14 серпня 2019 року
останні оновлення: 05 жовтня 2021 року

Екологічний паспорт Княгининівської ОТГ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ КНЯГИНИНІВСЬКОЇ

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

 

з/п

Зміст питання

Інформація

1

Назва ОТГ

Княгининівська ОТГ

2

ПІБ голови

Твердохліб Олена Олегівна

3

Посадова особа, що відповідає за екологічні питання (ПІБ, посада, контактний телефон, адреса електронної пошти)

Зеленська Юлана Володимирівна,  начальник  відділу землевпорядкування, комунальної власності та екології.

79-16-70, 79-16-69

majakku@gmail.com

4

Чисельність наявного населення ОТГ

9172 осіб

5

Адміністративно-територіальні одиниці (перелік, чисельність)

с. Княгининок

с. Сирники

с. Милуші

с. Милушин

с. Моташівка

с. Зміїнець

с. Буків

с. Брище

смт. Рокині

6

Площа ОТГ

6997,3 га

7

Межування з іншими районами

Княгининівська громада межує на півночі з Копачівською ОТГ, на сході з Жидичинською ОТГ, на півдні з м. Луцьк,

на заході Заборольською ОТГ.

Природно-ресурсний потенціал

8

Водні ресурси

 

8.1

 Наявні водні об’єкти (кількість, назви):

- річки

 

 

 

 

 

 

- озера

- водосховища

- ставки

 

1) річка Стир (середня річка, загальна довжина 483 км, у межах ОТГ 17 км);

2) річка Серна (мала річка, загальна довжина 34 км, у межах ОТГ 8,11 км).

 

-

-

1) ставок в с. Сирники, площею 4,4936 га;

2) ставок в с. Сирники, площею 9,2300 га;

3) ставок в с. Сирники, площею 1,1484 га;

4) ставок в с. Сирники, площею 0,0975 га;

5) ставок в с. Сирники, площею 0,2316 га;

6) ставок в с. Зміїнець, площею 6,1636 га;

7) ставок в с. Зміїнець, площею 0,4107 га;

8) ставок в с. Зміїнець, площею 0,0720 га;

9) ставок в с. Буків, площею        3,8772 га;

10) ставок в смт. Рокині, площею 74,7497 га;

11) ставок в смт. Рокині, площею 17,9080 га.

 

8.2

Оренда водойм:

- надані в оренду

    - для рибогосподарських потреб (назва, місце розташування, орендар, інформація щодо укладеного договору)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- для рекреаційних потреб (назва, місце розташування, орендар, інформація щодо укладеного договору)

- технологічні водойми (назва, місце розташування, орендар, інформація щодо укладеного договору)

- не перебувають в оренді і є потенційними для надання їх у користування на умовах оренди

 

 

 

1) ставок в с. Сирники. Оренда на 49 років – гр. Яблончук Р. А. договір зареєстровано від 03.05.2006 року, № 040607600005;

2) ставок в с. Зміїнець. Оренда на 49 років – ТзОВ «Горизонт» договір зареєстровано від 01.09.2006 року, № 040607600016;

3) ставок в с. Зміїнець. Оренда на 49 років – гр. Забожчук С. В. договір зареєстровано від 18.07.2012 року, № 072280004001463;

4) ставок в с. Зміїнець. Оренда на 49 років – підприємець  Шеремета С. Я. договір зареєстровано від 23.07.2008 року, № 040807600012;

5) ставки в с.  Сирники. Орендар на 39 років – Корнейчик В. І. договір зареєстровано від 30.04.2010 року, № 041007600003.

 

 

 

 

 

 

  -

 

 

  -

 

 

-                

8.3

Інформація щодо меліоративних мереж

 

  -

9

Земельні ресурси:

- площа земельного фонду (тис. га), в тому числі за структурою: забудованих, с/г, лісовкритих, заболочених, інших (тис. га та % від загальної площі)

 

 

 

 

 

 

- переважаючі ґрунти

Земельний фонд складає 6,9973 тис. га, з них:

- земель під забудовою та присадибними ділянками громадян – 384,9 га;

- орних земель (ріллі) – 2506,82 га;

- природних кормових угідь – 423,86 га;

- земель лісового фонду – 569,07 га

 

 

Домінуючими серед ґрунтового покриву є опідзолені типи ґрунтів – чорноземи та темносірі;

місцями сформувались чорноземи неглибокі малогумусні. В цілому ґрунти сприятливі для організації зелених зон, парків, гідроморфні ділянки – лугопарків.

10

Надра:

- наявні корисні копалини, в тому числі мінеральні води, сапропель (перелік)

 

 

- родовища що експлуатуються (перелік, наявні дозвільні документи на користування надрами: кому виданий, серія, №)

- розвідані родовища

- місця незаконного видобутку корисних копалин (піску, глини, бурштину тощо)

 

Розвідані запаси суглинків та глини цегляної поблизу сіл Милуші та Буків. Родовища піску будівельного знаходяться поблизу с. Сирники.

-

 

 

-

Місць незаконного видобутку корисних копалин на території громади не виявлено

11

Лісові ресурси:

- лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної площі району, %)

- землі лісогосподарського призначення (га)

 

 

 

 

 

 

 

-структура та вік лісових насаджень

 

- загальний запас деревини (тис. м3) - кількість лісогосподарських підприємств

 

 

- заготівля лісових ресурсів побічного  користування та другорядних  лісових матеріалів (в розрізі ресурсів із зазначенням кількості)

 

 

 

- для населених пунктів:

     - % озеленення

     - наявність парків, скверів тощо (% до загальної площі міста)

 

Територія громади мало заліснена - 4,81%

Загальна площа лісового фонду складає 569,07 га, з них площа лісових масивів 486,43 га. Крім цього, в межах Княгининівської ОТГ знаходиться природоохоронний заказник – орнітологічний заказник місцеового значення «Рокинівський», загальною площею 90 га.

- Мішаний ліс

- Лісове господарство

 

Княгининівської сільської ради знаходиться у підпорядкуванні ДП «Ківерцівське лісове господарство»

У Княгининівській сільській раді заготівельників другорядних лісових матеріалів немає.

Заготовляють продукцію від населення: ТзОВ «Дарлісад» - на території с. Княгининок.

 

 

-         5,5% озеленення

-          

 

12

Мисливські угіддя:

- перелік, площа, місцезнаходження, користувач, результати проведених обліків мисливських тварин в розрізі користувачів

 

-          

13

Природно-заповідний фонд:

- перелік об’єктів природно-заповідного фонду (площа (га), назва підприємства, організації, установи-землекористувача (землевласника), у віданні якого знаходиться об’єкт ПЗФ,  згідно якого нормативно-правового акта створено (оголошено) даний об’єкт ПЗФ, об'єкти ПЗФ межі яких встановлені в натурі):

    - загальнодержавного значення

    - місцевого значення

1)                Парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення в Україні – «Байрак». Об'єкт природно-заповідного фонду Волинської області. Розташований при західній околиці смт. Рокині. Площа 13 га. Статус надано згідно з Указом Президента України від 20.08.1996 року № 715/96. Перебуває у віданні Музею історії сільського господарства Волині.

2)                Орнітологічний заказник місцевого значення «Рокинівський». Об'єкт природно-заповідного фонду Волинської області. Розташований неподалік від смт. Рокині. Площа 90 га. Статус надано згідно з рішенням Волинської обласної ради від 16.12.2003 року № 9/12. Перебуває у віданні: Княгининівськї сільської ради.

3)                гідрологічний заказник місцевого значення в Україні – «Краєвид». Об'єкт розташований на території смт. Рокині. Площа — 8 га, статус отриманий у 2000 році. Перебуває у віданні: Княгининівської сільської ради.

 

Джерела реального та потенційного впливу на довкілля

14

Житлово-комунальне господарство:

- об’єкти водопостачання (місце розташування, стан, потужність, які населені пункти обслуговують,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кількість свердловин: діючих, законсервованих/затампонованих)

 

- каналізаційно-очисні споруди (місце розташування, стан, потужність, які населені пункти обслуговують)

 

 

 

 

 

 

 

- полігони твердих побутових відходів, сміттєзвалища (місцерозташування, потужність, стан заповнення, наявність паспортів)

- яким чином здійснюється збір та вивезення побутових відходів (твердих та рідких)

- наявність схем планування територій, генеральних планів, схем благоустрою територій

 

1) Водонапірна башта с. Княгининок, вул. Фруктова, 5. Стан – технічно справна.

Потужність 8 КВт. Наявність схем генпланів – відсутні.

2) Водонапірна башта с. Княгининок, вул. Соборна 90а. Стан – технічно справна.

Потужність 5,5 КВт. Наявність схем генпланів – вул. Поліська – водопровід. Решта відсутні.

3) Водонапірна башта с. Милушин, вул. Хутірська 48б. Стан – технічно справна. Потужність 5,5 КВт.

4) Водонапірна башта с. Брище, вул. Миру, 84а. Стан – технічно справна. Потужність 15 м. Наявність схем генпланів – відсутні.

5) Водонапірна башта смт. Рокині, вул. Мічуріна, 2а. Стан – технічно справна. Потужність 50 м. Наявність схем генпланів – відсутні.

 

 

 

Кількість діючих свердловин – 5.

 

 

1)   КНС у с. Княгининок, вул. Миру 25а. Стан – технічно справна. Потужність 7,5 КВт. Обслуговує населений пункт с. Княгининок.

2)   КНС у смт. Рокині, вул. Шкільна. Стан – технічно справна. Потужність 10 м. Обслуговує населений пункт смт. Рокині

 

Розташований у с. Брище.

Площа земельної ділянки для влаштування полігону та сміттєсортувального виробництва 8,68 га. Проектна площа зайнята місцем видалення відходів — 5,235 га. Початок експлуатації серпень 2015 р., розрахунковий термін експлуатації до 2030 р. Проектний обсяг видалення відходів у природному стані 2826,0 тис.м3 ( при густині 146

кг/м3) Зараз експлуатується ділянка №1 площею 1,8 га, місткістю 1130,4 тис.м3 у природному стані і 282,6 тис.м3 в ущільненому, терміном експлуатації 6 років. Перед полігоном побудовано сміттєсортувальну лінію проектною потужністю 50 тис. т відходів в рік. Паспорт: реєстраційний №168 від 29.06.2016

15

Транспорт та інфраструктура (мережа автомобільних шляхів та їх категорії, залізничні шляхи, кількість мостів)

Автомобільні шляхи

Через територію Княгининівської ОТГ проходить автошлях міжнародного значення М19 «Доманове-Тереблече», що з’єднує за межами України м. Брест та м. Бухарест.

Відстань від центральної адмінбудівлі у с. Княгининок до межі з м. Луцьк – 5 км.

16

Промисловість:

- перелік зареєстрованих суб’єктів господарювання усіх форм власності (назва, місцерозташування, види промислової продукції (діяльності), наявність дозвільних документів)

- перспективи розвитку

1) ПАТ «ЛУЦЬК ФУДЗ» с. Зміїнець.

- Виробництво прянощів та приправ.

2) ТОВ «АВТОХАУС-ЛУЦЬК»

с. Княгининок.

- Автомобілі / Автозапчастини / Захисно-декоративні грати для автомобілів / Захисні сітки радіаторів / Фаркопи / Обвіси

- Технічне обслуговування і ремонт автомобілів

3) ПП «МІЛЕКС Л» с. Княгининок

- обладнання для харчової промисловості та супутні товари

6) ТОВ «ДАРЛІСАД»

с. Княгининок

- Перероблення та консервування овочів та фруктів, не віднесене до інших групувань

- Оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

- Оптова торгівля фруктами та овочами

- Оренда автомобілів

7) ПП ВОЛВЕСТ-М

с. Зміїнець

- Виробництво шкіри

- Лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини

- Виробництво інших виробів з паперу та картону

8) ТОВ «ДНІПРО»

с. Зміїнець

- Інші види оптової торгівлі

- Діяльність автомобільного вантажного транспорту

- Функціонування інфраструктури автомобільного та міського транспорту

9) ТОВ «ГАЗВОДБУД»

с. Зміїнець

- Будівництво

- Газопровідні роботи

10) ТОВ «ВОЛПЛАСТ»

с. Зміїнець

- Виробництво інших виробів з пластмас

11) Милушівське споживче товариство

с. Милуші.

- Виробництво м’ясних продуктів

- Виробництво рибних продуктів

17

Сільське господарство:

- перелік зареєстрованих суб’єктів господарювання усіх форм власності (с/г підприємства, господарства тощо), види продукції (діяльності), наявність дозвільних документів)

- перспективи розвитку

1) ПП «Еліт-Стар»

смт. Рокині

- Вирощування зернових та технічних культур

- Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників

- Посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

2) ПП «Корсойл-агро»

с. Княгининок

- Вирощування зернових та технічних культур

- Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників

3) ФГ «Михалевичі»

с. Милуші

- Змішане сільське господарство

- Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

- Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів

4) ФГ «АГРО МАЯК»

с. Княгининок

- Вирощування зернових та технічних культур

- Овочівництво, декоративне садівництво та вирощування продукції розсадників

5) Селянське ФГ «Датсун»

с. Милушин

- Вирощування зернових та технічних культур

18

Екологічно небезпечні об'єкти (основні забруднювачі навколишнього природного середовища; підприємства водопровідно-каналізаційного господарства;  хімічно-небезпечні об’єкти; вибухо-пожежонебезпечні об’єкти; гірничо-добувна промисловість, добування газу, добування сапропею; об’єкти по  обробленню, знешкодженню та утилізації  відходів; об’єкти захоронення твердих побутових відходів)

- перелік, місцезнаходження, власник

-  Полігон ТПВ, с. Брище – площа 8,68 га, проектна площа зайнята місцем видалення відходів –    5,235 га;

- станція Дегазації ТОВ «Кліар Енерджі» в с. Брище

Геоекологічний стан та моніторинг довкілля

19

Стан використання водних ресурсів:

- скидання вод у поверхневі водні об’єкти: нормативно очищених та забруднених, в тому числі на 1 мешканця

-  дані моніторингу довкілля

 

22,9 тис. м3/рік

2,5 м3/рік на одного жителя громади.

Моніторинг питної води:

- залізо 0,1 мг/дм3 при нормі 0,1

- аміак < 0,05 мг/дм3 при нормі 0,05

- нітрити 0,003 мг/дм3 при нормі 0,003

20

Стан атмосферного повітря:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  від стаціонарних та пересувних джерел, в тому числі на 1 мешканця

-  дані моніторингу довкілля

 

 

-                     викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  від стаціонарних джерел – 0,45 т

-                     викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  від пересувних джерел –20,83 т

-                     в тому числі на 1 мешканця -0,34 кг

 

21

Утворення відходів та поводження з ними:  

- перелік утворювачів за видами відходів: тверді побутові, промислові, будівельні тощо, кількість утворення в рік, в тому числі на 1 мешканця

- перелік виробників тваринницької продукції, кількість утворених та утилізованих відходів тваринного походження, наявність укладених виробниками договорів на утилізацію відходів тваринного походження

- видалення, утилізація, спалювання, наявність місць сортування сміття, наявність пунктів збору та переробки вторсировини

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

 

- Забійний пункт «Коопзаготпромпостач» - с.Зміїнець;

-  Ковбасний цех Милушівського споживчого товариства – с.Милуші 79-05-86;

 -  Ковбасний цех – с.Зміїнець 8-0974778199;

 

-МПП «Інвіт» - полімерні відходи в с.Зміїнець

 

-Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ проводиться комунальними підприємствами «Рокині» та  ВУЖКГ с. Княгининок

 

Економіка природокористування

22

Наявність програм екологічного спрямування:

- назва програми, яким актом затверджена

Програма охорони навколишнього природного середовища виконавчого комітету Княгининівської сільської ради на 2018 рік, затверджено сільською радою, рішення № 29/2.20.1 від 22.12.2017 року.

 

23

Виконання природоохоронних заходів, в тому числі підприємствами та с/г виробниками (2018 рік):

- назва заходу, відповідальний виконавець, обсяг фінансування (заплановано  на рік, фактично профінансовано), результат

1) Будівництво очисних споруд в с. Княгининок (друга черга. Реконструкція насосної станції) – виконавчий комітет; кошторисна вартість 626,025 грн. – кошти державної субвенції; 900,0 грн. – кошти обласного бюджету; Виконано в повному обсязі.

2) Реконструкція (відновлення) водогону в смт. Рокині І черга – виконавчий комітет; кошторисна вартість 1 094,233 грн. – кошти місцевого бюджету; Виконано в повному обсязі.

3) Розроблення і затвердження схеми санітарної очистки населених пунктів Княгининівської сільської ради.

4) Капітальний ремонт водопроводу в с. Княгининок по вул. Молодіжна, вул. Спортивна Луцького району Волинської області;

 

 

24

Надходження до місцевого бюджету екологічних платежів:

 (екологічного податку, рентної плати за використання природних ресурсів тощо)

Надходження в 2018 році до місцевого бюджету екологічного податку, плати за землю та рентних платежів:

-        екологічний податок – 318651,37,86 грн;

-        рентна плата за використання лісових ресурсів – 69800,26 грн.

25

Інвестиційні проекти:

- перелік, мета проекту, згідно якої програми виконуються (плануються до виконання), в якій стадії виконання знаходяться

 

 

1)          Будівництво очисних споруд в с. Зміїнець Луцького району Волинської області

2)          Будівництво водопроводу в с. Зміїнець по вул. Першотравнева, вул. Луцька Луцького району Волинської області;

 

Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

26

Перелік проблем (об’єкти житлово-комунального господарства, незаконне видобування корисних копалин, радіаційне забруднення, транскордонні ризики тощо)

- технологічно і технічно застарілі каналізаційно-очисні споруди, які потребують капітального ремонту та реконструкції, великий відсоток ветхих та аварійних водопровідних та каналізаційних мереж;

 - потреба у будівництві нових мереж водовідведення, оскільки велика частина приватного житлового сектора не каналізована, що має негативний вплив на якість поверхневих вод;

- недостатня потужність сміттєсортувальної лінії біля полігону в с. Брище, що веде до понаднормового накопичення відходів на полігоні;

 - понаднормове накопичення відходів на полігоні, що веде до необхідності достроково

розробляти проектно-кошторисну документацію по будівництву нової ділянки для складування відходів;

 - замулення та засмічення русел річок Стир, Сарна та ставків, які створені на них, що веде до деградації природних систем та втрати водними об’єктами рекреаційного призначення;

- стрімке скорочення кількості зелених насаджень із-за активної забудови, масове ураження хворобами та шкідниками основних видів зелених насаджень на території громади, поширення адвентивних, інвазійних рослин (борщівник тощо);

 - періодичне виникнення у теплий період року неприємного каналізаційного запаху у різних районах сільської ради.

 

27

Комплекс заходів для поліпшення екологічного стану (першочергові завдання на 2019-2020 роки)

1) Капітальний ремонт напірного колектора в смт. Рокині Луцького району Волинської області;

2) Реконструкція очисних споруд в смт. Рокині Луцького району Волинської області;

3) Меліоративні роботи по річках в с. Зміїнець, в с. Милуші Луцького району Волинської області;

4) Будівництво водопроводу в с. Зміїнець по вул. Першотравнева, вул. Луцька Луцького району Волинської області;

5) Впровадження системи роздільного збору сміття по всій території ОТГ;

6) Будівництво сміттєпереробного заводу;