Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

Зовнішня торгівля товарами у січні–вересні
Старовижівського району

У січні–вересні обсяг експорту товарів становив 959,0 тис.дол. США, імпорту – 318,5 тис.дол.
Експортували деревину і вироби з деревини, насіння і плоди олійних рослин, овочі, одержували – засоби наземного транспорту, крім залізничного та механічні пристрої.
Основними партнерами району були країни Європейського Союзу, на які припадало 95,9% обсягів експорту та 98,1% імпорту.

Головне управління статистики
у Волинській області

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СТАРОВИЖІВСЬКОГО РАЙОНУ 
У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 30,3 тис. осіб.
У січні–вересні народилася живою 241 дитина, а померло 346 осіб. Обсяг природного скорочення у порівнянні з відповідним періодом 2016р. збільшився в 3,5 раза.

РИНОК ПРАЦІ

На кінець вересня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 324 безробітних (3,5% від кількості безробітних в області), що на 3,0% та на 2,4% менше, ніж відповідно місяць та рік тому. Із загальної кількості безробітних: 37,3% – жінки, 22,2% – молодь у віці до 35 років.
На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець вересня 2017р. претендувало 27 осіб (в області – 3 особи).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у вересні склала 322 особи. Середній розмір допомоги становив 1574 грн, що дорівнює 49,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1814 грн і 56,7%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у вересні отримали 5,0 тис. домогосподарств. У січні–вересні субсидії призначено 5,8 тис. домогосподарств на суму 1,4 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 232,1 грн (у січні–вересні 2016 р. – 528,4 грн).
Крім того, з початку року 1,7 тис. домогосподарств були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 4,7 млн.грн.
Протягом січня–вересня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 5,5 млн.грн, або 59,5% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 22,9 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 752 грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

На 1 жовтня аграрними формуваннями (крім малих) зернові та зернобобові культури, включаючи кукурудзу, скошено та обмолочено на площі 4,5 тис.га, що на 39,9% більше, ніж на початок жовтня 2016р.; виробництво зерна у початково оприбуткованій масі становило 13,9 тис.т (на 38,7% більше); у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 31,3 ц зерна (на 0,2 ц менше, ніж торік).
Ріпак і кользу зібрано на площі 535 га, валовий збір становив 2,0 тис.т, що на 19,9% більше, ніж на 1 жовтня 2016р., при середній урожайності 38,2 ц з 1 га (на 19,5 ц більше).
У січні–вересні реалізовано на забій 58,6 т сільськогосподарських тварин у живій масі, що у 2 рази більше, ніж у відповідному періоді 2016р., вироблено 107,5 т молока (на 15,8% менше).
В агроформуваннях на 1 жовтня утримувалось 1,1 тис. голів великої рогатої худоби (на 33,8% більше, ніж на аналогічну дату 2016р.), у т.ч 448 корів (на 36,2% більше), 226 свиней (на 53,1% менше).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства району виконали будівельні роботи на суму 997,0 тис.грн. На спорудженні будівель виконано 87,5% всіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння становили 91,4% загального обсягу виконаних будівельних робіт, поточний ремонт – 8,6%.

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Експорт товарів у січні–вересні становив 959,0 тис.дол. США, імпорт – 318,5 тис.дол. Порівняно із відповідним періодом 2016р. експорт збільшився на 25,7%, імпорт – на 48,7%. Позитивне сальдо становило 640,5 тис.дол. (у січні–вересні 2016р. також позитивне – 548,7 тис.дол.).
Експортували деревину і вироби з деревини, насіння і плоди олійних рослин, овочі, імпортували – засоби наземного транспорту, крім залізничного та механічні пристрої.
Основними партнерами району були країни Європейського Союзу, на які припадало 95,9% обсягів експорту та 98,1% імпорту.

ТРАНСПОРТ

Автотранспортом спеціалізованих підприємств району, які займаються комерційними вантажними перевезеннями на постійній основі (без урахування перевезень фізичними особами-підприємцями), за попередніми даними, здійснено 2,5 млн.ткм і перевезено 1,8 тис.т вантажів, що відповідно на 10,9% і на 63,3% менше, ніж рік тому.

 

Індекс споживчих цін у вересні 2017 року

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у вересні 2017 року порівняно з серпнем становив 102,0%, за період січень–вересень 2017 року – 110,2%, у Волинській області – 102,3% та 110,9% відповідно.
––––––––––––
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Індекс споживчих цін у серпні 2017 року

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у серпні 2017 року порівняно з липнем становив 99,9%, за період січень–серпень 2017 року – 108,1%, у Волинській області – 100,4% та 108,4% відповідно.

––––––––––––
1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

Заробітна плата у ІІ кварталі 2017 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників Старовижівського району у ІІ кварталі 2017 року становила 4711 грн, що в 1,5 раза вище рівня законодавчо встановленої мінімальної зарплати (3200 грн), в області відповідно – 5682 грн та в 1,8 раза вище. За рівнем заробітків район випередив лише Турійський та Шацький райони.

Індекс споживчих цін у липні 2017 року

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у липні 2017 року порівняно з червнем становив 100,2%, за період січень–липень 2017 року – 108,2%, у Волинській області – 100,2% та 108,0% відповідно.

__________________________________________________________________

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ
У СІЧНІ–СЕРПНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики
у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 серпня 2017р. становила 1039,5 тис. осіб. Упродовж січня–липня кількість жителів зменшилась на 1424 особи.
Обсяг природного скорочення у порівнянні з січнем–липнем 2016р. збільшився в 1,9 раза.
Кількість живонароджених у січні–липні становила 6971 особу, померлих – 8033 особи.

РИНОК ПРАЦІ

За даними обласного центру зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних на кінець серпня 2017р. становила 9,8 тис. осіб, з них 50,2% – жінки, третина – молодь у віці до 35 років. Кількість безробітних за серпень як у сільській місцевості, так і в міських поселеннях зменшилась відповідно на 2,8% і 2,3% і на кінець місяця становила 4,7 тис. та 5,1 тис. осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття на кінець серпня становив 1,5% населення працездатного віку, рік тому – 1,7%. Зазначений показник був нижчим серед жінок в порівнянні з чоловіками, а також у мешканців міських поселень в порівнянні з сільськими населеними пунктами – відповідно 1,5% проти 1,6% в обох випадках.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у серпні, склала 9,2 тис. осіб. Середній розмір виплаченої допомоги становив 1815 грн, що дорівнює 56,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, за серпень збільшилась на 37,0% і на кінець місяця становила 3178 одиниць.
Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) становило 3 особи, місяць тому – 4 особи.

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у січні–серпні становила 5569 грн, що в 1,7 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3200 грн) та на 44,1% більше, ніж у відповідному періоді 2016р. (в Україні – відповідно 6784 грн, в 2,1 раза вище і на 37,2% більше). За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих виробництвом меблів (10055 грн), машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань (9785 грн), автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (8227 грн), фінансовою і страховою діяльністю (8193 грн).
Значно нижчими були заробітки у сферах поштової та кур’єрської діяльності і тимчасового розміщування й організації харчування (відповідно 2937 грн і 3553 грн).
В цілому на промислових підприємствах середньомісячна зарплата становила 6770 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 5845 грн, в освітніх закладах – 5283 грн, будівельних організаціях – 5179 грн, сільськогосподарських підприємствах – 5002 грн, установах охорони здоров’я – 4467 грн.
Індекс реальної заробітної плати у січні–серпні порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 125,6% (в Україні – 119,0%).
Упродовж серпня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 1,5%, або на 0,3 млн.грн і на 1 вересня становила 20,2 млн.грн, що дорівнює 2,0% фонду оплати праці, нарахованого за серпень 2017р.
Недоотримали зароблене 4,5 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, або 2,6% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому 3999 грн.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії для відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у серпні отримали 172,5 тис. домогосподарств, або 51,2% їх загальної кількості.
У січні–серпні субсидії призначено 220,5 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 134,4 тис., у сільській місцевості – 86,1 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 93,1 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 422,4 грн (у січні–серпні 2016р. – 654,9 грн).
Крім того, у січні–серпні 30,3 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Середній розмір призначеної у серпні субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2735,3 грн.
Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні–серпні становила 63,2 млн.грн.
У січні–серпні за житло та комунальні послуги волиняни сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років (без врахування електроенергії), 767,9 млн.грн, або 91,5% нарахованих сум за цей період.
На кінець серпня мали борг за три місяці і більше: за газопостачання – 25,0% власників особових рахунків, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 15,9%, за вивезення побутових відходів – 13,9%, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 10,6%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 9,6%.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

За даними Держстату, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у січні–серпні становив 108,4%, в Україні – 108,1% (у відповідному періоді 2016р. – 105,2% та 104,5% відповідно).
Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 10,9%. Найбільше зросли ціни на фрукти (на 43,2%) та м’ясо і м’ясопродукти (на 24,0%). Стали дорожчими сало, хліб, рис, сир і м’який сир, цукор, борошно пшеничне, масло, сметана, кисломолочна продукція, макаронні вироби, безалкогольні напої, риба та продукти з риби, соняшникова олія, молоко (на 16,4–2,7%). В той же час суттєво подешевшали яйця (на 40,2%). Знизились ціни на крупи гречані (на 10,2%).
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 9,1%, в т.ч. утримання будинків та прибудинкових територій – на 42,7%, водопостачання – на 28,8%, плата за електроенергію – на 28,1%, каналізацію – на 15,3%.
Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 4,3% відбулося внаслідок подорожчання діагностичних послуг (на 22,6%), послуг лікарень (на 20,6%), консультативних послуг (на 7,7%).
Підвищення цін на транспорт у цілому на 8,2% зумовлено подорожчанням транспортних послуг (на 16,7%), палива та мастил (на 6,1%).

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції у січні–серпні до відповідного періоду 2016р. становив 107,0%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 84,5%, переробній – 108,1%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 101,2%.
У переробній промисловості порівняно з відповідним періодом минулого року досягнуто приросту у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, машинобудуванні на 29,8 – 7,4%.
Підприємствами області у січні–серпні реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 16,7 млрд.грн, або 16,1 тис.грн у розрахунку на одного жителя області.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–серпнем 2016р. становив 105,2%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 112,9%, у господарствах населення – 100,5%. Індекс продукції рослинництва становив 110,2%, продукції тваринництва – 100,0%.
На 1 вересня зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) скошено та обмолочено на площі 264,3 тис.га, що на 1,8% менше, ніж на початок вересня 2016р.; виробництво зерна у первинно оприбуткованій масі становило 1020,2 тис.т (на 4,1% більше); у середньому з 1 га обмолоченої площі одержано 38,6 ц зерна (на 2,2 ц більше).
Ріпак зібрано на площі 27,9 тис.га (на 55,6% більше, ніж на початок вересня 2016р.), валовий збір становив 100,1 тис.т (у 2,1 раза більше), середня урожайність – 35,8 ц з 1 га (на 9,4 ц більше).
Виробництво картоплі (530,9 тис.т) порівняно з початком вересня 2016р. збільшилося на 0,3%, культур овочевих (123,4 тис.т) – на 5,9%, плодових та ягідних (21,8 тис.т) – зменшилося на 5,2%.
На забій реалізовано 100,6 тис.т худоби та птиці у живій масі (на 2,0% більше, ніж у січні–серпні 2016р.), вироблено 298,7 тис.т молока (на рівні відповідного періоду минулого року) та 167,5 млн.шт яєць (на 1,1% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 32,1%, 80,7% та 89,2%.
За розрахунками, на 1 вересня 2017р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 158,0 тис. голів (на 4,1% менше, ніж на 1 вересня 2016р.), у т.ч. корів – 101,1 тис. (на 3,1% менше), свиней – 315,7 тис. (на 1,1% менше), овець і кіз – 18,2 тис. (на 3,4% більше), птиці всіх видів – 9,2 млн. голів (на 2,9% менше). У господарствах населення утримувалось 68,8% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 81,6%, свиней – 69,3%, овець і кіз – 91,2%, птиці всіх видів – 46,6%.
Обсяг реалізованої аграрними підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції у січні–серпні порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 14,6%, у т.ч. продукції рослинництва – на 39,5%, продукції тваринництва – зменшився на 6,8%.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–серпень порівняно з відповідним періодом 2016р. зросли на 23,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 18,3%, тваринництва – на 26,6%, у серпні порівняно з липнем – зменшились на 6,2%, у т.ч. рослинництва – на 3,0%, тваринництва – на 8,8%.
На 1 вересня в агроформуваннях (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення культур зернових та зернобобових, було в наявності 490,6 тис.т зерна (на 2,0% менше проти 1 вересня 2016р.), у т.ч. 372,0 тис.т пшениці, 27,8 тис.т ячменю, 21,9 тис.т жита, 13,3 тис.т кукурудзи. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалось 307,7 тис.т зерна (на 3,5% більше), у т.ч. 231,5 тис.т пшениці, 15,4 тис.т ячменю, 12,6 тис.т жита, 10,8 тис.т кукурудзи. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 182,9 тис.т зерна (на 10,0% менше).
Запаси насіння соняшнику становили 51,5 т.

БУДІВНИЦТВО

Підприємства виконали будівельні роботи на суму 730,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–серпні порівняно з відповідним періодом минулого року становив 100,8%.
Будівництво нежитлових будівель зросло на 23,0%, інженерних споруд – на 6,6%. Водночас будівництво будівель скоротилось на 1,8%, у т.ч. житлових – на 20,1%.
На спорудженні будівель виконано більше двох третин усіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.
Будівельники м.Луцька та Луцького району виконали 83,7% всіх будівельних робіт.
За характером робіт переважали нове будівництво, реконструкція та технічне переозброєння (75,1%), решта – капітальний і поточний ремонти (19,3% і 5,6% відповідно).

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

Обсяг експорту товарів у січні–липні порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 7,8% і становив 363,6 млн.дол. США, імпорту – на 35,6% і складав 767,2 млн.дол. Від’ємне сальдо дорівнювало 403,6 млн.дол. (у січні–липні 2016р. – також від’ємне 228,4 млн.дол.).
У загальному обсязі експорту товарів переважали механічні пристрої та електричне обладнання, деревина і вироби з неї, меблі, продукти рослинного та тваринного походження, готові харчові продукти.
До країн Європейського Союзу (ЄС) експортовано товарів на 292,6 млн.дол. (80,5% загального обсягу), що на 6,5% більше, ніж у січні–липні 2016р.
Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Білорусі, Російської Федерації, Казахстану.
В товарній структурі імпорту переважали нафтопродукти, механічні пристрої та електричне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, недорогоцінні метали та вироби з них, текстильні матеріали та вироби, деревина і вироби з неї.
З країн ЄС надійшло товарів на 458,6 млн.дол., що на 38,7% більше, ніж у січні–липні 2016р. і склало 59,8% загального обсягу.
Серед інших країн світу значні імпортні поставки товарів надходили з Білорусі, Російської Федерації, Китаю.

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ

Фінансовий результат до оподаткування великих і середніх підприємств області (без сільгоспвиробників і бюджетних установ) у січні–червні становив 1,1 млрд.грн прибутку проти 217,8 млн.грн збитку у відповідному періоді 2016р.
Частка рентабельно працюючих підприємств склала 69,2%, а їх прибуток дорівнював 1,7 млрд.грн, що в 1,7 раза більше, ніж у січні–червні 2016р. Основна його частина сформована у оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів (47,6% від загальної суми прибутку) та промисловості (40,7%).
Частка збиткових підприємств порівняно з січнем–червнем минулого року збільшилась на 3,6 в.п. і становила 30,8%. Ними допущено 571,5 млн.грн збитків, що вдвічі менше, ніж у січні–червні 2016р.
Слід зазначити, що поряд із значним внеском у формування позитивного фінансового результату в області, промислові та підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів одержали відповідно 58,1% та 28,6% загальної суми збитку.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–серпні становив 9,5 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 7,1% менше обсягу відповідного періоду 2016р.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, склав 5,9 млрд.грн і у порівнянних цінах проти січня–серпня минулого року зменшився на 15,5%.

ТРАНСПОРТ

Автомобільним транспортом перевезено 2,9 млн.т вантажів та виконано вантажооборот обсягом 1029,3 млн.ткм, що відповідно на 8,7% менше та на 10,9% більше, ніж у січні–серпні 2016р. Підприємства автотранспорту перевезли майже три чверті загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.
Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 1329,6 млн.пас.км та перевезено 68,2 млн. пасажирів, що відповідно на 1,8% більше та на 0,5% менше, ніж у січні–серпні 2016р.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 49,5 млн. пасажирів, що на 4,7% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–серпні 2016р., міського електротранспорту – 18,7 млн. пасажирів, що на 12,3% більше.
Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 687,0 тис.т вантажів та 1,6 млн. пасажирів.

 

Зовнішня торгівля товарами у 2016 році
Старовижівського району
У 2016р. обсяг експорту товарів становив 985,0 тис.дол. США, імпорту – 126,6 тис.дол. Порівняно із 2015р. експорт збільшився на 2,1%, імпорт зменшився на 17,3%.
Експортували в країни Європейського Союзу та Туреччину деревину і вироби з неї, їстівні плоди та горіхи, а отримали з Польщі та Німеччини засоби наземного транспорту, механічні пристрої.
 
                                                       
ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!
Чекаємо на подання фінансової звітності в електронному вигляді.
Використовуючи «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» Державної фіскальної служби України, можна подавати фінансову звітність в органи державної статистики безкоштовно.
Програмне забезпечення та інструктивні матеріали розміщені на сайтіДержавної фіскальної служби України vl.sfs.gov.uaв розділі електронна звітність.
Дякуємо за співпрацю.