14 серпня 2019 року
останні оновлення: 05 жовтня 2021 року

Екологічний паспорт Дубечненської ОТГ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ ДУБЕЧНЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СТАРОВИЖІВСЬКОГО РАЙОНУ

 

 

з/п

Зміст питання

Інформація

1

Назва району

Старовижівський район

2

ПІБ голови

Костючик Анатолій Петрович

3

Посадова особа, що відповідає за екологічні питання (ПІБ, посада, контактний телефон, адреса електронної пошти)

Костючик Анатолій Петрович, сільський голова, 93-1-10

4

Чисельність наявного населення сільської ради  

5508

5

Адміністративно-територіальні одиниці (перелік, чисельність)

Дубечненська ОТГ

6

Площа сільської ради, га

15900.60 га

7

Межування з іншими районами

Ратнівський

Природно-ресурсний потенціал

8

Водні ресурси

 

8.1

 Наявні водні об’єкти (кількість, назви):

- річки

- озера

- водосховища

- ставки

-річки - Прип’ять, Вижівка, Лють, Текля;

-озера - Глухівське, Ченське, Луки, Домашнє, Мале.

8.2

Оренда водойм:

- надані в оренду

    - для рибогосподарських потреб (назва, місцерозтащування, орендар, інформація щодо укладеного договору)

    - для рекреаційних потреб (назва, місцерозтащування, орендар, інформація щодо укладеного договору)

- технологічні водойми (назва, місцерозтащування, орендар, інформація щодо укладеного договору)

- не перебувають в оренді і є потенційними для надання їх у користування на умовах оренди

 

-

Не надані

 

 

Не надані

 

 

-

 

 

Озера Луки та Глухівське

8.3

Інформація щодо меліоративних мереж

 

Канали- 89.9 км

Споруди- 79 шт.

Дренаж- 541.2 км

9

Земельні ресурси:

- площа земельного фонду (тис. га), в тому числі за структурою: забудованих,

 с/г, лісовкритих, заболочених, інших (тис. га та % від загальної площі)

 

 

- переважаючі грунти

 

 

15,9 тис. га в. т. ч.:

Забудованих – 0,52 тис. га - (3%)

с/г – 7,9 тис. га - (50%)

лісовкритих – 5,4 тис. га –(34%)

заболочених – 1,3 тис. га  8%

інші – 0,78 тис. га 5%

-дерново-підзолисті, торфо-болотні

10

Надра:

- наявні корисні копалини, в тому числі мінеральні води, сапропель (перелік)

- родовища що експлуатуються (перелік, наявні дозвільні документи на користування надрами: кому виданий, серія, №)

 

 

 

 

 -розвідані родовища -

 

- місця незаконного видобутку корисних копалин (піску, глини, бурштину тощо) -

 

-Глина, торф, пісок, баласт;

 

- Потоківське родовище Основна ділянка, спеціальний дозвіл на користування надрами, реєстраційний № 6118 від 12.04.2016 р., виданий ТзОВ «Дубечненський керамічний завод»;

- Потоківське родовище глин та суглинків;

-відсутні

11

Лісові ресурси:

- лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної площі сільської ради, %)

- землі лісогосподарського призначення (га)

- структура та вік лісових насаджень

- загальний запас деревини (тис. м3) - кількість лісогосподарських підприємств

- заготівля лісових ресурсів побічного  користування та другорядних  лісових матеріалів (в розрізі ресурсів із зазначенням кількості)

- для населених пунктів:

     - % озеленення

     - наявність парків, скверів тощо (% до загальної площі міста)

 

-         34 %

 

      -5382,4 га

 

 

 

 

 

 

 

 

-         7 %

-          

12

Мисливські угіддя:

- перелік, площа, місцезнаходження, користувач, результати проведених обліків мисливських тварин в розрізі користувачів

 

Старовижівська районна організація УТМР

13

Природно-заповідний фонд:

- перелік об’єктів природно-заповідного фонду (площа (га), назва підприємства, організації, установи-землекористувача (землевласника), у віданні якого знаходиться об’єкт ПЗФ,  згідно якого нормативно-правового акта створено (оголошено) даний об’єкт ПЗФ, об'єкти ПЗФ межі яких встановлені в натурі):

    - загальнодержавного значення

    - місцевого значення

 

Землекористувач(землевласник)-Дубечненська сільська рада

-Заповідне урочище «Озеро Ченське», місцевого значення, площею 52.0 га, створене рішенням облвиконкому від 23.11.1979 року № 401(межі в натурі не встановлені);

-Орнітологічний заказник місцевого значення «Урочище Костянове», місцевого значення, площа 20.3 га, створене рішенням облвиконкому від31.10.1991 року №226(межі в натурі не встановлені)

Джерела реального та потенційного впливу на довкілля

14

Житлово-комунальне господарство:

- об’єкти водопостачання (місце розташування, стан, потужність, які населені пункти обслуговують, кількість свердловин: діючих, законсервованих/затампонованих)

 

 

-каналізаційно-очисні споруди (місце розташування, стан, потужність, які населені пункти обслуговують)

 

 

- полігони твердих побутових відходів, сміттєзвалища (місцерозташування, потужність, стан заповнення, наявність паспортів)

- яким чином здійснюється збір та вивезення побутових відходів (твердих та рідких)

 

- наявність схем планування територій, генеральних планів, схем благоустрою територій

 

-артсвердловина, розташована в с. Мокре в районі колишнього льонзаводу, діюча, обслуговує житловий масив колишнього льонзаводу, стан-задовільний, потужність- 9 кВт;

-КНС , розташована в с.Мокре по вул. Шевченка, обслуговає житловий масив колишнього льонзаводу, стан - потреба в реконструкції, потужність- 2 кВт;

-сміттєзвалища- за межами населених пунктів Дубечне, Рокита, Мокре, Залюття, Лютка, Глухи, Текля;

-вивезення побутових відходів здійснюється місцевим транспортом;

-продовжено термін дії існуючих генеральних планів забудови в 2013 році населених пунктів Дубечне, Рокита,  Залюття, Глухи, Текля.

15

Транспорт та інфраструктура (мережа автомобільних шляхів та їх категорії, залізничні шляхи, кількість мостів)

-автомобільні шляхи – площа становить 88.2730 га, залізничні шляхи – 87.2254 га, мости відсутні

16

Промисловість:

- перелік зареєстрованих суб’єктів господарювання усіх форм власності (назва, місцерозташування, види промислової продукції (діяльності), наявність дозвільних документів)

- перспективи розвитку

-ТзОВ «Дубечненський керамічний завод» с. Дубечне - будівельні матеріали, спеціальний дозвіл на користування надрами ,реєстраційний № 6118 від 12.04.2016 р., зареєстроване право власності на землю, договір оренди земельної ділянки;

КП «Рокитянський цегельний завод» – за межами населеного пункту с. Рокита- будівельні матеріали, Державний акт на право постійного користування землею.

17

Сільське господарство:

- перелік зареєстрованих суб’єктів господарювання усіх форм власності (с/г підприємства, господарства тощо), види продукції (діяльності), наявність дозвільних документів)

- перспективи розвитку

СГ ТзОВ «АМ-АГРО» - зернові, ріпак, соняшник (договори оренди землі);

Ф/Г «Лохини» - ягідництво, садівництво (державні акти на землю);

Ф/Г «Груд» - овочівництво, ягідництво (договори оренди землі);

ПП «Волинь-еліта Плюс» - зернові, картопля (договори оренди землі);

18

Екологічно небезпечні об'єкти (основні забруднювачі навколишнього природного середовища; підприємства водопровідно-каналізаційного господарства;  хімічно-небезпечні об’єкти; вибухо-пожежонебезпечні об’єкти; гірничо-добувна промисловість, добування газу, добування сапропею; об’єкти по  обробленню, знешкодженню та утилізації  відходів; об’єкти захоронення твердих побутових відходів)

- перелік, місцезнаходження, власник

відсутні

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

відсутні

Геоекологічний стан та моніторинг довкілля

19

Стан використання водних ресурсів:

-скидання вод у поверхневі водні об’єкти: нормативно очищених та забруднених, в тому числі на 1 мешканця

-  дані моніторингу довкілля

 

відсутні

 

 

 

 

20

Стан атмосферного повітря:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  від стаціонарних та пересувних джерел, в тому числі на 1 мешканця

-  дані моніторингу довкілля

 

-

 

 

 

-

21

Утворення відходів та поводження з ними:  

- перелік утворювачів за видами відходів: тверді побутові, промислові, будівельні тощо, кількість утворення в рік, в тому числі на 1 мешканця

- перелік виробників тваринницької продукції, кількість утворених та утилізованих відходів тваринного походження, наявність укладених виробниками договорів на утилізацію відходів тваринного походження

- видалення, утилізація, спалювання, наявність місць сортування сміття, наявність пунктів збору та переробки вторсировини

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

 

Громадяни сільської ради – тверді побутові відходи

 

 

 

відсутні

 

 

 

 

відсутні

 

 

 

Економіка природокористування

22

Наявність програм екологічного спрямування:

- назва програми, яким актом затверджена

-

23

Виконання природоохоронних заходів, в тому числі підприємствами та с/г виробниками (2018 рік):

- назва заходу, відповідальний виконавець, обсяг фінансування (заплановано  на рік, фактично профінансовано), результат

 

 

 

-Ліквідація стихійних сміттєзвалищ – 35,5 тис. грн

24

Надходження до місцевого бюджету екологічних платежів:

 (екологічного податку, рентної плати за використання природних ресурсів тощо)

 

 

-306300 грн

25

Інвестиційні проекти:

- перелік, мета проекту, згідно якої програми виконуються (плануються до виконання), в якій стадії виконання знаходяться

-

Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

26

Перелік проблем (об’єкти житлово-комунального господарства, незаконне видобування корисних копалин, радіаційне забруднення, транскордонні ризики тощо)

Реконструкція КНС с. Мокре

27

Комплекс заходів для поліпшення екологічного стану (першочергові завдання на 2017-2018 роки)