14 серпня 2019 року
останні оновлення: 05 жовтня 2021 року

Екологічний паспорт Сереховичівської ОТГ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПАСПОРТ Сереховичівської сільської ради (ОТГ)

 

з/п

Зміст питання

Інформація

1

Назва ОТГ

               Сереховичівська

2

ПІБ голови ОТГ

Шиманський Ростислав Тихонович

3

Посадова особа, що відповідає за екологічні питання (ПІБ, посада, контактний телефон, адреса електронної пошти)

Сулева Микола Адамович, начальник відділу організаційної роботи,  земельних віносин, будівництва та екології, 0332 94693

4

Чисельність наявного населення ОТГ

           2586

5

Адміністративно-територіальні одиниці (перелік, чисельність)

Сереховичівська с/р-1175чол.

Солов’ївська с/р  -      917 чол.

Синівська с/р  -           494 чол.

6

Площа району (міста)

138,342 кв.км

7

Межування з іншими районами

Ратнівським, Камінь-Каширським, Ковельським районами Волинської області.

Природно-ресурсний потенціал

8

Водні ресурси

 

8.1

 Наявні водні об’єкти (кількість, назви):

- річки

- озера

- водосховища

- ставки

Річки-2 (Турія, без назви).

Озера – 4(Серех, Безодник, Зяцьке, Синове).

8.2

Оренда водойм:

- надані в оренду

    - для рибогосподарських потреб (назва, місцерозтащування, орендар, інформація щодо укладеного договору)

    - для рекреаційних потреб (назва, місцерозтащування, орендар, інформація щодо укладеного договору)

- технологічні водойми (назва, місцерозтащування, орендар, інформація щодо укладеного договору)

- не перебувають в оренді і є потенційними для надання їх у користування на умовах оренди

 

 

8.3

Інформація щодо меліоративних мереж

 

Протяжність мережі каналів-137,82 км.

Кількість гідротехнічних споруд-130 шт.

Гончарний дренаж – 3664,66км.

Дорога Сереховичі-Нова Воля-2,9 км.

9

Земельні ресурси:

- площа земельного фонду (тис. га), в тому числі за структурою: забудованих, с/г, лісовкритих, заболочених, інших (тис. га та % від загальної площі)

- переважаючі грунти

Площа земельного фонду-13,8 тис.га в т.ч

Забудованих – 0,4, – 3%

С/г – 8,8 тис.га, -63%

Лісовкритих – 3,1 тис.га,-  22%

Заболочених – 0,7 тис.га, -5,1%

Інші – 0,5 тис.га,- 6,9%

Переважаючі  грунти

-         дерново-підзолисті

10

Надра:

- наявні корисні копалини, в тому числі мінеральні води, сапропель (перелік)

- родовища що експлуатуються (перелік, наявні дозвільні документи на користування надрами: кому виданий, серія, №)

- розвідані родовища

- місця незаконного видобутку корисних копалин (піску, глини, бурштину тощо)

Сапропель -родовище «Синове»-ТзОВ «ДПЗКУ- українські органічні ресурси» спецдозвіл № 5762 від 15.04.2013р.,гірничий  відвід (акт № 44 від 12.04.2017) .

Сапропель- родовище «Синове»-ТОВ «ВОЛИНЬСАПРОФОС» спецдозвіл № 614 від 04.10.2016 р., гірничий відвід (акт № 45 від 07.09.2017р.)

Видобування піску –ФОП Потапчук В.А. спецдозвіл №6244 від 06.02.2018 р., гірничий відвід №47 від 04.04.2018 р

11

Лісові ресурси:

- лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної площі району, %)

- землі лісогосподарського призначення (га)

- структура та вік лісових насаджень

- загальний запас деревини (тис. м3) - кількість лісогосподарських підприємств

- заготівля лісових ресурсів побічного  користування та другорядних  лісових матеріалів (в розрізі ресурсів із зазначенням кількості)

- для населених пунктів:

     - % озеленення

     - наявність парків, скверів тощо (% до загальної площі міста)

 

12

Мисливські угіддя:

- перелік, площа, місцезнаходження, користувач, результати проведених обліків мисливських тварин в розрізі користувачів

 

13

Природно-заповідний фонд:

- перелік об’єктів природно-заповідного фонду (площа (га), назва підприємства, організації, установи-землекористувача (землевласника), у віданні якого знаходиться об’єкт ПЗФ,  згідно якого нормативно-правового акта створено (оголошено) даний об’єкт ПЗФ, об'єкти ПЗФ межі яких встановлені в натурі):

    - загальнодержавного значення

    - місцевого значення

Заказник місцевого значення «Озерище». Рішення облради від 25.07.2003 №6/33 площа 21,7га, Солов’ївська сільська рада.

Заказник місцевого значення «Дюна».Рішення облвиконкому від 09,12,1998р.№4/3,площа 90,1 га.Синівське лісництво.

 

Джерела реального та потенційного впливу на довкілля

14

Житлово-комунальне господарство:

- об’єкти водопостачання (місце розташування, стан, потужність, які населені пункти обслуговують, кількість свердловин: діючих, законсервованих/затампонованих)

- каналізаційно-очисні споруди (місце розташування, стан, потужність, які населені пункти обслуговують)

- полігони твердих побутових відходів, сміттєзвалища (місцерозташування, потужність, стан заповнення, наявність паспортів)

- яким чином здійснюється збір та вивезення побутових відходів (твердих та рідких)

- наявність схем планування територій, генеральних планів, схем благоустрою територій

 

15

Транспорт та інфраструктура (мережа автомобільних шляхів та їх категорії, залізничні шляхи, кількість мостів)

 

16

Промисловість:

- перелік зареєстрованих суб’єктів господарювання усіх форм власності (назва, місцерозташування, види промислової продукції (діяльності), наявність дозвільних документів)

- перспективи розвитку

ТзОВ «Брікет Стар» с.Сереховичі вул.Заводська,12А. Продукція –тверде паливо.

ТОВ «Волиньсапрофос» підприємство  по видобуванню сапропелю- родовище «Синове».

17

Сільське господарство:

- перелік зареєстрованих суб’єктів господарювання усіх форм власності (с/г підприємства, господарства тощо), види продукції (діяльності), наявність дозвільних документів)

- перспективи розвитку

Ф/Г «Соломія Плюс» рослинництво.

18

Екологічно небезпечні об'єкти (основні забруднювачі навколишнього природного середовища; підприємства водопровідно-каналізаційного господарства;  хімічно-небезпечні об’єкти; вибухо-пожежонебезпечні об’єкти; гірничо-добувна промисловість, добування газу, добування сапропею; об’єкти по  обробленню, знешкодженню та утилізації  відходів; об’єкти захоронення твердих побутових відходів)

- перелік, місцезнаходження, власник

ТОВ «Волиньсапрофос» (підприємство по видобуванню сапропелю –родовище «Синове»- дозвіл № 6143 від 04.10.2016р.)

Геоекологічний стан та моніторинг довкілля

19

Стан використання водних ресурсів:

-скидання вод у поверхневі водні об’єкти: нормативно очищених та забруднених, в тому числі на 1 мешканця

-  дані моніторингу довкілля

 

20

Стан атмосферного повітря:

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  від стаціонарних та пересувних джерел, в тому числі на 1 мешканця

-  дані моніторингу довкілля

 

 

 

21

Утворення відходів та поводження з ними:  

- перелік утворювачів за видами відходів: тверді побутові, промислові, будівельні тощо, кількість утворення в рік, в тому числі на 1 мешканця

- перелік виробників тваринницької продукції, кількість утворених та утилізованих відходів тваринного походження, наявність укладених виробниками договорів на утилізацію відходів тваринного походження

- видалення, утилізація, спалювання, наявність місць сортування сміття, наявність пунктів збору та переробки вторсировини

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ

 

Економіка природокористування

22

Наявність програм екологічного спрямування:

- назва програми, яким актом затверджена

 

23

Виконання природоохоронних заходів, в тому числі підприємствами та с/г виробниками (2017 рік):

- назва заходу, відповідальний виконавець, обсяг фінансування (заплановано  на рік, фактично профінансовано), результат

 

24

Надходження до місцевого бюджету екологічних платежів:

 (екологічного податку, рентної плати за використання природних ресурсів тощо)

158692,22 грн., в тому числі 140,00 грн. екологічний податок, 158552,22 грн.- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів.

25

Інвестиційні проекти:

- перелік, мета проекту, згідно якої програми виконуються (плануються до виконання), в якій стадії виконання знаходяться

 

Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення

26

Перелік проблем (об’єкти житлово-комунального господарства, незаконне видобування корисних копалин, радіаційне забруднення, транскордонні ризики тощо)

Будівництво пляжу у с.Синове.

Недостатня кількість облаштованих полігонів для розміщення твердих побутових відходів, які відповідають сучасним екологічним вимогам.

27

Комплекс заходів для поліпшення екологічного стану (першочергові завдання на 2018-2019 роки)

Забезпечення роздільного збирання ТПВ, утилізації та видалення відходів з дотриманням правил екологічної безпеки при поводженні з ними.

Контроль за місцями розміщення відходів з дотриманням правил екологічної безпеки при поводженні з ними.

Контроль за місцями розміщення відходів для запобігання їх шкідливому впливу на навколинє природне середовище.

Відновлення та збереження рідкісних та зникаючих видів флори і фауни.

Належне утримання і розвиток об’єктів природно-заповідного фонду.