18 листопада 2019 року
останні оновлення: 07 червня 2021 року

Оголошення про збір ідей проектів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року

Оголошення про збір ідей проектів до Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року

 

Запрошуємо місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, територіальні органи центральних органів виконавчої влади, громадські організації, підприємства, установи та організації усіх форм власності, наукові установи надати проектні ідеї, які дозволять реалізувати завдання проекту Стратегії розвитку Волинської області на період до 2027 року (далі – Стратегія).

Робочою групою з розробки Стратегії ідеї проектів буде проаналізовано, відібрано, визначено їх пріоритетність та узагальнено в перелік технічних завдань на проєкти регіонального розвитку.

Ідеї проєктів обов’язково повинні відповідати таким критеріям:

  1. Проєктні ідеї повинні бути спрямовані на досягнення суспільної вигоди;
  2. Отримувачем вигод від реалізації проєкту не може бути окрема фізична або юридична особа.
  3. Термін реалізації проєкту – не більше як 3 роки (з 2021 до 2023 року).
  4. Існують наявні ресурси, технічні та організаційні можливості для реалізації проєкту.
  5. Проєктна ідея має бути представлена за формою згідно з додатком 1.

Заповнені форми проєктних ідей просимо надіслати в електронному вигляді до         2 грудня 2019 року до 17.00 год. департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації на e-mail: regpol@geko.voladm.gov.ua.

За результатами відбору кращі проєктні ідеї увійдуть до Плану заходів з реалізації Стратегії.

 

УВАГА!!! Не слід подавати проектних ідей, які не передбачають можливість застосування конкурентного підходу, таких як наприклад: “ремонт/будівництво будинку культури/школи в селі ХХХ”, “будівництво/ремонт дороги в селі ХХХ” тощо.

Контактні особи: Бальбуза Вероніка Миколаївна - заступник директора Департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, роб. тел. 778-194;

Метілка Оксана Володимирівна – начальник відділу стратегічного планування, маркетингу та розвитку внутрішнього ринку Департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністрації, роб. тел. 778-195;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ ІДЕЇ ПРОЕКТУ

до Плану заходів з реалізації Стратегії

розвитку Волинської області у 2021-2023 рр.

 

Назва проекту

Назва проекту повинна бути стислою та відображати його зміст

Номер і назва завдання Стратегії, якому відповідає проект

-

Цілі проекту

Зазначте одну або кілька цілей, які будуть досягнуті внаслідок реалізації проекту (що буде покращено або досягнуто в ході реалізації проекту)

Територія, на яку спрямований проект

Зазначити, на які населені пункт чи райони області поширюватиметься дія проекту

Орієнтовна кількість отримувачів вигод

Зазначте яка кількість населення та яких соціальних груп буде отримувачем вигод від реалізації проекту.

Стислий опис проекту

Коротко (не більше 200 слів) і максимально конкретизовано опишіть головну проблему (проблеми), на вирішення якої спрямований ваш проект, або охарактеризуйте ситуацію, яка потребує змін

Очікувані результати

Виключно ключові очікувані результати повинні бути зазначені тут у наступній формі «завершено», «створено», «підготовлено», «навчено» і т.д.

Очікувані результати мають чітко вести до досягнення завдань на які спрямований проект.

Ключові заходи проекту

Зазначте лише ключові групи заходів у формі «створення», «підготовка», «організація» і т.д. Заходи повинні вести до досягнення зазначених очікуваних результатів. Необхідно пояснити, реалізовуючи які заходи ви плануєте досягати мету проекту.

Період здійснення

з (місяць/рік) – до (місяць/рік)

Орієнтовна вартість проекту, тис.гривень

2021

2022

2023

Разом

 

 

 

 

Джерела фінансування

Перерахуйте джерела фінансування проекту (обласний бюджет, місцевий бюджет, державний бюджет, публічне-приватне партнерство, бізнес, міжнародний донор тощо)

Ваші контакти:
Прізвище, ім’я, по-батькові :

Телефон (стаціонарний і мобільний).:

Електронна адреса:

 

Інше

Наявність проектно-кошторисної документації, експертних висновків тощо. Будь-яка інша важлива інформація щодо ідеї проекту.

 

УВАГА!!!  Загальний обсяг ідеї проекту не може перевищувати 2-х сторінок.

!!! Не слід подавати проектних ідей, які не передбачають можливість застосування конкурентного підходу, таких як наприклад: “ремонт/будівництво будинку культури/школи в селі ХХХ”, “будівництво/ремонт дороги в селі ХХХ” тощо.