Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

За даними звіту про виконання державного бюджету за доходами та іншими надходженнями (ф.412 за  31.07.2018)  до державного бюджету по  району без бюджетів ОТГ  надійшло (з врахуванням   відшкодувааня ПДВ) 11,6 млн.грн. у т.ч :
- до загального фонду – 11,2     млн.грн. (з врахуванням відшкодування ПДВ);
-ио спеціального фонду — 0,4 млн.грн.(без врахування власних надходжень бюджетних установ) .
    За цей період відшкодовано ПДВ на суму 1,7 млн. грн., що на 0,8 млн.грн. більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року. 
    Найбільшу питому вагу поступлень до загального фонду державного бюджету Старовижівського району становлять :
-податок на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)-42,0 %;
-податок на доходи фізичних осіб -38,0 %;
-військовий збір  - 17 %).
    Основні надходження  спеціального фонду:
- плата за надання інших адміністративних послуг- 43,0% ;
-судовий збір  - 33%
 
    До державного бюджету по Дубечненській  ОТГ  за 7 місяців цього року  надійшло 0,7 млн.грн., по Смідинській  ОТГ- надійшло 0,4 млн.грн і по Сереховичівській ОТГ -0,3 млн.грн. Майже всі надходження  загального фонду.
Найбільшу питому вагу поступлень  становить  податок на доходи фізичних осіб  -  96-98% .
    Видатки державного бюджету.
    За січень- липень 2018  року  по загальному фонду державного бюджету в районі відкрито асигнувань на суму 90,5 млн. гривень.   Видатки становлять 89,6 млн. гривень. Залишок відкритих асигнувань- 0,9 млн.грн.
    За цей період  по спеціальному фонду державного бюджету  видатки проведено на суму 0,4 млн. грн. 
     Станом на 01.08.2018 кредиторська заборгованість становить  в сумі - 25,2 тис.грн. -це заборгованість  минулих років.
            
    За даними звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами та іншими надходженнями (ф.412 за  31.07.2018) за січень- липень  2018 року  до  загального фонду місцевих бюджетів Старовижівського району  (без  бюджетів ОТГ) надійшло 163,9   млн грн. До загального фонду бюджетів ОТГ надійшло 45,5  млн.грн.. в т.ч Дубечненська ОТГ-21,6 млн..грн, Сереховичівська ОТГ -9,7 млн.грн, Смідинська ОТГ- 14,2 млн.грн.
        Обсяг видатків загального фонду місцевих бюджетів  району (без бюджетів ОТГ), проведених з початку року станом на 01.08.2018 становить 162,2  млн  грн. 
    Обсяг видатків загального фонду  бюджетів ОТГ, проведених за цей період становить  37,2 млн  грн., в т.ч.: Дубечненська ОТГ-18,9 млн..грн, Сереховичівська ОТГ -8,3 млн.грн, Смідинська ОТГ- 10,0 млн.грн.
           В липні місяці 2018 році внесено зміни до розпису видатків бюджету ОТГ Сереховичівської сільської ради, якими заплановано резервний фонд в сумі 10 000,00  гривень.
    Заборгованість місцевих бюджетів. На 01.08.2018 в управлінні Казначейства є зареєстровані фінансові зобов'язання по районному бюджету, які мають відобразитися  як  кредиторська заборгованість у звітах розпорядників бюджетних коштів- 8,6 млн.грн  (УСЗН -виплати населенню: пільги, субсидії- 7,3 млн.грн., Комунальне некомерційне підприємство "Старовижівський центр первинної медичної допомоги" -1,3 млн грн.).
    За  7 місяців 2018 року  повернуто або перераховано   помилково  та/або надміру сплачених коштів,  зарахованих до державного та місцевих бюджетів на суму 266,0 тис грн.,  з цієї суми на підставі висновків  відділення   ДФС ,  ухвал суду та  подання  органів, що контролюють справляння надходжень до бюджетів  платникам повернуто 136,4 тис. грн
   
    Позики з ЄКР на погашення тимчасових касових розривів
місцевих бюджетів за захищеними статтями видатків управлінням Казначейства з початку року не надавалися.
    За 7 місяців   з початку року бюджетами району  відповідно до  вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2011 №6 розміщено  тимчасово вільних коштів   на вкладних (депозитних) рахунках у банках на суму 16,390  млн  грн (районним бюджетом-10,500 млн. грн. та  селищним- 5,890 млн грн). З врахуванням повернення коштів з депозиту у бюджет на 01.08.2018  залишок на депозитах  становить 6,100 млн.грн. ( кошти селищного бюджету-5,890 млн грн,, районного бюджету-210 тис грн).
     З 2018 року запроваджена система подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, складеної згідно з НП(С)БОДС. Подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів зараз здійснюється з особистих електронних кабінетів.  За півріччя всі  розпорядники та одержувачі  бюджетних коштів, які знаходяться у нас на обслуговуванні подали електронну звітність.
     З 02 липня 2018 року вже запроваджено централізацію доходів. Відкрито нові рахунки з обліку надходжень як державного так і місцевих бюджетів. До 10 вересня включно діє перехідний період: діють старі і нові дохідні рахунки. З 11 вересня старі рахунки будуть закриті, перекредитації документів не буде, платежі не будуть проведені, а повертатимуться як нез ясовані надходження.
З грудня місяця  цього року очікується централізація і видатків місцевих бюджетів.

До державного бюджету по Старовижівському  району  станом на 01.07.2018   надійшло 11 838 972,35 гривень. До загального фонду  державного бюджету надійшло – 11 476 242,78 грн (з урахуванням відшкодування податку на додану вартість та коштів, що передані до місцевих бюджетів), до спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) –362 729,57 гривень.
  Найбільшу питому вагу поступлень  до загального фонду становлять надходження за КЕКД:  
- 11010100 “Податок на доходи фізичних осіб” -  33,0 % в сумі  3 788 035,92 грн;
- 14060100 “Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” - 36,8 % в сумі  4 228 416,19 грн.
   Найбільшу питому вагу поступлень до спеціального фонду становлять надходження за КЕКД:
- 22012500  “Плата за надання інших адміністративних послуг”-46,8% в сумі             169 882,50гривень.
- 22030101 “Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050)” - 32,0%  в сумі   115 788,08 грн.
    За звітний період “Бюджетне  відшкодування податку на додану вартість” КЕКД  14060200 становить   1 516 768,00 гривень.
  До державного бюджету Дубечненської  ОТГ  станом на 01.07.2018   надійшло 603 571,60 гривень. До загального фонду  державного бюджету надійшло – 603 442,27 грн, до спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) –129,33 гривень.
  Найбільшу питому вагу поступлень  до загального фонду становлять надходження за КЕКД:  
- 11010100 “Податок на доходи фізичних осіб” -  98,0% в сумі  591 292,78 гривень.
До спеціального фонду становлять надходження за КЕКД:
- 24062100  “Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності ”- 100% в сумі     -        129,33гривень.
  До державного бюджету  Сереховичівської ОТГ  станом на 01.07.2018   надійшло до загального  фонду    -240 798,95гривень.
Найбільшу питому вагу поступлень  до загального фонду становлять надходження за КЕКД:  
- 11010100 “Податок на доходи фізичних осіб” -  97,2% в сумі  234 093,39 гривень.
  До державного бюджету  Смідинської  ОТГ  станом на 01.07.2018   надійшло 372 813,68 гривень. До загального фонду  державного бюджету надійшло –              372 693,90 грн, до спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) –119,78 гривень.
  Найбільшу питому вагу поступлень  до загального фонду становлять надходження за КЕКД:  
- 11010100 “Податок на доходи фізичних осіб” -  91,5 % в сумі  341 068,31 грн.
    До спеціального фонду становлять надходження за КЕКД:
- 24062100  “Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності ”- 100% в сумі     -        119,78гривень.
За ІІ квартал 2018  року  по загальному фонду державного бюджету в районі відкрито асигнувань на суму  80 670 602,00гривень.   Видатки з врахуванням кредитування становлять 79 807 357,16гривень.  Залишок невикористаних відкритих асигнувань становить   863 244,84гривень.
За звітний період  по спеціальному фонду державного бюджету в районі не було відкрито асигнувань. Видатків з врахуванням кредитування немає. Залишку невикористаних відкритих асигнувань на звітну дату  немає.
Дебіторська заборгованість по загальному фонді державного бюджету на звітну дату складає 247,52 грн, яка протягом ІІ кварталу 2018 року   зменшилась  на   597,54 гривень.
Кредиторська заборгованість  усього на звітну дату складає  25 218,72 грн, яка протягом ІІ кварталу 2018року  збільшилась   на 8,72 гривень.
По спеціальному фонді державного бюджету дебіторська та кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.
    За січень- червень  2018 року до загального фонду місцевих бюджетів Старовижівського району  (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 16,9  млн грн, що становить 53 % виконання розпису доходів на 2018 рік.
    Обсяг видатків місцевих бюджетів  району (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за січень- червень  2018 року становить 151,2 млн  грн в т.ч.:
     - загальний фонд 146,5 млн грн, що становить 56 % виконання річних бюджетних  призначень ;
    - спеціальний фонд 4,7 млн грн, що становить 40 % виконання річних бюджетних  призначень.
        Загальна сума видатків за захищеними статтями по загальному фонду місцевих бюджетах складає 143,5 млн грн  або становить 98,0 % в структурі всіх видатків. Із загальної   суми видатків  за захищеними статтями найбільша сума припадає на:
- соціальне забезпечення  -63,9 млн грн;
- оплату праці -  42,8 млн грн;
- нарахування на оплату праці – 9,6 млн грн;
- оплату  комунальних послуг та енергоносіїв – 3,2 млн гривень.
      Станом на 01.07.2018 кредиторська заборгованість за захищеними статтями по загальному фонду  становить  8,1 млн грн  у зв’язку з відсутністю надходжень  субвенцій з державного бюджету в місцевий бюджет.
        Станом на 01.07.2018 кредиторської заборгованості за захищеними статтями по спеціальному фонду немає.
    Протягом 2 кварталу 2018 року  було  розміщено  тимчасово вільних коштів   на вкладних (депозитних) рахунках у банках на суму  15,390  млн  грн (районним бюджетом- 9,5 млн  грн  та  селищним - 5,890 млн гривень). На 01.07.2018  залишок коштів  становить -6,0 млн грн  (районний бюджет- 0,1 млн  грн  та   селищний — 5,9 млн гривень).

 За звітними даними до державного бюджету по Старовижівському  району, без бюджетів ОТГ, станом на 01.05.2018 надійшло 6,8 млн гривень. До загального фонду (з урахуванням відшкодування ПДВ) – 6,6 млн  грн , до спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) –0,2 млн гривень.
    Основними складовими доходів загального фонду залишаються:  
 - “Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” - 44,5 %,  в сумі  2,9 млн грн;  
 - “Податок на доходи фізичних осіб” -37%,  в сумі  2,4 млн грн;
        Бюджетне  відшкодування податку на додану вартість”  становить   0,7 млн гривень.
    Основними складовими доходів  спеціального фонду :
- “Плата за надання інших адміністративних послуг”- 43,2% в сумі            0,1 млн грн;
    - 22030101 “Судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050)” - 31,1%  в сумі   0,07 млн гривень.

 Доходи державного бюджету  по Дубечненській ОТГ
До державного бюджету по Дубечненській  ОТГ  за 4 місяці цього року  надійшло 0,3 млн гривень. Майже всі надходження  загального фонду.
Найбільшу питому вагу поступлень  становить  “Податок на доходи фізичних осіб” -  99% .

Доходи державного бюджету  по  Смідинській ОТГ
До державного бюджету по Смідинській  ОТГ  станом на 01.05.2018   надійшло 0,2 млн гривень. Майже всі надходження  загального фонду. Найбільшу питому вагу поступлень  складає “Податок на доходи фізичних осіб” -  99 % .

Доходи державного бюджету по Сереховичівській ОТГ
До державного бюджету по Сереховичівській ОТГ  за аналогічний період  надійшло - 0,1 млн грн ( всі надходження  загального  фонду); 96% від всіх надходжень становить податок на доходи фізичних осіб”.
Видатки державного бюджету
За 4 місяці 2018  року  по загальному фонду державного бюджету в районі відкрито асигнувань на суму  44, 9 млн гривень.   Видатки становлять 44,3 млн гривень.  
За цей період  по спеціальному фонду державного бюджету  надійшло  0,3 млн гривень. Видатки становлять  0,2 млн гривень.  
          
        Місцеві бюджети
     За  даними звіту про виконання місцевих бюджетів за доходами  за січень- квітень  2018 року  до  загального фонду місцевих бюджетів Старовижівського району  (без  бюджетів ОТГ) надійшло   94,4 млн гривень. До загального фонду бюджетів ОТГ надійшло 20,9  млн грн, в т. ч. до бюджету Дубечненської ОТГ- 10,3 млн грн, Смідинської- 6,1 млн грн, Сереховичівської- 4,5 млн гривень.

Доходи місцевого бюджету Дубечненської ОТГ  
Із 10,6 млн гривень, що надійшли з початку року до бюджету Дубечненської  ОТГ, до загального фонду  надійшло –10,3 млн грн, до спеціального фонду – 0,3 млн гривень. Найбільшу суму  надходжень становлять офіційні трансферти - 8,6  млн грн, або   83 %. Доходи без врахування міжбюджетних трансфертів (власні надходження)- 1,7 млн грн  або 17 %.
Найбільшу питому вагу власних надходжень становлять:
    - податки  та збори на доходи фізичних осіб” -   в сумі  0,8 млн грн;
    - податок на майно (орендна плата з юридичних осіб, земельний податок з юридичних осіб)— 0,4 млн грн;
    -єдиний податок - 0,4 млн гривень.
Доходи місцевого бюджету Смідинської ОТГ.  
До місцевого бюджету Смідинської  ОТГ  станом на 01.05.2018   надійшло 6,1 млн гривень і практично всі надходження  загального фонду. Найбільша сума  надходжень також становлять офіційні трансферти -5,2 млн грн, або   85 %. Доходи без врахування міжбюджетних трансфертів (власні надходження)- 0,9 млн грн  або 15 %.
Найбільшу питому вагу цих надходжень становлять :
    - податки  та збори на доходи фізичних осіб” -   в сумі  0,5 млн грн;
    - податок на майно ( орендна плата з юридичних осіб, земельний податок з юридичних осіб ) - 0,2 млн грн;
    - єдиний податок - 0,1 млн грн.
Доходи місцевого бюджету Сереховичівської ОТГ
До місцевого бюджету Сереховичівської  ОТГ  за 4 місяці надійшло 4,5 млн грн і практично всі надходження  загального фонду. Офіційні трансферти - 3,6  млн грн, або 80 %.   Доходи без врахування міжбюджетних трансфертів (власні надходження)- 0,9 млн гривень.
Найбільшу питому вагу у власних надходженнях складають:
- податки  та збори на доходи фізичних осіб” -   в сумі  0,3 млн грн;
- податок на майно — 0,3 млн грн( орендна плата з юридичних осіб, орендна плата з фізичних осіб );
- єдиний податок - 0,2 млн гривень.
     Видатки місцевих бюджетів
     Обсяг видатків загального фонду місцевих бюджетів  району (без бюджетів ОТГ), проведених з початку року станом на 01.05.2018 становить 94,4  млн  гривень.
    
    Обсяг видатків загального фонду бюджетів    ОТГ, проведених з початку року станом на 01.05.2018 становить 19,2  млн  грн, в т.ч Дубечненської  ОТГ- 9,6 млн грн, Смідинської  ОТГ - 5,4 млн грн, Сереховичівської  ОТГ- 4,2 млн гривень.
    Заборгованість місцевих бюджетів. На 01.05.2018   кредиторська заборгованість місцевих бюджетів становить-  20,8 млн грн  (УСЗН -виплати населенню: пільги, субсидії -20,6 млн грн, відділ освіти - придбання предметів, матеріалів, обладнання - 0,2 млн грн), по бюджетах ОТГ  кредиторська заборгованість відсутня.

   

 

 

 

 

 

 Державний бюджет.
    За оперативними даними за січень- березень  2018 року до державного бюджету по  району   надійшло (враховуючи відшкодувааня ПДВ) 5,5 млн.грн. (загальний фонд- 5,3 млн.грн., спеціальний- 0,2 млн.грн).  Порівняно з аналогічним періодом 2017 року доходи державного бюджету вцілому  зросли на 1,9 млн. грн.
     Питома вага основних податків в загальній сумі доходів  загального фонду :
-ПДВ-45 %   (2,4 млн.грн.)
-податок на доходи фізичних осіб” - 35% ;
- військовий збір- 12%
- інші податки, збори -8 %
     По спеціальному фонду питома вага основних податків :
- плата за надання інших адміністративних послуг- 47%
- судовий збір- 33%
- виконавчий збір- 10%
- інші податки, збори -10%
    За цей період відшкодовано ПДВ на суму 0,5 млн. грн., що на 0,3 млн.грн. більше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.  
     За оперативними даними обсяг видатків  з врахуванням міжбюджетних трансфертів, проведених за 3 місяці  2018 року становить 32,1  млн грн. ( тоді як за  аналогічний період  2017 року - 29.3 млн грн.).  На кінець звітного періоду залишки невикористаних відкритих асигнувань становить 0,9 млн.грн.
        Очікується кредиторська заборгованість  на  01.04.2018 в сумі 2,2 тис грн. ( по УСЗН  КПК “Соціальний  захист громадян, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи”), крім  того заборгованість минулих років- 25,2 тис.грн.

         
    Місцеві бюджети
     За оперативними даними за січень- березень  2018 року  до  загального фонду місцевих бюджетів Старовижівського району  (без  бюджетів ОТГ) надійшло   67 млн грн. До загального фонду бюджетів ОТГ надійшло 15,4  млн.грн..
    Найбільша сума  надходжень по всіх бюджетах становлять офіційні трансферти.  По всіх місцевих  бюджетах району разом (без  бюджетів ОТГ)   вони становлять  59,1 млн.грн., або   88 % в структурі всіх надходжень, по  бюджету Смідинської ОТГ-3,8  млн.грн., або   86 %  відповідно, по  бюджету Дубечненської ОТГ-6,4  млн.грн., або   83 % ,  по  бюджету Сереховичівської ОТГ-2,6  млн.грн., або   79 %.
     Обсяг видатків загального фонду місцевих бюджетів  району (без бюджетів ОТГ), проведених з початку року станом на 30.03.2018 становить 67,6  млн  грн.  
     Щомісячно на  1 число місяця подається  до Головного управління оперативна інформація щодо використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань КПКВК 2311460.  За 1 кв перераховано коштів- 201,3 тис.грн.; касові видатки- 151,4  тис.грн. (75 % використання).
    Заборгованість місцевих бюджетів. За оперативними даними на 01.04.2018  очікується кредиторська заборгованість місцевих бюджетів -  24,5 млн.грн  (УСЗН -виплати населенню: пільги, субсидії).

        Протягом I кварталу управлінням Казначейства  повернуто або перераховано   помилково  та/або надміру сплачених коштів,  зарахованих до державного та місцевих бюджетів на суму 184,3 тис грн. на підставі висновків  відділення   ДФС.
        Позики з ЄКР на погашення тимчасових касових розривів
місцевих бюджетів за захищеними статтями видатків управлінням Казначейства  протягом  цього періоду не надавалися.
        Відповідно до  вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12.11.2011 №6 за цей період бюджетами району розміщено  тимчасово вільних коштів   на вкладних (депозитних) рахунках у банках на суму 13,290  млн  грн (районним бюджетом- 7,4 млн. грн. та  селищним- 5,890 млн грн). Протягом цього періоду кошти поверталися та знову розміщувалися на депозитні рахунки і на 01.04.2018  залишок  становить -8,190 млн.грн. (районний бюджет- 2,3 млн. грн.та   селищний-5,890 млн грн).
         З 2018 року запроваджується система подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, складеної згідно з НП(С)БОДС. Казначейством розроблено іноваційний проект подання електронної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів (АС “Є-Звітність”). 22, 23 лютого в управлінні Казначейства проведено навчання для бухгалтерських служб бюджетних установ та бухгалтерів установ і організацій, які є одержувачами бюджетних коштів. На навчанні  головним спеціалістом з інформаційних технологій та захисту інформації проведено практичне навчання з приводу переходу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів на електронну форму подання звітності. В період з  21 по 29 березня проводилося тестування системи подання електронної звітності за даними фінансової та бюджетної звітності за 2017 рік. Розпорядники та одержувачі бюджетних коштів   повинні були зареєструватися в АС «Є-Звітність», створити особисті електронні кабінети та внести дані звітності за 2017 рік. Всі розпорядники та одержувачі коштів державного та місцевих бюджетів  (36 по МБ та 10 по ДБ) зареєструвалися  в АС «Є-Звітність», створили особисті електронні кабінети та більшість внесли дані звітності за 2017 рік та подали звітність до Управління Казначейства.  На всіх цих етапах спеціалістом з інформаційних технологій та захисту інформації Управління Казначейства забезпечувалась  консультаційна підтримка та надавалась практична допомога бухгалтерам.  
        Відповідно до ст.112 Бюджетного кодексу України та Порядку проведення оцінки виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 01.12.2011 №1537  у квітні місяці  щорічно проводиться оцінка виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень.  Якщо в бюджетній установі немає головного бухгалтера- оцінюється робота спеціаліста, на якого покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби. Оцінюванню підлягає особа, яка пропрацювала на займаній посаді не менше 1 року і за згодою проходить оцінювання особа , що працює на визначений термін. Із 30 головних бухгалтерів та  спеціалістів, на яких покладено виконання обов'язків бухгалтерської служби, оцінюванню підлягає 24 особи, 6 не оцінюється (пропрацювали менше 1 року та  працюють на визначений термін). Порядком передбачено до 01 квітня подати анкети про виконання головним бухгалтером бюджетної установи своїх повноважень. На 30,03,2018 всі  працівники бухгалтерських служб анкети подали.
    
     Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15.11.2017 №816-р “Деякі питання дистанційного обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів” визначено перехід на казначейське обслуговування через систему дистанційного обслуговування:  для розпорядників (одержувачів) обласного, районного бюджетів -з 01.04.2018 року,  для розпорядників (одержувачів) сільських бюджетів та бюджетів  сільських ОТГ з 01.07.2018 року. На даний час в системі дистанційного обслуговування “Клієнт казначейства — Казначейство” (далі СДО) працює  3 розпорядники коштів державного бюджету (РДА, відділ освіти, управління фінансів Старовижівської РДА), та 3 розпорядники  коштів місцевих бюджетів (районна рада, відділ освіти, управління фінансів Старовижівської РДА).    

                                                              Державний бюджет.

 

До державного бюджету по Старовижівському  району за 11 місяців 2017 року  надійшло 16,4 млн.грнивень. До загального фонду  надійшло 15,8 млн гривень,  до спеціального фонду-  0,6 млн. грн..  Бюджетне відшкодовано податку на додану вартість за 11 місяців цього року становить 1,7 млн.гривень.
    Найбільшу питому вагу поступлень  до загального фонду становлять:
податок на доходи фізичних осіб -  7,8 млн..грн; (49 % )
     податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” -3,4 млн.грн (22%)
     військовий збір- 2,5 млн.грн. (16%)
    Найбільші поступлення до спеціального фонду складають:
судовий збір - 223 тис  .грн. (41% від всіх надходжень спеціального фонду);
плата за надання інших адміністративних послуг- 171 тис.грн  (31 %);
єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників -67 тис грн (12 %)
надходження  до фонду соціального захисту інвалідів -26 тис.грн (5%);
        За 11 місяців цього року по загальному фонду державного бюджету в районі відкрито  асигнувань (з врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 117,6 млн грн.. Касові видатки складають 117,2 млн..грн, .   Залишок невикористаних відкритих асигнувань складає 0,4 млн. грн.. або  0,3   відсотки.  
    За 11 місяців цього року по спеціальному фонду державного бюджету відкрито  асигнувань (з врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі  3,2 млн грн..  Касові видатки складають  майже   3,2 млн..грн,    Залишок невикористаних відкритих асигнувань складає 7,8 тис. грн.  або 0,2    відсотки.    
 
 
    Місцеві бюджети району. За 11 місяців цього року до у місцевих бюджетів Старовижівського району  (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло   39,5 млн грн, що становить 116,2 % виконання розпису доходів на 2017 рік. До загального фонду надійшло 35,2  млн грн, до спеціального фонду- 4,3 млн.гривень.
    Обсяг видатків місцевих бюджетів  району (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за 11 місяців поточного року становить 257,1  млн  грн. в т.ч.:
-    загальний фонд 245,8 млн грн, що становить 90,4 % виконання річних бюджетних призначень;
-    спеціальний фонд 11,3 млн грн, що становить 63,5 % виконання річних кошторисних призначень .
        Загальна сума видатків за захищеними статтями по  загальному фонду місцевих бюджетах  за 11 місяців складає 239,1 млн грн  (або становить 97,3 % в структурі всіх видатків) , в т.ч:
-    соціальне забезпечення  - 100,9 млн грн;
-    оплата праці -  75,6 млн грн;
-    нарахування на оплату праці – 17,3 млн грн;
-    оплату  комунальних послуг та енергоносіїв – 4,8 млн гривень.
Станом на 01.12.2017 року  з державного бюджету місцевим бюджетам  району  перераховано коштів субвенцій на суму  182,6 млн грн,  з них :
- субвенція для допомог сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям і т.д. – 56,4 млн грн;
-  освітня субвенція  –52,5 млн грн;( крім того 2,2 млн грн на початок року);
  -субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню  на енергоносії  – 37,3 млн грн;
-  медична субвенція  – 21,9 млн грн( крім того 0,1 млн грн на початок року);;
- субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій – 6,7 млн грн ;
- субвенція  на  придбання твердого палива та рідкого  пічного побутового  палива і скрапленого газу – 5,7 млн грн;
- субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт прийомним сім'ям. – 0,9 млн гривень;
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів — 0,5 млн грн;
- субвенція на проведення виборів — 0,6 млн грн;
- субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами — 0,1 млн гривень.
    Освоєння субвенцій  На 01.12.2017  залишки невикористаних субвенцій станорвлять 5,4 млн грн:, в т.ч..:
-освітня субвенція – 1,3 млн грн;
-медична субвенція – 0,7 млн грн;
-субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій — 3,1 млн гривень;
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів — 0,3 млн грн;
-- субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами-25,0 тис.грн.
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів -0,5 тис. грн,
    Своєчасно кожної декади перераховується базова дотація . Із передбачених розписом 14,8 млн грн.  надходження за звітний період становлять 13,6 млн гривень ( або 91,9 відсотки).
    За 11 місяців цього року  повернуто або перераховано   помилково  та/або надміру сплачених коштів,  зарахованих до державного та місцевих бюджетів на суму 228.6 тис грн., з цієї суми на підставі висновків  відділення   ДФС,   ухвал суду та  подання  органів, що контролюють справляння надходжень до бюджетів  платникам повернуто 114.4 тис. грн
    За цей період бюджетами району розміщено  тимчасово вільних коштів   на вкладних (депозитних) рахунках у ПАТ КБ Приватбанк на суму 22,6 млн  грн (районним бюджетом  було розміщено -18.9 млн грн,,  селищним бюджетом 3,7 млн гривень).   На 1 грудня цього року залишок коштів на депозитах, розміщених районним та селищним бюджетами складає -6,3 млн гривень ( з них коштів районного бюджету- 3,6 млн грн, та 2,7 млн гривень селищного бюджету).
    Позики з ЄКР на погашення тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за захищеними статтями видатків управлінням казначейства  протягом року не надавалися.
    У листопаді місяці 2017 року  управлінням Державної казначейської служби України у Старовижівському районі Волинської області  здійснено інвентаризацію рахунків, відкритих на ім’я Управління 
      За результатами проведеної Інвентаризації станом на 01.11.2017. на ім’я Управління на балансі Головного управління відкрито 20511 рахунків.
     З  04 по 08 грудня цього року  в органах Казначейства буде проведитися  III етап тестування Системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства АС «Є-Звітність» (далі – АС «Є-Звітність»), так як  всі бюджетні установи повинні подавати електронну звітність починаючи з 2018 року, без надання її в паперовому вигляді.
        Наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2016 року № 1038 «Про затвердження Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки» визначені кроки щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі . Розділами II-III визначені заходи щодо створення та запровадження системи подання електронної звітності розпорядниками бюджетних коштів і державними цільовими фондами, складеної згідно з Стандартами. .
Основна функція АС «Є-Звітність» – можливість розпорядниками бюджетних коштів і державними цільовими фондами здійснити подання звітності до органів Державної казначейської служби України,  складеної згідно з Стандартами, через мережу Інтернет, використовуючи електронний цифровий підпис різних акредитованих центрів сертифікації ключів, який зберігається на захищених носіях ключової інформації. Одночасно технічним завданням також визначено, що у разі відсутності у розпорядників бюджетних коштів і державних цільових фондів підключення до мережі Інтернет, органи Казначейства забезпечують створення окремого робочого місця в інформаційно-телекомунікаційній системі Казначейства для подання розпорядниками відповідних форм звітності.
У разі наявності електронного цифрового підпису акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України для доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт казначейства - Казначейство», користувач буде мати можливість автоматичного переходу до системи АС «Є-Звітність» без необхідності здійснення генерації додаткових ключових даних.
Для проведення тестування системи АС «Є-Звітність», управлінням Казначейства буде залучено розпорядників державного та місцевих бюджетів, доступ яких буде здійснюватись з інформаційно-телекомунікаційної системи органів Казначейства

    У зв'язку з наближенням закінчення бюджетного року, збільшенням документообігу та з метою рівномірного навантаження на працівників, задіяних в бюджетному процесі розпорядникам коштів необхідно:
-  своєчасно реєструвати зобов'язання та фінансові зобов' язання;
 - оперативно використовувати виділені бюджетні кошти, не чекаючи закінчення року; особливо це стосується субвенцій
- врахувати в роботі Постанову КМУ від 23.04.2014 №117 ”Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”:  при укладенні договорів передбачати попередню оплату  при закупівлі лише тих товарів, робіт і послуг, що передбачається поставити, виконати та надати  протягом бюджетного року, крім передоплати періодичних видань.

 

Державний бюджет

За 9 місяців цього року до державного бюджету по Старовижівському району надійшло 13,0 млн грн.; до загального фонду надійшло 12,6 млн грн. та до спеціального фонду - 0,4 млн гривень. За цей період відшкодовано податку на додану вартість на суму 1,5 млн гривень.
Якщо аналізувати структуру надходжень, то найбільшу питому вагу поступлень до загального фонду становлять:
податок на доходи фізичних осіб - 6,3 млн..грн; (50,3 % )
податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” -2,7 млн.грн (21%)
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів-0,5млн.грн (4%)
Найбільші поступлення до спеціального фонду складають:
судовий збір - 176 тис .грн. (43 % від всіх надходжень спеціального фонду);
плата за надання інших адміністративних послуг- 124 тис.грн (22 %);
єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників- 29 тис грн (7 %)
надходження до фонду соціального захисту інвалідів -26 тис.грн (6%);
Протягом січня-вересня в районі відкрито асигнувань загального фонду з врахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 96,4 млн грн та здійснено видатки на суму 95,6 млн гривень. Залишок невикористаних відкритих аигнувань становить 0,8 млн гривень. (Управління соцзахисту-211 тис,грн. РДА-205 тис грн., управління інвестицій 153)
По спеціальному фонду відкрито асигнувань на суму 2,9 млн.. та здійснено видатки на суму 2,9 млн. грн.

Заборгованість державного бюджету. На 01 жовтня 2017 року є лише непогашена кредиторська заборгованість ЗФ державного бюджету за минулі роки- 25,2 тис.грн (управління інвестицій та РР РДА).

Місцеві бюджети району

За 9 місяців цього року до загального фонду місцевих бюджетів району (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 27,8 млн грн, що становить 96,5 % виконання розпису доходів на 2017 рік.
За цей же період з державного бюджету місцевим бюджетам району перераховано коштів дотацій та субвенцій в сумі 172,2 млн гривень, які становлять 86 % всіх надходжень.
Аналіз надходжень міжбюджетних трансфертів відповідно до плану на рік
- субвенція на допомогу сім’ям з дітьми -45,2 млн грн, або 69,6 відсотків до річних бюджетних призначень
-освітня субвенція – 43,0 млн грн, або 76,5 відсотків
- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот- 34,5 млн грн. або 98,9 відсотків
- медична субвенція – 18,4 млн грн або 80 відсотків
-субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій 4,2 млн грн. або 100 відсотків
-субвенція на тверде паливо -4,2 5 млн грн. або 53,8 відсотків
-субвенція на утримання дітей-сиріт 0,7 млн грн. або 70 відсотків
-субвенція на підтримку осіб з особливими освітніми потребами-0,1 млн грн. або 100 відсотків
-субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів -0,4 млн грн. або 80 відсотків
-субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 0,06 млн.грн. або 10 відсотків .

За 9 місяців перераховано базової дотації 11,1 млн грн, ( при плані-14,8 млн.грн. або 75% до плану та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 13,2 млн гривень при плані 13,2 млн.грн.або 75 відсотків.

Видатки. Обсяг видатків місцевих бюджетів району (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за 9 місяців становить 210,2 млн грн т.ч.:
- загальний фонд 202,8 млн грн, що становить 80 % виконання річних бюджетних призначень;
- спеціальний фонд – 7,4 млн грн, що становить 54,8 % виконання річних бюджетних призначень.
По загальному фонду здійснюються видатки в основному за захищеними статтями і вони становлять 197,4 млн грн або 97,3 відсотка в структурі видатків загального фонду. По спеціальному фонду капітальні видатки за 9 місяців становлять 4,7 млн грн або 63,5 відсотки у структурі видатків спецфонду.

Освоєння субвенцій з державного бюджету.
На 01.10.2017 є залишки коштів по таких субвенціях:
освітня- 0,8 млн.грн.,
медична- 0,6 млн.грн.,
на соціально-економічний розвиток окремих територій 2,6 млн грн.;
на відшкодування вартості лікарських засобів - 0,2 млн.грн.;
на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів-0,06 млн.грн, (59900 грн. надходження при плані- 584 500 грн;)
Одним з питань, що потребує контролю є питання використання залишків субвенцій в кінці року.

Співфінансування. Основною умовою реалізації інвестиційних проектів є співфінансування з місцевих бюджетів (постанова КМУ №395).

За 9 місяців цього року повернуто або перераховано помилково та/або надміру сплачених коштів, зарахованих до державного та місцевих бюджетів на суму 174.0 тис грн., з цієї суми платникам повернуто 106.5 тис. грн , в т.ч. на підставі отриманих висновків від органів ДФС — 100.2 тис. грн, ухвал суду-3.3 тис. грн та подання органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету-3,0 тис. гривень.
За цей період бюджетами району розміщено тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у ПАТ КБ Приватбанк на суму 21,9 млн грн (районним бюджетом було розміщено -18.2 млн грн,, селищним бюджетом 3,7 млн гривень). На 1 жовтня цього року залишок коштів на депозитах, розміщених районним та селищним бюджетами складає -7,0 млн гривень ( з них коштів районного бюджету- 4,3 млн грн, та 2,7 млн гривень селищного бюджету).

Заборгованість місцевих бюджетів. Станом на 01.10.2017 року кредиторська заборгованість загального фонду становить 7,8 млн грн, яка відповідно до початку року зменшилася на 11,5 млн гривень. Вся наявна кредиторська заборгованість- пільги та субсидії населенню.
По спеціальному фонду кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.
Відповідно до ст.112 Бюджетного кодексу України управління Казначейства в межах своєї компетенції здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Крім того, що багато документів повертається на доопрацювання, з початку року працівниками управління виявлено 5 порушень і складено 5 попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства.

Начальник управління         І.П.Романюк

     За 7 місяців 2017 року  до державного бюджету по Старовижівському  району   надійшло 9,9 млн грн ( враховуючи, що відшкодовано податку на додану вартість на суму 0,8 млн гривень), до  загального фонду надійшло 9,6 млн грн та до спеціального фонду - 0,3 млн гривень.             

     Найбільшу питому вагу поступлень  до загального фонду становлять:

податок на доходи фізичних осіб -  4,5 млн грн; (47,0 % );     податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” -1,9  млн грн( 20,3%).

Найбільші поступлення до спеціального фонду складають:

судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050)” - в сумі 120 тис  .грн (44,1 % від всіх надходжень спеціального фонду).

     Протягом січня-липня    в районі  відкрито  асигнувань загального фонду з врахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 77,5  млн грн та здійснено видатки на  суму 77,0 млн гривень.  Залишок невикористаних відкритих аигнувань становить 0,5 млн гривень.

           По спеціальному фонду відкрито асигнувань на суму 55,7 тис. грн та здійснено видатки на  суму 46,6 тис. гривень. Це кошти  отримані як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм  соціально-економічного та культурного розвитку   регіонів.   

     На 01 серпня  2017 року по загальному фонду державного бюджету дебіторська заборгованість  становить - 0,2 тис. грн , кредиторська заборгованість  на звітну дату становить – 121,71грн.

      Непогашена заборгованість ЗФ державного бюджету за минулі роки на 01.08.2017 становить 25,2 тис.грн .

   Заборгованість по спеціальному фонду державного бюджету на 01.08.2017 відсутня.

    За  січень – липень місяць 2017 року  до загального фонду місцевих бюджетів району  (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 21,2 млн грн, що становить 75,6 %  виконання розпису доходів на 2017 рік

За цей же період з державного бюджету місцевим бюджетам  району  перераховано коштів дотацій та субвенцій в сумі 133,4 млн гривень. У структурі всіх надходжень на 01.08 2017 дотації та субвенції становлять 82 %

Найбільшими за обсягом перерахування субвенцій з державного бюджету є: освітня субвенція  – 36,9 млн грн, або 65,7 відсотків до річних бюджетних призначень; субвенція на допомогу сім’ям з дітьми -36,4 млн грн, або 56 відсотків до річних бюджетних призначень; субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 22,1 млн грн. або 100 відсотків до річних бюджетних призначень,  медична субвенція – 13,5 млн грн або 58,9 відсотків до річних бюджетних призначень, субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій 0,8 млн грн або 61,6   відсотків до річних бюджетних призначень.

За 7 місяців  перераховано базової дотації 8,6 млн грн, та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  - 10,2 млн гривень.

Обсяг видатків місцевих бюджетів  району (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за  7 місяців становить 160,8   млн грн т.ч.:

- загальний фонд 157,2 млн грн, що становить 61,9 % виконання річних бюджетних  призначень;

- спеціальний фонд – 3,6 млн грн, що становить 36,0 % виконання річних бюджетних  призначень.

            По загальному фонду здійснюються видатки в основному за захищеними статтями і  вони становлять  153,8 млн грн або 97,8 відсотка в структурі  видатків загального фонду. По спеціальному фонду капітальні видатки за 7 місяців  становлять лише 1,4 млн грн  або 38,9 відсотків у структурі видатків спецфонду, хоча іх об'єми   зростають в структурі видатків спецфонду.

            За 7 місяців цього року  повернуто або перераховано   помилково  та/або надміру сплачених коштів,  зарахованих до державного та місцевих бюджетів на суму 168,6 тис грн., з цієї суми платникам повернуто 101,1 тис.  грн , в т.ч. на підставі отриманих  висновків  від   органів ДФС — 96,0 тис. грн , ухвал суду-2,1 тис. грн  та  подання  органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету-3,0 тис. гривень.

            За  7 місяців  бюджетами району розміщено  тимчасово вільних коштів   на вкладних (депозитних) рахунках у ПАТ КБ Приватбанк на суму 19,7 млн  грн (районним бюджетом  було розміщено -16 млн грн, селищним бюджетом 3,7 млн гривень). На 1 серпня цього року залишок коштів на депозитах, розміщених районним та селищним бюджетами складає -6,1 млн гривень ( з них коштів районного бюджету- 3,4 млн грн, та 2,7 млн гривень селищного бюджету).

За оперативними даними станом на 01.08.2017 року  кредиторська заборгованість загального фонду становить  17,3 млн грн, яка  відповідно до початку року зменшилася на 2,0 млн гривень. Вся наявна кредиторська заборгованість - пільги та субсидії населенню.

          По спеціальному фонду  кредиторська заборгованість  на звітну дату відсутня.

Інформація

 про стан казначейського обслуговування  державного та місцевих бюджетів  Старовижівського району за  січень- березень  2017 року

Державний бюджет

             За 1 квартал 2017 року  до державного бюджету по Старовижівському  району   надійшло 3,8 млн грн, до  загального фонду надійшло 3,6 млн.грн. та до спеціального фонду- 0,2 млн.грн.

 Найбільші поступлення  до загального фонду становлять:

-податок на доходи фізичних осіб” - 1,8 млн. грн  або 47% ;

- податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” -   0,8 млн.грн. або 20 % в структурі надходжень загального фонду.

До  спеціального фонду  найбільше надійшло судового збору  - 74 тис грн.,    питома вага якого становить 57 % в структурі всіх надходжень спеціального фонду.

    За 3 місяці цього року відшкодовано податку на додану вартість на суму 191  тис. грн.

   За 3 місяці поточного року  в районі  відкрито  асигнувань з врахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 29,5 млн гривень.та здійснено видатки на  суму 29,3 млн.грн.  Залишок невикористаних відкритих аигнувань становить 0,2 млн.грн.

                        Заборгованість державного бюджету.   На 01 квітня 2017 року по загальному фонду державного бюджету дебіторська заборгованість  - 0,4 тис. грн   та  кредиторська заборгованість -

79,2 тис. грн.  Кредиторська заборгованість  утворилася у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Найбільша сума припадає на оплату природного газу-48,4 тис.грн. Крім того,  зареєстрована заборгованість  за незахищеними статтями видатків, а саме по видатках на відрядження, -  2,2 тис.гривень. Непогашена заборгованість державного бюджету за минулі роки на 01.04.2017 становить 25,2 тис.грн.

             Заборгованість по спеціальному фонду державного бюджету на 01.04.2017 відсутня.

            Місцеві бюджети району

За  січень – березень місяць 2017  до загального фонду місцевих бюджетів Старовижівського району  (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло  8,6 млн грн, що становить 34,8 % виконання розпису доходів на 2017 рік.

            За цей же період з державного бюджету місцевим бюджетам  району  перераховано коштів дотацій та субвенцій в сумі 65,5 млн гривень.

Найбільшими за обсягом перерахування субвенцій з державного бюджету є субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот- 22,1 млн грн. (за січень-лютий місяць 2017 року-3,1 млн.грн.), субвенція на допомогу сім’ям з дітьми -15,7 млн грн, освітня субвенція  – 13,0 млн грн, медична субвенція – 5,9 млн грн .

За 1 квартал цього року  перераховано базової дотації 3,7 млн грн, та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  -4,4 млн.грн. Крім того, у березні місяці було надходження коштів нової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 20,2 тис.грн.

            Обсяг видатків місцевих бюджетів  району (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за  січень –березень 2017 року становить 76,2   млн.грн.. т.ч.:

- загальний фонд 75,0 млн грн, що становить 30,8 % виконання річних бюджетних  призначень;

- спеціальний фонд – 1,2 млн грн, що становить 31,4 % виконання річних бюджетних  призначень.

            Видатки за захищеними статтями загального фонду становлять  73,5 млн грн. або 96,5 відсотків в структурі видатків.

            За  січень – березень місяць 2017 року районним бюджетом  було  розміщено  тимчасово вільних коштів   на вкладних (депозитних) рахунках у банках на суму 9,2 млн  грн, а селищним бюджетом 2,7 млн гривень. Протягом кварталу було повернуто депозитів по районному бюджету в сумі 4,6 млн гривень. Залишок кощтів на депозитах, розміщених районним та селищним бюджетами на 01.04.2017  -7,3 млн.грн.

             Заборгованість місцевих бюджетів. Станом на 01.04.2017 року  дебіторська  заборгованість загального фонду - 91,4 тис.грн., яка збідьшилась відповідно до початку року на 60,3 тис.грн.  4,5 тис грн- ЦПМСД-4,5 тис.грн- підписка періодичних видань).

            Кредиторська заборгованість загального фонду становить  22,5 млн. грн, яка  відповідно до початку року зросла на 3,2 млн.грн. . Вся наявна кредиторська заборгованість- пільги та субсидії населенню.

          На 01 березня 2017 року по спеціальному фонду  дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

 

Збройні Сили України
Центр надання адміністративних послуг
Старовижівщина туристична
Підрозділи органів влади
Державні ресурси:
Вхід на сайт