Відомості про район
Райдержадміністрація
Прес-центр
РДА і громадськість
Районна рада
Місцеві ради

Індекс споживчих цін у травні 2017 року

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у травні 2017 року порівняно з квітнем становив 101,3%, за період січень–травень 2017 року – 106,2%, у Волинській області – 101,1% та 106,2% відповідно.

__________________________________________________________________

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя
 
Зовнішня торгівля товарами у 2016 році
Старовижівського району
У 2016р. обсяг експорту товарів становив 985,0тис.дол. США, імпорту – 126,6тис.дол. Порівняно із 2015р. експорт збільшився на 2,1%, імпорт зменшився на 17,3%.
Експортували в країни Європейського Союзу та Туреччину деревину і вироби з неї, їстівні плоди та горіхи, а отримали з Польщі та Німеччини засоби наземного транспорту, механічні пристрої.
 
Заробітна плата у січні–березні 2017 року

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників Старовижівського району у січні–березні 2017 року становила 4105 грн, що в 1,3 раза вище рівня законодавчо встановленої мінімальної зарплати (3200 грн), в області відповідно – 5220 грн та в 1,6 раза вище. За рівнем заробітків район випередив лише Турійський та Шацький райони.

 
 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ СТАРОВИЖІВСЬКОГО РАЙОНУ
У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ
Повідомлення Головного управління статистики у Волинській області

РИНОК ПРАЦІ

На кінець березня в районному центрі зайнятості перебувало на обліку 434 безробітних (4,1% від кількості безробітних в області), що на 0,2% менше, ніж рік тому та на 7,9%, ніж місяць тому. Із загальної кількості безробітних: 38,7% жінки, 29,5% молодь у віці до 35 років.
На одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець березня 2017р. претендувало 16 осіб (в області– 5 осіб).
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю, у березні склала 394 особи. Середній розмір допомоги становив 1827 грн, що на 42,9% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн), в області – відповідно 1785 грн і на 44,2%.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у березні отримали 3,4 тис. домогосподарств. У січні–березні субсидії призначено 528 домогосподарствам на суму 766,6 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 1451,9 грн (у січні–березні 2016 р. – 1228,2 грн).
Крім того, протягом трьох місяців 122 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 211,0 тис.грн.
Протягом січня–березня за житло та комунальні послуги жителі району сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років, 2,4 млн.грн, або 107,3% нарахованої суми.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Підприємства району реалізували промислову продукцію (товари, послуги) на суму 7,5 млн.грн, що в розрахунку на одного жителя становило 247 грн.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Сільськогосподарські підприємства (крім малих) реалізували на забій 29,8 т худоби (у живій масі), що у 6,2 разів більше, ніж у січні–березні 2016р., виробили 23,5 т молока (на 23,7% менше).
В агроформуваннях на 1 квітня 2017р. утримувалось 669 голів великої рогатої худоби (на 5,0% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), у т.ч 286 корів (на 10,3% менше), свиней – 309 голів (на 28,0% менше).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства району виконали будівельні роботи на суму 4,0 тис.грн. Всі роботи виконані на спорудженні інженерних споруд.

 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ОБЛАСТІ
У СІЧНІ–КВІТНІ 2017 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики у Волинській області

НАСЕЛЕННЯ

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 1039,8 тис. осіб. Упродовж січня–березня кількість жителів зменшилась на 1126 осіб.
У порівнянні з відповідним періодом 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 282 особи.
Кількість живонароджених у січні–березні становила 2999 осіб, померлих – 3711 осіб.

РИНОК ПРАЦІ

Кількість зареєстрованих безробітних на 1 травня 2017р. становила 10,8 тис. осіб, з них 50,2% – жінки, 35,2% – молодь у віці до 35 років. Кількість безробітних за квітень як у міських поселеннях, так і в сільській місцевості збільшилась відповідно на 0,5% і 4,3% і на 1 травня становила 5,6 тис. та 5,2 тис. осіб.
Рівень зареєстрованого безробіття на 1 травня становив 1,7% населення працездатного віку, рік тому – 1,9%. Зазначений показник був вищим у мешканців сільських населених пунктів в порівнянні з міськими поселеннями – 1,8% проти 1,6% та однаковим серед чоловіків і жінок – по 1,7% .
Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, за квітень збільшилась на 11,0% і на 1 травня становила 2409 одиниць. Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) становило 4 особи проти 5 місяць тому.
Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю у квітні, склала 8,2 тис. осіб. Середній розмір виплаченої допомоги становив 1697 грн, що на 47,0% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників області у січні–квітні становила 5243 грн, що в 1,6 раза вище мінімального її рівня, передбаченого законодавством (3200 грн) та на 47,9% більше, ніж у відповідному періоді 2016р. (в Україні – відповідно 6407 грн, в 2,0 раза вище і на 36,7% більше). За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Кіровоградську, Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.
Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих фінансовою та страховою діяльністю (7965 грн), лісовим господарством та лісозаготівлями (6617 грн), а серед промислових видів діяльності – виробництвом меблів (9523 грн), машин і устаткування, не віднесених до інших угруповань (9192 грн), автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів (7899 грн).
Значно нижчими були заробітки у сферах поштової та кур’єрської діяльності (2837 грн) і тимчасового розміщування й організації харчування (3586 грн).
В цілому на промислових підприємствах середньомісячна зарплата становила 6462 грн, на підприємствах транспорту, складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту – 5402 грн, у закладах освіти – 4923 грн, будівельних організаціях – 4774 грн, сільськогосподарських підприємствах – 4737 грн, установах охорони здоров’я – 4202 грн.
Індекс реальної заробітної плати у січні–квітні порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 129,4% (в Україні – 119,7%).
Упродовж квітня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати зменшилась на 13,7%, або на 1,7 млн.грн і на 1 травня становила майже 11 млн.грн, що дорівнює 1,2% фонду оплати праці, нарахованого за квітень 2017р.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Субсидії для відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у квітні отримали 176,2 тис. домогосподарств, або 52,3% їх загальної кількості.
У січні–квітні субсидії призначено 47,1 тис. домогосподарств, з них у міських поселеннях – 26,5 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 20,6 тис. домогосподарств.
Загальна сума призначених субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 64,1 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії в розрахунку на одне домогосподарство становив 1359,5 грн (у січні–квітні 2016р. – 1538,3 грн).
Крім того, у січні–квітні 9,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Середній розмір призначеної у квітні субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2863,8 грн.
Загальна сума субсидій готівкою, отриманих домогосподарствами на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, у січні–квітні становила 8,7 млн.грн.
У січні–квітні за житло та комунальні послуги волиняни сплатили, враховуючи погашення боргів попередніх років (без врахування електроенергії), 497,2 млн.грн, або 85,5% нарахованих сум за цей період. На кінець квітня громадяни заборгували за газопостачання 72,9 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 27,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 20,1 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 4,0 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 1,3 млн.грн.

СПОЖИВЧІ ЦІНИ

За даними Держстату, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області за січень-квітень становив – 105,1%, в країні – 104,9% (у відповідному періоді попереднього року – 104,0% та 103,5% відповідно).
Продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 5,2%. Найбільше подорожчали овочі (на 30,1%). Зросли ціни на фрукти, масло, цукор, сир і м’який сир, кисломолочну продукцію, сметану, хліб, продукти переробки зернових, м’ясо птиці, свинину, макаронні вироби, молоко, рис (на 16,5–3,4%). В той же час суттєво подешевшали яйця (на 45,7%). Знизились ціни на сало, яловичину та телятину.
Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 7,6%, в т.ч. утримання будинків та прибудинкових територій – на 42,7%, плата за електроенергію – на 28,1%, водопостачання – на 11,5%, каналізацію – на 5,1%.
Підвищення цін на транспорт у цілому на 7,5% зумовлено подорожчанням транспортних послуг (на 15,7%), палива та мастил (на 6,4%), автомобілів (на 6,3%).
У сфері зв’язку ціни зросли на 7,5% за рахунок подорожчання поштових послуг на 66,8%, підвищення абонентної плати за користування мобільним зв'язком на 9,5%, мережею Інтернет – на 7,1%.

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Індекс промислової продукції у січні–квітні до відповідного періоду 2016р. становив 107,4%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 71,8%, переробній – 108,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 102,1%.
У переробній промисловості порівняно з відповідним періодом минулого року досягнуто приросту у виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, машинобудуванні на 56,3 – 6,5%.
Підприємствами області у січні–квітні реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 8,9 млрд.грн, або 8,6 тис.грн у розрахунку на одного жителя області.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–квітнем 2016р. становив 102,4%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 105,4%, у господарствах населення – 100,1%.
У січні–квітні реалізовано на забій 60,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,1% більше порівняно з січнем–квітнем 2016р., вироблено 116,4 тис.т молока (на 0,2% більше) та 67,6 млн.шт яєць (на 2,6% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 45,0%, 76,9% та 87,3%.
За розрахунками, на 1 травня 2017р. поголів’я великої рогатої худоби становило 163,9 тис. голів (на 2,8% менше, ніж на 1 травня 2016р.), у т.ч. корів – 102,4 тис. (на 2,7% менше), свиней – 301,5 тис. (на 1,8% менше), овець і кіз – 19,1 тис. (на 5,5% більше), птиці всіх видів – 7,2 млн. голів (на 0,1% більше). У господарствах населення утримувалось 69,0% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 81,5%, свиней – 69,6%, овець і кіз – 91,1%, птиці всіх видів – 35,4%.
Обсяг реалізованої аграрними підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції у січні–квітні порівняно відповідним періодом 2016р. збільшився на 12,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 60,4%, продукції тваринництва – зменшився на 9,4%.
Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації зросли на 25,3%, у т.ч. продукції рослинництва – на 40,7%, тваринництва – на 20,3%. У квітні порівняно з березнем середні ціни реалізації аграрної продукції зменшились на 2,3%, у т.ч. рослинництва – на 4,1%, тваринництва – на 0,3%.
На 1 травня в агроформуваннях (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, було в наявності 226,5 тис.т зерна (на 49,8% більше проти 1 травня 2016р.), у т.ч. 123,4 тис.т пшениці, 74,5 тис.т кукурудзи, 11,4 тис.т ячменю, 4,1 тис.т жита. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалось 134,1 тис.т зерна (на 36,0% більше), у т.ч. 85,3 тис.т пшениці, 30,6 тис.т кукурудзи, 5,8 тис.т ячменю, 1,2 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 92,4 тис.т зерна (у 1,8 раза більше).
Запаси насіння соняшнику становили 1,8 тис.т (у 85,5 раза більше, ніж на 1 травня 2016р.).

БУДІВНИЦТВО

Підприємства виконали будівельні роботи на суму 256,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–квітні порівняно з відповідним періодом минулого року становив 93,7%.
Будівництво будівель скоротилось на 18,5%, у т.ч. житлових – на 35,1%. Водночас будівництво нежитлових будівель збільшилось на 12,8%, інженерних споруд – на 30,7%.
Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 79,1% загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 15,9% і 5,0%.
На спорудженні будівель виконано 65,0% усіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.
Підприємства м.Луцька та Луцького району виконали майже 90% загального обсягу будівництва.
У січні–березні прийнято в експлуатацію 91,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 16,6% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.
Суттєво зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла у містах Нововолинську, Володимирі-Волинському та Володимир-Волинському, Ратнівському, Іваничівському районах.
Значною є частка прийнятого житла у Луцькому (23,5% загальнообласного обсягу) районі, м.Луцьку (19,3%) та Камінь-Каширському (9,0%) районі.
У розрахунку на 1000 осіб постійного населення введено в експлуатацію в середньому по 88 м2 житла.
У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 390 квартир, у міських поселеннях – 441. Середній розмір квартири становив 110 м2 загальної площі, в сільській місцевості – 120 м2, у міських поселеннях – 101 м2.
В області також введено в експлуатацію 2 загальноосвітніх навчальних, 5 дошкільних та амбулаторно-поліклінічний заклади.
Здано в експлуатацію ряд виробничих об’єктів, серед яких будівлі торговельні та ресторанного господарства, трансформаторна підстанція тощо. Зросла протяжність ліній електропередачі, мереж каналізації. Проведено освітлення вулиць.

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

У січні–березні підприємствами і організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1,2 млрд.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах становило 84,2% до січня–березня 2016р.
Основну частку капітальних інвестицій (94,5% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби – 45,7% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 44,6%.
Головним джерелом інвестування, як і раніше, залишилися власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 66,1% загального обсягу капіталовкладень. Кошти населення на будівництво житла становили 27,0%, частка кредитів банків та інших позик – 3,0%. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 2,2% інвестицій.
Найбільшу частку (31,5%) капітальних інвестицій вкладено у будівництво (включаючи дані по житловому будівництву фізичних осіб та будівництву фізичних осіб-підприємців).
Підприємствами промислових видів діяльності освоєно 28,5%. Це, в першу чергу, зумовлено інвестуванням підприємств переробної промисловості, яким належало 66,5% від загального обсягу інвестицій промисловості. Головними інвесторами переробної промисловості були підприємства машинобудування (22,2% від загального обсягу промисловості), з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності (19,2%), з виробництва харчових продуктів, напоїв (15,0%).

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Обсяг експорту товарів у січні–березні порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 11,2% і становив 147,8 млн.дол. США, імпорту – в 1,8 раза і складав 334,7 млн.дол. Від’ємне сальдо дорівнювало 186,9 млн.дол. (у січні–березні 2016р. – також від’ємне 49,9 млн.дол.).
У загальному обсязі експорту товарів переважали механічні пристрої та електричне обладнання, деревина і вироби з неї, меблі, продукти рослинного та тваринного походження, готові харчові продукти.
До країн Європейського Союзу (ЄС) експортовано товарів на 120,7 млн.дол. (81,7% загального обсягу), що на 8,0% більше, ніж у січні–березні 2016р.
В товарній структурі імпорту переважали нафтопродукти, механічні пристрої та електричне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, недорогоцінні метали та вироби з них, текстильні матеріали та вироби.
З країн ЄС надійшло товарів на 193,7 млн.дол., що в 1,6 раза більше, ніж у січні–березні 2016р. і склало 57,9% загального обсягу.
У січні–березні обсяг експорту послуг у порівнянні з відповідним періодом 2016р. збільшився на 17,0% і склав 15,4 млн.дол. США, імпорту – на 32,7% і становив 5,3 млн.дол. Позитивне сальдо склало 10,1 млн.дол. (у січні–березні 2016р. – позитивне 9,2 млн.дол.).
Головними партнерами в експорті послуг є країни ЄС, яким надано послуг на 14,8 млн.дол. (96,1% загального обсягу).
Структуру експорту формували послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні та з будівництва.
Імпорт послуг від країн ЄС становив 4,6 млн.дол. і склав 88,4% від загального обсягу.
Серед отриманих переважали послуги, пов’язані з подорожами, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, ділові, з ремонту та технічного обслуговування.
У січні–березні в економіку області іноземними інвесторами вкладено 477,6 тис.дол.США прямих інвестицій (акціонерного капіталу). Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), внесених в економіку області за весь період інвестування, на 1 квітня 2017р. становив 230,3 млн.дол., або в середньому по 221,6 дол. на одного жителя області.
Інвестиції в область надійшли з 36 країн світу. Основними країнами-інвесторами, на які припадало 90,2% загального обсягу прямих інвестицій, були: Кіпр, Польща, Швеція, Словаччина, Австрія, Німеччина.
Найбільше інвестицій отримали господарюючі суб’єкти міст Луцька, Нововолинська та Луцького і Ковельського районів. У ці регіони спрямовано 90,3% всіх інвестицій.
На промислових підприємствах зосереджено 78,7% внесеного з початку інвестування іноземного капіталу, зокрема, на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин та устаткування, виробництва меблів, іншої продукції, ремонту та монтажу машин і устаткування, виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, гумових та пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції.

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні–квітні становив 4,9 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 1,5% більше обсягу відповідного періоду 2016р.
Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, склав 3,3 млрд.грн і у порівнянних цінах залишився на рівні минулого року.

ТРАНСПОРТ І ЗВ’ЯЗОК

Автомобільним транспортом перевезено 1,2 млн.т вантажів та виконано вантажооборот обсягом 491,1 млн.ткм, що відповідно на 5,8% менше та на 16,3% більше, ніж у січні–квітні 2016р. Підприємства автотранспорту перевезли більше двох третин загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.
Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирооборот обсягом 691,5 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористались 34,7 млн. пасажирів, що відповідно на 9,7% та на 4,4% більше, ніж у січні–квітні 2016р.
Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 25,4 млн. пасажирів, що на 3,6% більше від обсягів перевезень пасажирів у січні–квітні 2016р., міського електротранспорту – 9,3 млн. пасажирів, що на 6,7% більше.
Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 360,7 тис.т вантажів та 744,3 тис. пасажирів.
Підприємства пошти та зв’язку у січні–березні надали телекомунікаційних, поштових та кур’єрських послуг на 232,6 млн.грн, з них майже дві третини доходів отримано від мобільного зв’язку. Загальна вартість наданих послуг (у порівнянних цінах) проти січня–березня 2016р. зменшилась на 8,3%.

СФЕРА ПОСЛУГ

Профільними підприємствами і організаціями у січні–березні реалізовано послуг, за ринковими цінами, на суму 1,3 млрд.грн, у т.ч. на 379 млн.грн – населенню.
Пріоритетними серед видів діяльності залишаються послуги транспорту, складського господарства, телекомунікацій та операції з нерухомим майном, які в загальному обсязі реалізованих послуг склали понад три чверті. Користувались попитом послуги у сферах освіти, охорони здоров’я, із забезпечення стравами і напоями, обслуговування будинків і територій, архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування, охоронних служб та проведення розслідувань, консультування з питань керування тощо.
У середньому в розрахунку на одного жителя реалізовано послуг на 1264 грн. Вищим середньообласного цей показник у містах Луцьку і Ковелі, Луцькому та Ковельському районах.
Підприємствами м.Луцька (без врахування обсягів, наданих обласними організаціями) виконано більше половини обсягу послуг.

  
                                                       
ШАНОВНІ РЕСПОНДЕНТИ!
Чекаємо на подання фінансової звітності в електронному вигляді.
Використовуючи «Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» Державної фіскальної служби України, можна подавати фінансову звітність в органи державної статистики безкоштовно.
Програмне забезпечення та інструктивні матеріали розміщені на сайтіДержавної фіскальної служби України vl.sfs.gov.uaв розділі електронна звітність.
Дякуємо за співпрацю.