Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

                                                              Державний бюджет.

 

До державного бюджету по Старовижівському  району за 11 місяців 2017 року  надійшло 16,4 млн.грнивень. До загального фонду  надійшло 15,8 млн гривень,  до спеціального фонду-  0,6 млн. грн..  Бюджетне відшкодовано податку на додану вартість за 11 місяців цього року становить 1,7 млн.гривень.
    Найбільшу питому вагу поступлень  до загального фонду становлять:
податок на доходи фізичних осіб -  7,8 млн..грн; (49 % )
     податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” -3,4 млн.грн (22%)
     військовий збір- 2,5 млн.грн. (16%)
    Найбільші поступлення до спеціального фонду складають:
судовий збір - 223 тис  .грн. (41% від всіх надходжень спеціального фонду);
плата за надання інших адміністративних послуг- 171 тис.грн  (31 %);
єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників -67 тис грн (12 %)
надходження  до фонду соціального захисту інвалідів -26 тис.грн (5%);
        За 11 місяців цього року по загальному фонду державного бюджету в районі відкрито  асигнувань (з врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 117,6 млн грн.. Касові видатки складають 117,2 млн..грн, .   Залишок невикористаних відкритих асигнувань складає 0,4 млн. грн.. або  0,3   відсотки.  
    За 11 місяців цього року по спеціальному фонду державного бюджету відкрито  асигнувань (з врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі  3,2 млн грн..  Касові видатки складають  майже   3,2 млн..грн,    Залишок невикористаних відкритих асигнувань складає 7,8 тис. грн.  або 0,2    відсотки.    
 
 
    Місцеві бюджети району. За 11 місяців цього року до у місцевих бюджетів Старовижівського району  (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло   39,5 млн грн, що становить 116,2 % виконання розпису доходів на 2017 рік. До загального фонду надійшло 35,2  млн грн, до спеціального фонду- 4,3 млн.гривень.
    Обсяг видатків місцевих бюджетів  району (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за 11 місяців поточного року становить 257,1  млн  грн. в т.ч.:
-    загальний фонд 245,8 млн грн, що становить 90,4 % виконання річних бюджетних призначень;
-    спеціальний фонд 11,3 млн грн, що становить 63,5 % виконання річних кошторисних призначень .
        Загальна сума видатків за захищеними статтями по  загальному фонду місцевих бюджетах  за 11 місяців складає 239,1 млн грн  (або становить 97,3 % в структурі всіх видатків) , в т.ч:
-    соціальне забезпечення  - 100,9 млн грн;
-    оплата праці -  75,6 млн грн;
-    нарахування на оплату праці – 17,3 млн грн;
-    оплату  комунальних послуг та енергоносіїв – 4,8 млн гривень.
Станом на 01.12.2017 року  з державного бюджету місцевим бюджетам  району  перераховано коштів субвенцій на суму  182,6 млн грн,  з них :
- субвенція для допомог сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям і т.д. – 56,4 млн грн;
-  освітня субвенція  –52,5 млн грн;( крім того 2,2 млн грн на початок року);
  -субвенція  на надання пільг та житлових субсидій населенню  на енергоносії  – 37,3 млн грн;
-  медична субвенція  – 21,9 млн грн( крім того 0,1 млн грн на початок року);;
- субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій – 6,7 млн грн ;
- субвенція  на  придбання твердого палива та рідкого  пічного побутового  палива і скрапленого газу – 5,7 млн грн;
- субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт прийомним сім'ям. – 0,9 млн гривень;
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів — 0,5 млн грн;
- субвенція на проведення виборів — 0,6 млн грн;
- субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами — 0,1 млн гривень.
    Освоєння субвенцій  На 01.12.2017  залишки невикористаних субвенцій станорвлять 5,4 млн грн:, в т.ч..:
-освітня субвенція – 1,3 млн грн;
-медична субвенція – 0,7 млн грн;
-субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій — 3,1 млн гривень;
- субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів — 0,3 млн грн;
-- субвенція на надання підтримки особам з особливими освітніми потребами-25,0 тис.грн.
- на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів -0,5 тис. грн,
    Своєчасно кожної декади перераховується базова дотація . Із передбачених розписом 14,8 млн грн.  надходження за звітний період становлять 13,6 млн гривень ( або 91,9 відсотки).
    За 11 місяців цього року  повернуто або перераховано   помилково  та/або надміру сплачених коштів,  зарахованих до державного та місцевих бюджетів на суму 228.6 тис грн., з цієї суми на підставі висновків  відділення   ДФС,   ухвал суду та  подання  органів, що контролюють справляння надходжень до бюджетів  платникам повернуто 114.4 тис. грн
    За цей період бюджетами району розміщено  тимчасово вільних коштів   на вкладних (депозитних) рахунках у ПАТ КБ Приватбанк на суму 22,6 млн  грн (районним бюджетом  було розміщено -18.9 млн грн,,  селищним бюджетом 3,7 млн гривень).   На 1 грудня цього року залишок коштів на депозитах, розміщених районним та селищним бюджетами складає -6,3 млн гривень ( з них коштів районного бюджету- 3,6 млн грн, та 2,7 млн гривень селищного бюджету).
    Позики з ЄКР на погашення тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за захищеними статтями видатків управлінням казначейства  протягом року не надавалися.
    У листопаді місяці 2017 року  управлінням Державної казначейської служби України у Старовижівському районі Волинської області  здійснено інвентаризацію рахунків, відкритих на ім’я Управління 
      За результатами проведеної Інвентаризації станом на 01.11.2017. на ім’я Управління на балансі Головного управління відкрито 20511 рахунків.
     З  04 по 08 грудня цього року  в органах Казначейства буде проведитися  III етап тестування Системи подання електронної звітності клієнтами Казначейства АС «Є-Звітність» (далі – АС «Є-Звітність»), так як  всі бюджетні установи повинні подавати електронну звітність починаючи з 2018 року, без надання її в паперовому вигляді.
        Наказом Міністерства фінансів України від 28.11.2016 року № 1038 «Про затвердження Плану заходів щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2016 - 2018 роки» визначені кроки щодо запровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі . Розділами II-III визначені заходи щодо створення та запровадження системи подання електронної звітності розпорядниками бюджетних коштів і державними цільовими фондами, складеної згідно з Стандартами. .
Основна функція АС «Є-Звітність» – можливість розпорядниками бюджетних коштів і державними цільовими фондами здійснити подання звітності до органів Державної казначейської служби України,  складеної згідно з Стандартами, через мережу Інтернет, використовуючи електронний цифровий підпис різних акредитованих центрів сертифікації ключів, який зберігається на захищених носіях ключової інформації. Одночасно технічним завданням також визначено, що у разі відсутності у розпорядників бюджетних коштів і державних цільових фондів підключення до мережі Інтернет, органи Казначейства забезпечують створення окремого робочого місця в інформаційно-телекомунікаційній системі Казначейства для подання розпорядниками відповідних форм звітності.
У разі наявності електронного цифрового підпису акредитованого центру сертифікації ключів Державної казначейської служби України для доступу до системи дистанційного обслуговування клієнтів «Клієнт казначейства - Казначейство», користувач буде мати можливість автоматичного переходу до системи АС «Є-Звітність» без необхідності здійснення генерації додаткових ключових даних.
Для проведення тестування системи АС «Є-Звітність», управлінням Казначейства буде залучено розпорядників державного та місцевих бюджетів, доступ яких буде здійснюватись з інформаційно-телекомунікаційної системи органів Казначейства

    У зв'язку з наближенням закінчення бюджетного року, збільшенням документообігу та з метою рівномірного навантаження на працівників, задіяних в бюджетному процесі розпорядникам коштів необхідно:
-  своєчасно реєструвати зобов'язання та фінансові зобов' язання;
 - оперативно використовувати виділені бюджетні кошти, не чекаючи закінчення року; особливо це стосується субвенцій
- врахувати в роботі Постанову КМУ від 23.04.2014 №117 ”Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти”:  при укладенні договорів передбачати попередню оплату  при закупівлі лише тих товарів, робіт і послуг, що передбачається поставити, виконати та надати  протягом бюджетного року, крім передоплати періодичних видань.

 

Державний бюджет

За 9 місяців цього року до державного бюджету по Старовижівському району надійшло 13,0 млн грн.; до загального фонду надійшло 12,6 млн грн. та до спеціального фонду - 0,4 млн гривень. За цей період відшкодовано податку на додану вартість на суму 1,5 млн гривень.
Якщо аналізувати структуру надходжень, то найбільшу питому вагу поступлень до загального фонду становлять:
податок на доходи фізичних осіб - 6,3 млн..грн; (50,3 % )
податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” -2,7 млн.грн (21%)
рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів-0,5млн.грн (4%)
Найбільші поступлення до спеціального фонду складають:
судовий збір - 176 тис .грн. (43 % від всіх надходжень спеціального фонду);
плата за надання інших адміністративних послуг- 124 тис.грн (22 %);
єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників- 29 тис грн (7 %)
надходження до фонду соціального захисту інвалідів -26 тис.грн (6%);
Протягом січня-вересня в районі відкрито асигнувань загального фонду з врахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 96,4 млн грн та здійснено видатки на суму 95,6 млн гривень. Залишок невикористаних відкритих аигнувань становить 0,8 млн гривень. (Управління соцзахисту-211 тис,грн. РДА-205 тис грн., управління інвестицій 153)
По спеціальному фонду відкрито асигнувань на суму 2,9 млн.. та здійснено видатки на суму 2,9 млн. грн.

Заборгованість державного бюджету. На 01 жовтня 2017 року є лише непогашена кредиторська заборгованість ЗФ державного бюджету за минулі роки- 25,2 тис.грн (управління інвестицій та РР РДА).

Місцеві бюджети району

За 9 місяців цього року до загального фонду місцевих бюджетів району (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 27,8 млн грн, що становить 96,5 % виконання розпису доходів на 2017 рік.
За цей же період з державного бюджету місцевим бюджетам району перераховано коштів дотацій та субвенцій в сумі 172,2 млн гривень, які становлять 86 % всіх надходжень.
Аналіз надходжень міжбюджетних трансфертів відповідно до плану на рік
- субвенція на допомогу сім’ям з дітьми -45,2 млн грн, або 69,6 відсотків до річних бюджетних призначень
-освітня субвенція – 43,0 млн грн, або 76,5 відсотків
- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот- 34,5 млн грн. або 98,9 відсотків
- медична субвенція – 18,4 млн грн або 80 відсотків
-субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій 4,2 млн грн. або 100 відсотків
-субвенція на тверде паливо -4,2 5 млн грн. або 53,8 відсотків
-субвенція на утримання дітей-сиріт 0,7 млн грн. або 70 відсотків
-субвенція на підтримку осіб з особливими освітніми потребами-0,1 млн грн. або 100 відсотків
-субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів -0,4 млн грн. або 80 відсотків
-субвенція на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 0,06 млн.грн. або 10 відсотків .

За 9 місяців перераховано базової дотації 11,1 млн грн, ( при плані-14,8 млн.грн. або 75% до плану та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я - 13,2 млн гривень при плані 13,2 млн.грн.або 75 відсотків.

Видатки. Обсяг видатків місцевих бюджетів району (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за 9 місяців становить 210,2 млн грн т.ч.:
- загальний фонд 202,8 млн грн, що становить 80 % виконання річних бюджетних призначень;
- спеціальний фонд – 7,4 млн грн, що становить 54,8 % виконання річних бюджетних призначень.
По загальному фонду здійснюються видатки в основному за захищеними статтями і вони становлять 197,4 млн грн або 97,3 відсотка в структурі видатків загального фонду. По спеціальному фонду капітальні видатки за 9 місяців становлять 4,7 млн грн або 63,5 відсотки у структурі видатків спецфонду.

Освоєння субвенцій з державного бюджету.
На 01.10.2017 є залишки коштів по таких субвенціях:
освітня- 0,8 млн.грн.,
медична- 0,6 млн.грн.,
на соціально-економічний розвиток окремих територій 2,6 млн грн.;
на відшкодування вартості лікарських засобів - 0,2 млн.грн.;
на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів-0,06 млн.грн, (59900 грн. надходження при плані- 584 500 грн;)
Одним з питань, що потребує контролю є питання використання залишків субвенцій в кінці року.

Співфінансування. Основною умовою реалізації інвестиційних проектів є співфінансування з місцевих бюджетів (постанова КМУ №395).

За 9 місяців цього року повернуто або перераховано помилково та/або надміру сплачених коштів, зарахованих до державного та місцевих бюджетів на суму 174.0 тис грн., з цієї суми платникам повернуто 106.5 тис. грн , в т.ч. на підставі отриманих висновків від органів ДФС — 100.2 тис. грн, ухвал суду-3.3 тис. грн та подання органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету-3,0 тис. гривень.
За цей період бюджетами району розміщено тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у ПАТ КБ Приватбанк на суму 21,9 млн грн (районним бюджетом було розміщено -18.2 млн грн,, селищним бюджетом 3,7 млн гривень). На 1 жовтня цього року залишок коштів на депозитах, розміщених районним та селищним бюджетами складає -7,0 млн гривень ( з них коштів районного бюджету- 4,3 млн грн, та 2,7 млн гривень селищного бюджету).

Заборгованість місцевих бюджетів. Станом на 01.10.2017 року кредиторська заборгованість загального фонду становить 7,8 млн грн, яка відповідно до початку року зменшилася на 11,5 млн гривень. Вся наявна кредиторська заборгованість- пільги та субсидії населенню.
По спеціальному фонду кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.
Відповідно до ст.112 Бюджетного кодексу України управління Казначейства в межах своєї компетенції здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. Крім того, що багато документів повертається на доопрацювання, з початку року працівниками управління виявлено 5 порушень і складено 5 попереджень про неналежне виконання бюджетного законодавства.

Начальник управління         І.П.Романюк

     За 7 місяців 2017 року  до державного бюджету по Старовижівському  району   надійшло 9,9 млн грн ( враховуючи, що відшкодовано податку на додану вартість на суму 0,8 млн гривень), до  загального фонду надійшло 9,6 млн грн та до спеціального фонду - 0,3 млн гривень.             

     Найбільшу питому вагу поступлень  до загального фонду становлять:

податок на доходи фізичних осіб -  4,5 млн грн; (47,0 % );     податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” -1,9  млн грн( 20,3%).

Найбільші поступлення до спеціального фонду складають:

судовий збір (Державна судова адміністрація України, 050)” - в сумі 120 тис  .грн (44,1 % від всіх надходжень спеціального фонду).

     Протягом січня-липня    в районі  відкрито  асигнувань загального фонду з врахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 77,5  млн грн та здійснено видатки на  суму 77,0 млн гривень.  Залишок невикористаних відкритих аигнувань становить 0,5 млн гривень.

           По спеціальному фонду відкрито асигнувань на суму 55,7 тис. грн та здійснено видатки на  суму 46,6 тис. гривень. Це кошти  отримані як субвенція з місцевого бюджету на виконання програм  соціально-економічного та культурного розвитку   регіонів.   

     На 01 серпня  2017 року по загальному фонду державного бюджету дебіторська заборгованість  становить - 0,2 тис. грн , кредиторська заборгованість  на звітну дату становить – 121,71грн.

      Непогашена заборгованість ЗФ державного бюджету за минулі роки на 01.08.2017 становить 25,2 тис.грн .

   Заборгованість по спеціальному фонду державного бюджету на 01.08.2017 відсутня.

    За  січень – липень місяць 2017 року  до загального фонду місцевих бюджетів району  (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 21,2 млн грн, що становить 75,6 %  виконання розпису доходів на 2017 рік

За цей же період з державного бюджету місцевим бюджетам  району  перераховано коштів дотацій та субвенцій в сумі 133,4 млн гривень. У структурі всіх надходжень на 01.08 2017 дотації та субвенції становлять 82 %

Найбільшими за обсягом перерахування субвенцій з державного бюджету є: освітня субвенція  – 36,9 млн грн, або 65,7 відсотків до річних бюджетних призначень; субвенція на допомогу сім’ям з дітьми -36,4 млн грн, або 56 відсотків до річних бюджетних призначень; субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот - 22,1 млн грн. або 100 відсотків до річних бюджетних призначень,  медична субвенція – 13,5 млн грн або 58,9 відсотків до річних бюджетних призначень, субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій 0,8 млн грн або 61,6   відсотків до річних бюджетних призначень.

За 7 місяців  перераховано базової дотації 8,6 млн грн, та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  - 10,2 млн гривень.

Обсяг видатків місцевих бюджетів  району (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за  7 місяців становить 160,8   млн грн т.ч.:

- загальний фонд 157,2 млн грн, що становить 61,9 % виконання річних бюджетних  призначень;

- спеціальний фонд – 3,6 млн грн, що становить 36,0 % виконання річних бюджетних  призначень.

            По загальному фонду здійснюються видатки в основному за захищеними статтями і  вони становлять  153,8 млн грн або 97,8 відсотка в структурі  видатків загального фонду. По спеціальному фонду капітальні видатки за 7 місяців  становлять лише 1,4 млн грн  або 38,9 відсотків у структурі видатків спецфонду, хоча іх об'єми   зростають в структурі видатків спецфонду.

            За 7 місяців цього року  повернуто або перераховано   помилково  та/або надміру сплачених коштів,  зарахованих до державного та місцевих бюджетів на суму 168,6 тис грн., з цієї суми платникам повернуто 101,1 тис.  грн , в т.ч. на підставі отриманих  висновків  від   органів ДФС — 96,0 тис. грн , ухвал суду-2,1 тис. грн  та  подання  органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету-3,0 тис. гривень.

            За  7 місяців  бюджетами району розміщено  тимчасово вільних коштів   на вкладних (депозитних) рахунках у ПАТ КБ Приватбанк на суму 19,7 млн  грн (районним бюджетом  було розміщено -16 млн грн, селищним бюджетом 3,7 млн гривень). На 1 серпня цього року залишок коштів на депозитах, розміщених районним та селищним бюджетами складає -6,1 млн гривень ( з них коштів районного бюджету- 3,4 млн грн, та 2,7 млн гривень селищного бюджету).

За оперативними даними станом на 01.08.2017 року  кредиторська заборгованість загального фонду становить  17,3 млн грн, яка  відповідно до початку року зменшилася на 2,0 млн гривень. Вся наявна кредиторська заборгованість - пільги та субсидії населенню.

          По спеціальному фонду  кредиторська заборгованість  на звітну дату відсутня.

Інформація

 про стан казначейського обслуговування  державного та місцевих бюджетів  Старовижівського району за  січень- березень  2017 року

Державний бюджет

             За 1 квартал 2017 року  до державного бюджету по Старовижівському  району   надійшло 3,8 млн грн, до  загального фонду надійшло 3,6 млн.грн. та до спеціального фонду- 0,2 млн.грн.

 Найбільші поступлення  до загального фонду становлять:

-податок на доходи фізичних осіб” - 1,8 млн. грн  або 47% ;

- податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” -   0,8 млн.грн. або 20 % в структурі надходжень загального фонду.

До  спеціального фонду  найбільше надійшло судового збору  - 74 тис грн.,    питома вага якого становить 57 % в структурі всіх надходжень спеціального фонду.

    За 3 місяці цього року відшкодовано податку на додану вартість на суму 191  тис. грн.

   За 3 місяці поточного року  в районі  відкрито  асигнувань з врахуванням міжбюджетних трансфертів в сумі 29,5 млн гривень.та здійснено видатки на  суму 29,3 млн.грн.  Залишок невикористаних відкритих аигнувань становить 0,2 млн.грн.

                        Заборгованість державного бюджету.   На 01 квітня 2017 року по загальному фонду державного бюджету дебіторська заборгованість  - 0,4 тис. грн   та  кредиторська заборгованість -

79,2 тис. грн.  Кредиторська заборгованість  утворилася у зв'язку із недостатнім фінансуванням. Найбільша сума припадає на оплату природного газу-48,4 тис.грн. Крім того,  зареєстрована заборгованість  за незахищеними статтями видатків, а саме по видатках на відрядження, -  2,2 тис.гривень. Непогашена заборгованість державного бюджету за минулі роки на 01.04.2017 становить 25,2 тис.грн.

             Заборгованість по спеціальному фонду державного бюджету на 01.04.2017 відсутня.

            Місцеві бюджети району

За  січень – березень місяць 2017  до загального фонду місцевих бюджетів Старовижівського району  (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло  8,6 млн грн, що становить 34,8 % виконання розпису доходів на 2017 рік.

            За цей же період з державного бюджету місцевим бюджетам  району  перераховано коштів дотацій та субвенцій в сумі 65,5 млн гривень.

Найбільшими за обсягом перерахування субвенцій з державного бюджету є субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот- 22,1 млн грн. (за січень-лютий місяць 2017 року-3,1 млн.грн.), субвенція на допомогу сім’ям з дітьми -15,7 млн грн, освітня субвенція  – 13,0 млн грн, медична субвенція – 5,9 млн грн .

За 1 квартал цього року  перераховано базової дотації 3,7 млн грн, та додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я  -4,4 млн.грн. Крім того, у березні місяці було надходження коштів нової субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в сумі 20,2 тис.грн.

            Обсяг видатків місцевих бюджетів  району (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за  січень –березень 2017 року становить 76,2   млн.грн.. т.ч.:

- загальний фонд 75,0 млн грн, що становить 30,8 % виконання річних бюджетних  призначень;

- спеціальний фонд – 1,2 млн грн, що становить 31,4 % виконання річних бюджетних  призначень.

            Видатки за захищеними статтями загального фонду становлять  73,5 млн грн. або 96,5 відсотків в структурі видатків.

            За  січень – березень місяць 2017 року районним бюджетом  було  розміщено  тимчасово вільних коштів   на вкладних (депозитних) рахунках у банках на суму 9,2 млн  грн, а селищним бюджетом 2,7 млн гривень. Протягом кварталу було повернуто депозитів по районному бюджету в сумі 4,6 млн гривень. Залишок кощтів на депозитах, розміщених районним та селищним бюджетами на 01.04.2017  -7,3 млн.грн.

             Заборгованість місцевих бюджетів. Станом на 01.04.2017 року  дебіторська  заборгованість загального фонду - 91,4 тис.грн., яка збідьшилась відповідно до початку року на 60,3 тис.грн.  4,5 тис грн- ЦПМСД-4,5 тис.грн- підписка періодичних видань).

            Кредиторська заборгованість загального фонду становить  22,5 млн. грн, яка  відповідно до початку року зросла на 3,2 млн.грн. . Вся наявна кредиторська заборгованість- пільги та субсидії населенню.

          На 01 березня 2017 року по спеціальному фонду  дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

 

Відповідно до ст.16 Бюджетного кодексу України керівники місцевих фінансових органів мають право за рішенням відповідної місцевої ради в межах поточного бюджетного періоду здійснювати розміщення на конкурсних засадах тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках у банках, із подальшим поверненням таких коштів до кінця бюджетного періоду. За умови відсутності на дату розміщення таких коштів простроченої кредиторської  заборгованості, крім тієї , що виникла внаслідок недоотримання коштів субвенцій з державного бюджету.

Порядок здійснення таких операцій визначений постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 року №6 « Про затвердження Порядку про розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках». Доходи від проведення операцій із розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитних рахунках у банках зараховуються до загального фонду відповідного місцевого бюджету.

За січень - лютий 2017 року   Старовижівським районним бюджетом  було  розміщено  тимчасово вільних коштів   на вкладних (депозитних) рахунках у ПАТ КБ «Приватбанк» на суму  7,0 млн  гривень. Це  за відповідний період минулого року на 3 млн грн більше. Старовижівським селищним бюджетом у ПАТ КБ «Приватбанк» розміщено 2,7 млн гривень. В 2016 році селищним бюджетом кошти не розміщувались. В лютому місяці було повернуто депозитів по Старовижівському районному бюджету в сумі 2,0 млн гривень. На 01.03.2017 року залишок коштів на вкладних (депозитних) рахунках по районному бюджету становить 5 млн грн, по селищному – 2,7 млн гривень.

Державний бюджет

             За січень місяць 2017 року  до державного бюджету по Старовижівському  району   надійшло 1,2 млн грн, що на 0,5  млн грн   більше  ніж за  січень місяць 2016  року.

            У січні поточного року  в районі  відкрито  асигнувань в сумі 9,5 млн гривень. В порівнянні з відповідним періодом  2016 року  сума відкритих асигнувань збільшилась на 2,8 млн гривень.   Видатки  загального фонду становлять 9,2 млн гривень.

           

            Заборгованість державного бюджету.   На 01 лютого 2017 року по загальному фонду державного бюджету наявна дебіторська заборгованість  - 0,5 тис. грн ( підписка періодичних видань) та кредиторська заборгованість    складає  95,8 тис. грн, яка зросла в порівнянні з початком року на 13,7 тис.гривень.

             Зборгованість по спеціальному фонду державного бюджету на 01.02.2017 відсутня.

            Місцеві бюджети району

За звітний рік до загального фонду місцевих бюджетів Старовижівського району  (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло   2,3  млн грн, що становить 9,2% виконання розпису доходів на 2017 рік.

            Обсяг видатків місцевих бюджетів  району (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за  січень 2017  року становить 17,0  млн  грн в т.ч.:

- загальний фонд 16,7 млн грн, що становить 7% виконання річних бюджетних  призначень.

- спеціальний фонд – 0,3 млн грн, що становить 9% виконання річних бюджетних  призначень.

За  січень місяць 2017 року з державного бюджету місцевим бюджетам  району  перераховано коштів субвенцій на суму 12,5 млн гривень.

Найбільшими за обсягом перерахування з державного бюджету субвенцій є субвенція на допомогу сім’ям з дітьми -5,3 млн грн, освітня субвенція  – 4,3 млн грн, медична субвенція – 1,6 млн грн та субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот 1,1 млн грн які мають тенденцію до зростання.

За  січень місяць поточного року перераховано базової дотації 1,0 млн грн, як передбачено розписом.

            Заборгованість місцевих бюджетів. На 01 лютого 2017 року по загальному фонду місцевого бюджету наявна дебіторська заборгованість - 32,5 тис. грн., яка в порівнянні з минулим роком зросла на 2,4 тис. гривень. Станом на 01.02.2017 року  кредиторська заборгованість становить  26850,3 тис. грн, яка в порівнянні з минулим роком  зросла на 7505,2 тис.гривень (  пільги та субсидії населенню ).

          На 01 лютого 2017 року по спеціальному фонду місцевого бюджету наявна дебіторська заборгованість  - 1,9 тис. грн , що в порівнянні з минулим роком на 1,9 тис. гривень.

            Протягом 2017 року районним бюджетом  було  розміщено  тимчасово вільних коштів   на вкладних (депозитних) рахунках у банках на суму  5,0 млн  гривень.

             

               

 

                                                           Державний бюджет.

               За 2016 рік до державного бюджету по Старовижівському району надійшло 13,4 млн грн, що на 4,0 млн грн більше ніж за 2015 рік. До загального фонду державного бюджету надійшло – 13, 1 млн грн (крім того відшкодовано податку на додану вартість в сумі 1 млн грн) до спеціального фонду (без врахування власних надходжень бюджетних установ) – 0,3 млн гривень.

Найбільшу питому вагу поступлень до загального фонду державного бюджету становлять такі надходження :

- податок на доходи фізичних осіб” - 5,2 млн грн або 39% всіх надходжень;

- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування” - 1 млн грн або 8% відповідно;

-податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)” -1,7 млн грн або 13% відповідно.

Найбільшу питому вагу поступлень до спеціального фонду становлять надходження від судового збору 0,2 млн грн або 78% в структурі надходжень.

              У 2016 році в районі при затвердженій сумі розпису державного бюджету по загальному фонду (з врахуванням міжбюджетних трансфертів) 98,9 млн грн, відкрито асигнувань в сумі 98, 3 млн грн, що складає 99,4 % річних бюджетних призначень. В порівнянні з відповідним періодом 2015 року сума відкритих асигнувань збільшилась на 4,2 млн гривень. Видатки загального фонду становлять 98, 3 млн гривень. Залишок невикористаних відкритих асигнувань на кінець року становить 0,6 млн гривень.

  На захищені видатки в області по загальному фонду відкрито асигнувань в сумі 8,7 млн грн, що складає 8,8% від загального обсягу відкритих асигнувань загального фонду державного бюджету.

              По спеціальному фонду державного бюджету проведено видатки, отримані як субвенція з місцевого бюджету на виконання порограм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів в сумі 0,5 млн гривень.

  Заборгованість державного бюджету. Дебіторська заборгованість по загальному фонду державного бюджету на 01.01.2017 складає 0,5 тис. гривень та зменшилася до початку року на 5,0 тис. гривень.

           По загальному фонду державного бюджету відображено в звітності кредиторську заборгованість минулих років, яка складає 82,0 тис. грн:          

- 25,2 тис. грн по КПКВК 2801180 “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі”;

- 56,8 тис. грн по КПКВК 2755020 “Проведення земельної реформи”.

                Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду державного бюджету на 01.01.2017 відсутня.

               

                                                     Місцеві бюджети району.

За звітний рік до загального фонду місцевих бюджетів Старовижівського району (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 26,2 млн грн, що становить 118,7% виконання розпису доходів на 2016 рік.

          Обсяг видатків місцевих бюджетів району (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за 2016 рік становить 220,7 млн грн в т.ч.:

- загальний фонд 206,8 млн грн, що становить 96,6 % виконання річних бюджетних призначень ;

- спеціальний фонд 13,9 млн грн, що становить 98,9% виконання річних бюджетних призначень .

            Загальна сума видатків за захищеними статтями по місцевих бюджетах складає 199,1 млн грн або становить 90,2 % в структурі всіх видатків. Із загальної суми видатків за захищеними статтями найбільша сума припадає на :

- соціальне забезпечення - 94,3 млн грн;

- оплату праці - 66,4 млн грн;

- нарахування на оплату праці – 14,8 млн грн;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 7,2 млн гривень.

Станом на 01.01.2017 року з державного бюджету місцевим бюджетам району перераховано коштів субвенцій на суму 168,7 млн грн, з них :

- освітня субвенція – 52,8 млн грн;

- медична субвенція – 18,8 млн грн;

- субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій – 3,6 млн грн (надходження 7,7 млн грн, перераховано в обласний бюджет 4,1 млн грн);

- субвенція для допомог сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям і т.д. – 56,6 млн грн;

- субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню і т.д. – 27,6 млн грн;

- субвенція на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 8,6 млн грн;

- субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт прийомним сім'ям. – 0,7 млн гривень.

               На 01.01.2017 є залишок невикористаних субвенцій, які залишаються в районі і не повертаються в державний бюджет в сумі 2,3 млн грн, в т.ч.:

- освітня субвенція – 2,2 млн грн;

- медична субвенція – 0,1млн гривень.

              Своєчасно кожної декади перераховувалась базова дотація . Із передбачених розписом 12,4 млн грн надходження за звітний період становлять 12,4 млн гривень( або 100,0 відсотків).

              Заборгованість місцевих бюджетів. Станом на 01.01.2017 року дебіторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів становить 0,03 млн грн та збільшилася від початку року на 0,02 млн гривень. Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду місцевих бюджетів на звітну дату відсутня.          Кредиторська заборгованість загального фонду місцевих бюджетів району на 01.01.2017 становить 19,3 млн грн і збільшилася від початку року на 6,5млн гривень ( з неї найбільша частка припадає на пільги та субсидії населенню ). Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду місцевих бюджетів на звітну дату відсутня.

              Протягом 2016 року районним бюджетом було розміщено тимчасово вільних коштів на вкладних (депозитних) рахунках у банках на суму 9,5 млн грн, повернуто депозитів — 9,5 млн грн, залишок депозитів станом на 01.01.2017 – 0,0 гривень.

              Позики з ЄКР на погашення тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за захищеними статтями видатків управлінням казначейства протягом року не надавалися.

 За 10 місяців 2016 року до загального фонду державного бюджету Старовижівського району надійшло 9,8 млн гривень, що на 3,.1 млн грн. більше аналогічного періоду 2015 року, до спеціального фонду державного бюджету надійшло 248 тис.гривень, відшкодовано податку на додану вартість в сумі 619,0 тис. гривень.

За 10 місяців цього року з державного бюджету Старовижівському району відкрито асигнування (з врахування міжбюджетних трансфертів) в сумі 80,8 млн грн., по загальному фонду -80,1 млн.грн, по спеціальному фонду 0.7 млн. гривень . Касові видатки проведено на суму 79,8 млн..грн, в т.ч 79,8 млн грн.по загальному фонду.. Залишки невикористаних відкритих асигнувань складають 170,3 тис. грн., в тому числі по загальному фонду -134,5 тис.грн., по спеціальному фонду- 35,8 тис. гривень.

На захищені видатки в районі відкрито асигнувань в сумі 75,4 млн грн, що складає 82,5% від загального обсягу відкритих асигнувань державного бюджету.

Сума відкритих асигнувань з державного бюджету без врахування міжбюджетних трансфертів по району склала 6,6 млн гривень.

Заборгованість державного бюджету. Дебіторська заборгованість по державному бюджету зменшилася на 3,9 тисяч гривень відповідно до початку року і на 01.11..2016 складає 1,3 тис грн.

Зареєстрована кредиторська заборгованість загального фонду ДБ складає 463,7 тис грн, Найбільші суми заборгованості відображено за захищеними статтями видатків :

по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату- 441,5 тис.грн. та оплаті енергоносіїв- 6,3 тис.грн.

Крім того, по загальному фонду державного бюджету відображено в звітності кредиторську заборгованість минулих років, яка складає 82 ,1 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду державного бюджету на 01.11.2016 відсутня.

Місцеві бюджети району. За 10 місяців цього року до загального фонду місцевих бюджетів Старовижівського району (без врахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 21,3 млн грн, що становить 109,7% виконання розпису доходів на 2016 рік.

Обсяг видатків місцевих бюджетів району (з врахуванням міжбюджетних трансфертів), проведених за 10 місяців поточного року становить 166,6 млн грн. в т.ч.:

  • загальний фонд 159,0 млн грн, що становить 84,6% виконання річних кошторисних призначень ;

  • спеціальний фонд 7,6 млн грн, що становить 61,0% виконання річних кошторисних призначень .

Загальна сума видатків за захищеними статтями по місцевих бюджетах за 10 місяців складає 154,0 млн грн (або становить 92,4 % в структурі всіх видатків) , в т.ч:

  • соціальне забезпечення - 72,4 млн грн;

  • оплата праці - 53,9 млн грн;

  • нарахування на оплату праці – 12,0 млн грн;

  • оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 5,0 млн гривень.

Станом на 01.11.2016 року з державного бюджету місцевим бюджетам району перераховано коштів субвенцій на суму 132,2 млн грн, з них :

- субвенція для допомог сім”ям з дітьми, малозабезпеченим сім”ям і т.д. – 46,8 млн грн;

- освітня субвенція – 43,7 млн грн;( крім того 60400,00 грн на початок року);

-субвенція на надання пільг та житлових субсидій населенню і т.д. – 20,1 млн грн;

- медична субвенція – 14,9 млн грн;

- субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій – 1,8млн грн (надходження 5,1 млн грн, перераховано в обласний бюджет 3,3 млн грн);

- субвенція на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 4,3 млн грн;

- субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт прийомним сім'ям. – 0,6 млн гривень.

На 01.11.2016 є залишок невикористаних субвенцій в сумі 5,4 млн грн:, в т.ч..:

-освітня субвенція – 3,4 млн грн;

-медична субвенція – 0,4 млн грн;

-субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій — 1,6 млн гривень.

Своєчасно кожної декади перераховується базова дотація . Із передбачених розписом 12,4 млн грн. надходження за звітний період становлять 10,3 млн гривень ( або 83,0 відсотки).

Заборгованість місцевих бюджетів. За оперативними даними станом на 01.11.2016 року дебіторська заборгованість по загальному фонду місцевих бюджетів становить 13,5 тис. грн та збільшилася від початку року на 1,8 тис. гривень . Дебіторська заборгованість по спеціальному фонду місцевих бюджетів складає відповідно 1,9 тис. грн та збільшилася від початку року на цю ж суму.

Кредиторська заборгованість загального фонду місцевих бюджетів району на 01.11.2016 становить 11.2 млн грн і зменшилася від початку року на 1 ,6 млн гривень ( з неї найбільша частка припадає на пільги та субсидії населенню ).

За 10 місяців 2016 року розміщено тимчасово вільних коштів районним бюджетом на вкладних (депозитних) рахунках у банках на суму 8,9 млн . грн, повернуто депозитів — 2,6 млн грн, залишок депозитів станом на 01.11.2016 — 6,3 млн гривень.

 

Позики з ЄКР на погашення тимчасових касових розривів місцевих бюджетів за захищеними статтями видатків управлінням казначейства протягом року не надавалися.