18 червня 2018 року
останні оновлення: 09 жовтня 2019 року

Інформація про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання напрями діяльності обласної державної адміністрації

Структура

Голова облдержадміністрації
Перший заступник голови облдержадміністрації
2 заступники голови облдержадміністрації
Керівник апарату облдержадміністрації
Відділи та сектори апарату облдержадміністрації
Управління персоналом, у його структурі:
Відділ проходження державної служби;
Відділ розвитку персоналу.
Управління справами, у його структурі:
Загальний відділ;
Відділ роботи із зверненнями громадян;
Сектор контролю.
Відділ із забезпечення діяльності керівництва.
Організаційне управління, у його структурі:
Відділ аналітичної роботи та планування;
Вiддiл адмiнiстрування Державного реєстру виборцiв;
Відділ інформаційних технологій;
Сектор внутрішнього аудиту.
Відділ бухгалтерського обліку, господарського забезпечення – централізована бухгалтерія.
Патронатна служба.
Сектор правової, оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами, з питань запобігання та виявлення корупції.
Сектор «Інформаційний центр для інформування осіб, які постраждали під час виконання обов’язків військової служби (службових обов’язків), та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих військовослужбовців і працівників правоохоронних органів».
Сектор режимно-секретної роботи.
Сектор мобілізаційної роботи.

Управління та інші структурні підрозділи облдержадміністрації

1. Департамент агропромислового розвитку
2. Департамент фінансів
3.Департамент соціального захисту населення
4. Департамент інфраструктури та туризму
5. Управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції
6. Управління екології та природних ресурсів
7. Управління містобудування та архітектури
8. Управління освіти, науки і молоді
9. Управління охорони здоров’я
10. Управління культури
11. Відділ з питань фізичної культури та спорту
12. Управління капітального будівництва
13. Управління з питань цивільного захисту
14. Служба у справах дітей
15. Державний архів області
16. Управління житлово-комунального господарства
17. Відділ інформаційної політики
18. Управління з питань внутрішньої політики
19. Юридичне управління
20. Відділ з питань земельних відносин

Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності обласної державної адміністрації

 

Відповідно до ст. 7 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.

Місцеві державні адміністрації у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, а районні державні адміністрації в Автономній Республіці Крим - також рішеннями та постановами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішеннями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їх повноважень.

Відповідно до ст. 119 Конституції України, ст. 2 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених Конституцією і законами України, належить вирішення питань:

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;

2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;

3) бюджету, фінансів та обліку;

4) управління майном, приватизації та підприємництва;

5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;

6) науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;

7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;

8) зовнішньоекономічної діяльності;

9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;

10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати.

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноважень.

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами.

Кабінет Міністрів України в межах, визначених законами України, може передавати місцевим державним адміністраціям окремі повноваження органів виконавчої влади вищого рівня.