджету Старовижівської ОТГ   перераховано 4  млн. гривень на депозитний рахунок АТ КБ “Приватбанк ”.
    На виконання ст.112 Бюджетного кодексу України та Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2011 №1537  у квітні місяці  щорічно проводиться оцінка виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень. Порядком передбачено до 01 квітня подати до Управління Казначейства анкети про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.

 

   З метою упередження ризиків  зараження коронавірусною інфекцією COYID-19, зокрема мінімізаціі особистих контактів між клієнтами Управління Казначейства та його працівниками у період карантину, рекомендуємо при здійсненні розрахунково-касового обслуговування використовувати систему дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства- Казначейство”.  За консультацією звертатися за телефонами: 30263, 30280.

 

Протягом січня місяця  2020 року по загальному фонду державного бюджету  відкрито асигнувань на суму  9 584 тис. грн.  Видатки     становлять 9474 тис.грн., або  трохи більше 12%  затверджених кошторисних призначень.
    По місцевих бюджетах району в цілому проведено касових видатків на суму 16719 тис. грн. Видатки  по об єднаних територіальних громадах складають 10860  тис.грн. ( або 65 % видатків місцевих бюджетів району).  Решта видатків- 5859 тис.грн. ( або 35%) - видатки  районного бюджету та сільських бюджетів. Майже всі касові видатки місцевих бюджетів району, які здійснено в січні місяці- видатки загального фонду (99,7%).
    Із трансфертів з державного бюджету протягом першого місяця року в районний бюджет та всі бюджети ОТГ ( оскільки лише ці бюджети мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом)  перераховано базову дотацію, освітню  субвенцію, медичну субвенцію та субвенцію на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами.   Всього надходження за цими видами трансфертів складають 10768   тис,грн., в т.ч.:
в районний бюджет надійшло -3427  тис.грн,
бюджет Старовижівської ОТГ-3155 тис.грн,
бюджет Дубечненської  ОТГ- 2134 тис.грн,
бюджет  Смідинської  ОТГ- 1178 тис.грн,
бюджет  Сереховичівської ОТГ-874 тис.грн.

За результатами звітності до державного бюджету по Старовижівському  району  станом на  01.01.2020 надійшло 19 529 097,71 гривень. До загального фонду державного бюджету надійшло –18 736 086,45 грн (з урахуванням відшкодування податку на додану вартість та коштів, що передані до місцевих бюджетів), до спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) –793 011,26 гривень.
Найбільшу питому вагу поступлень до загального фонду становлять надходження за КЕКД:
 - 14060100 “Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” -56,8 % в сумі 10 656 757,09 грн;
-11010100 “Податок на доходи фізичних осіб” - 9,6 % в сумі 1 806 978,36 гривень.       
    Найбільшу питому вагу поступлень до спеціального фонду становлять надходження за КЕКД:
- 13010100 “Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів”- 25,2% в сумі 200 019,14грн;
 - 22030101 “Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050)” – 32,7% в сумі 259 793,31 грн;
 - 22012500 “Плата за надання інших адміністративних послуг”-12,2% в сумі 96 683,70 гривень.
За звітний період “Бюджетне відшкодування податку на додану вартість” КЕКД 14060200 становить 5 125 577,25 гривень.
До державного бюджету Дубечненської ОТГ станом на 01.01.2020 надійшло 1 501 012,50 грн, в т.ч. до загального фонду – 1 458 109,90 грн, до спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) –42 902,60 гривень. Найбільшу питому вагу поступлень становлять:
- до загального фонду надходження за КЕКД 11010100 “Податок на доходи фізичних осіб” - 91,1% в сумі 1 329 535,40 грн;
-  до спеціального фонду надходження за КЕКД 13010100 “Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів”- 86,0% в сумі 36 938,07 гривень.
До державного бюджету Сереховичівської ОТГ станом на 01.01.2020 надійшло 639 180,90 грн, в т.ч. до загального фонду – 636 238,14 грн, до спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) –2 942,76 гривень. Найбільшу питому вагу поступлень становлять:
- до загального фонду надходження за КЕКД 11010100 “Податок на доходи фізичних осіб” - 89,4% в сумі 569 103,38 грн;
-  до спеціального фонду надходження за КЕКД 13010100 “Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів”- 100,0% в сумі 2 942,76гривень.
 До державного бюджету Смідинської ОТГ станом на 01.01.2020 надійшло 1 360 104,03 грн, в т.ч. до загального фонду надійшло – 1 299 278,33 грн, до спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) –60 825,70 гривень. Найбільшу питому вагу поступлень становлять:
-до загального фонду надходження за КЕКД 11010100 “Податок на доходи фізичних осіб” - 61,0 % в сумі 793 798,59 грн;
- до спеціального фонду надходження за КЕКД 13010100 “Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів”- 100,0% в сумі 60 825,70 гривень.
 До державного бюджету Старовижівської ОТГ станом на 01.01.2020 надійшло 7 383 599,83 грн, в т.ч. до загального фонду надійшло – 7 140 443,52 грн, до спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) –243 156,31 гривень. Найбільшу питому вагу поступлень становлять :
 -до загального фонду надходження за КЕКД11010100 “Податок на доходи фізичних осіб” - 89,5 % в сумі 6 396 692,43 грн;
- до спеціального фонду надходження за КЕКД 22012500 “Плата за надання інших адміністративних послуг”-90,7% в сумі 220 679,40гривень.
За 2019 рік по загальному фонду державного бюджету в районі відкрито асигнувань на суму 20 594 460,76 гривень. Видатки з врахуванням кредитування становлять 20 501 309,06 гривень. Залишок невикористаних відкритих асигнувань становить 93 151,70 гривень. За звітний період по спеціальному фонду державного бюджету в районі не було відкрито асигнувань. Видатків з врахуванням кредитування немає. Залишку невикористаних відкритих асигнувань на звітну дату немає.
Дебіторська заборгованість на звітну дату складає 120 630,62 грн, яка протягом 2019 року зменшилась на 4 536,68 гривень. Станом на 01.01.2020 кредиторська заборгованість складає 25 210,00 грн ( заборгованість минулих років). Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2020 по спеціальному фонду державного бюджету відсутня.
    За 2019 рік  до  місцевих бюджетів Старовижівського району  без бюджетів ОТГ  надійшло195563149,84 грн, що становить 96 % виконання розпису доходів на 2019 рік. До загального фонду надійшло 192716419,34 грн, до спеціального фонду- 2846730,50 гривень. Офіційні трансферти  становлять 183104434,25 грн, з них найбільші суми надходжень по субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям -62 669 838,70грн, по освітній субвенції  –43814702,98 грн та по медичній субвенції – 20682400,00 гривень.
    Обсяг видатків місцевих бюджетів  району без бюджетів ОТГ (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за минулий рік становить 199683516,40  грн в т.ч.:
    • загальний фонд 192009025,61 грн, що становить 95 % виконання річних бюджетних призначень;
    • спеціальний фонд 7674490,79 грн, що становить 86 % виконання річних бюджетних призначень.
    Найбільша питома вага серед касових видатків  загального фонду місцевих бюджетів  припадає на захищені статті видатків. Вони становить 87% в структурі видатків,  їх сума за 2019 рік складає 167160577,99 гривень. Серед касових видатків  спеціального фонду місцевих бюджетів найбільша питома вага припадає на капітальні видатки вони  становлять  73 % у структурі видатків спецфонду  або 5600356,65 гривень.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду складає 1096,85 гривень. Дебіторська  заборгованість по спеціальному фонду та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.
    За минулий рік  до бюджетів ОТГ надійшло   164634794,04 грн, що становить 100,2 % виконання розпису доходів на 2019 рік. До загального фонду надійшло 159585173,94 грн, до спеціального фонду- 5049620,10 гривень.
     Надходження офіційних трансфертів  до бюджетів ОТГ складає  116761910,83 грн, що становить 71% в структурі надходжень.
    Обсяг видатків  бюджетів ОТГ (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за 2019 рік складає 166547115,81 грн  що становить 95 % виконання річних бюджетних призначень в т.ч. по загальному фонду 142065549,33 грн, по спеціальному фонду -  24481566,48 гривень.
    Найбільша питома вага у касових видатках  загального фонду бюджетів ОТГ  припадає на захищені статті видатків. Вони становлять 90 % в структурі видатків або 128364103,66 гривень. Серед касових видатків  спеціального фонду  бюджетів ОТГ найбільша питома вага припадає на капітальні видатки вони  становлять  88 % у структурі видатків спецфонду  або 21638594,26 гривень.
Дебіторська заборгованість бюджетів  ОТГ по загальному фонду складає 27046,25 грн,  по спеціальному – 960,00 гривень. Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах відсутня.
    За 2019 рік платникам податків повернуто або перераховано   помилково  та/або надміру сплачених коштів,  зарахованих до державного та місцевих бюджетів на суму 340913,88 гривень.
    За цей період бюджетами району розміщено  тимчасово вільних коштів   на вкладних (депозитних) рахунках в установах банків на суму 2000000  гривень.
     Позики з ЄКР на погашення тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за захищеними статтями видатків Управлінням Казначейства  протягом минулого  року не надавалися.
    Протягом 2019 року працівниками Управління Казначейства виявлено 17 порушень  і складено 17 попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства на суму 915106,63 гривень.

   Наказом Державної казначейської служби України (далі – Казначейство) від 28.01.2020 №24 «Про організацію підготовки Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2020-2021 роки» затверджено План заходів комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби України щодо підготовки проекту Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2020-2021 роки (далі – План), персональний склад якої затверджено наказом Казначейства від 16.03.2017 № 86 (в редакції наказу від 29.01.2020 № 27).
   Відповідно до п. 1.4. Плану та рішення комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби України від 31.01.2020, у період з 01.02.2020 по 10.02.2020 проводитиметься анонімне опитування щодо наявності корупційних ризиків у діяльності органів Казначейства за встановленою формою шляхом надсилання заповненої анкети на електронні скриньки: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., або поштовим відправленням на адресу: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6, Державна казначейська  служба України,  Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Державної казначейської служби України.
    Враховуючи вищевикладене, Управління Державної казначейської служби України у Старовижівському районі  Волинської області пропонує клієнтам Казначейства та територіальних органів Казначейства, представникам громадськості та експертам, які володіють як теоретичними, так і практичними знаннями про особливості роботи органів Казначейства, іншим особам долучитись до процесу підготовки Антикорупційної програми Державної казначейської служби України на 2020-2021 роки шляхом прийняття участі в анкетуванні або направлення на адресу Казначейства (в тому числі анонімно) пропозицій, рекомендацій, зауважень з питань визначення корупційних ризиків у роботі органу.  
   Додаткова інформація про анонімне опитування та анкета розміщені на веб-порталі Державної казначейської служби України за посиланням: https://www.treasury.gov.ua/ua/news/pro-provedennya-anketuvannya-v-ramkah-pidgotovki-antikorupcijnoyi-programi-derzhavnoyi-kaznachejskoyi-sluzhbi-ukrayini-na-2020-2021-rik

   Управління Державної казначейської служби України у Старовижівському районі Волинської області просить Вас взяти участь у вказаному заході.

 

     З 01.01.2020 у Казначействі введено в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 №1203, та з урахуванням міжнародного номеру банківського рахунку IBAN.
    Реквізити нових рахунків для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів розміщені на вебсторінках Головних управлінь Казначейства в областях. Крім того, реквізити нових рахунків можна отримати у відповідних органах, що контролюють справляння надходжень бюджету.

 

       З  01 січня 2020 року  у Державній казначейській службі України введено в дію нові рахунки для зарахування до бюджетів податків, зборів, платежів, власних надходжень бюджетних установ та інших доходів бюджету, відкриті відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, та з урахуванням міжнародного номеру банківського рахунку IBAN.
      Подання платниками податків невірних реквізитів рахунків не дає можливості здійснити їх зарахування до державного та місцевих бюджетів та на рахунки бюджетних установ.

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт