22 жовтня 2021 року
останні оновлення: 03 грудня 2021 року

Положення про парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення «Сидоруків парк» Луцького району

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління

екології та природних ресурсів

Волинської облдержадміністрації

21.10.202129

 

ПОЛОЖЕННЯ

про парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення «Сидоруків парк»

Луцького району, Волинської області

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення «Сидоруків парк» (далі – Парк) утворений відповідно до рішення Волинської обласної ради від 20.12.2018 № 22/9 з метою охорони і використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях заснованого у 1960 роках лісничим Сидоруком Й.М., дендрарію, де зростає 107 видів дерев та кущів, серед яких 54 види екзотів: кипарисовик горіхоплідний, сосни чорна і Веймутова, тис ягідний, тюльпанове дерево, софора японська тощо. Особливістю об’єкту є те, що він розташований в межах населеного пункту, що підвищує його культурно-естетичну, науково-пізнавальну та рекреаційну цінність. Серед насаджень Парку є 10 видів рослин, внесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів. На порівняно невеликій території Парку сконцентрована значна кількість цінних в науковому та естетичному аспектах видів рослин, що дозволяє використовувати їх для організації наукової, культурної та освітньої роботи.

1.2. Парк входить до складу природно-заповідного фонду України, охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення й використання.

1.3. Парк, загальною площею 1,2 га, знаходиться в межах землекористування Державного підприємства «Горохівське лісомисливське господарство» (далі – Землекористувач). Розташований за адресою:                         вул. Берестецька, 2, м. Горохів, Луцький район, Волинська область.

1.4. Територія, якій надано статус Парку, не вилучається з землекористування Державного підприємства «Горохівське лісомисливське господарство», яке здійснює в його межах свою господарську діяльність відповідно до цього Положення.

1.5. Землекористувач на території Парку в своїй діяльності керується Конституцією України, Земельним, Водним та Лісовим кодексами України, законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповiдний фонд України», «Про рослинний світ», іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечує і несе відповідальність за належний стан та додержання встановленого режиму території Парку.

1.6. Утримання та реконструкція Парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва провадиться за проектом, що розробляється спеціалізованими науковими та проектними установами і затверджується органами, у підпорядкуванні яких перебуває Парк, за погодженням, в установленому порядку, з Волинською обласною державною адміністрацією.

1.7. Межі Парку-пам’ятки встановлюються в натурі (на місцевості), оформляються відповідними охоронними знаками та інформаційними аншлагами в порядку, визначеному законодавством, наносяться на планово-картографічні матеріали. Відомості про обмеження у використанні таких земельних ділянок, вносяться до Державного земельного кадастру в установленому законом порядку та обов’язково враховуються у схемі планування території, містобудівній документації, схемі землеустрою і техніко-економічному обґрунтуванні використання та охорони земель відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

До встановлення меж Парку в натурі його межі визначаються відповідно до проекту його створення.

1.8. Адреса Землекористувача: 45700, Волинська обл., м. Горохів,                            вул. Берестецька, 2.

 

  1. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

 

2.1. Парк-пам’ятка створений з метою охорони і використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях заснованого у 1960 роках лісничим Сидоруком Й.М., дендрарію, де зростає 107 видів дерев та кущів, серед яких 54 види екзотів: кипарисовик горіхоплідний, сосни чорна і Веймутова, тис ягідний, тюльпанове дерево, софора японська тощо. Особливістю об’єкту є те, що він розташований в межах населеного пункту, що підвищує його культурно-естетичну, науково-пізнавальну та рекреаційну цінність.

2.2. Основними завданнями Парку є:

- охорона та збереження найбільш визначних та цінних зразків паркового будівництва з метою охорони їх і використання в естетичних, виховних, наукових, природоохоронних та оздоровчих цілях;

- забезпечення належної охорони його території з усіма природними об'єктами, дотримання режиму території;

- збереження різноманітності рослинного світу;

- підтримка загального екологічного балансу в регіоні;

- рекреаційне призначення – місце відпочинку населення;

- поширення еколого-освітніх знань тощо.

  1. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

 

3.1. Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» на території парків-пам'яток садово-паркового мистецтва забороняється будь-яка  діяльність, що не пов'язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує їх збереженню, у тому числі:

3.1.1. збір рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів рослин, їх квітів та плодів;

3.1.2. самовільне влаштування городів, пошкодження дерев, кущів, квітників, газонів;

3.1.3. спалювання сухої рослинності, розпалювання багаття та порушення інших правил пожежної безпеки;

3.1.4. здійснення косіння, крім догляду за газонами і знищення бур’янів;

3.1.5. випас та прогін худоби, вигул та дресирування тварин у невідведених для цього місцях;

3.1.6. знищення або пошкодження інформаційно-охоронних, межових, охоронних знаків, алей, стежок, рекреаційних об’єктів, встановлених скульптур, елементів малої архітектури тощо;

3.1.7. розвідувальні, підривні роботи, розробка родовищ корисних копалин;

3.1.8. будь-яке засмічення, псування та забруднення земель, виробничими, комунальними та іншими відходами;

3.1.9. використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, передача в оренду, надання земельних ділянок під забудову;

3.1.10. встановлення об'єктів зовнішньої реклами, торговельних лотків, павільйонів, кіосків тощо, без відповідних дозволів та погоджень;

3.1.11. влаштування стоянок автомашин;

3.1.12. проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком транспортних засобів спеціального призначення, протипожежної техніки, для попередження виникнення та ліквідації надзвичайних ситуацій;

3.1.13. влаштовування ігор на газонах;

3.1.14. використання хімічних засобів для боротьби зі шкідниками та хворобами дерев, за винятком окремих ситуацій, коли є обґрунтована загроза існуванню природного комплексу, що охороняється, відповідно до вимог чинного законодавства;

3.1.15. інші види діяльності окремі роботи в межах Парку, що заборонені чинними законодавчими та нормативно правовими актами, що можуть призвести до порушення природних зв’язків і ходу природних процесів, втрати культурно-естетичної, науково-пізнавальної та рекреаційної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Парку дозволяється у встановленому порядку:

3.2.1. наукова, природоохоронна, та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Парку і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

3.2.2. реконструкція насаджень та інших об’єктів відповідно до Проекту утримання та реконструкції Парку і погоджень відповідних служб;

3.2.3. на ділянках, де зосереджені елементи садибної архітектури та пейзажні композиції, які визначають естетичну цінність об’єкта - ремонт насаджень і реставрація архітектури, що зберігають архітектурно-пейзажне планування та відповідні художні візуальні ефекти цієї частини Парку, відповідно до його Проекту утримання та реконструкції;

3.2.4. збирання гербарію, колекцій і інших матеріалів, пов’язаних з виконанням можливих наукових досліджень у встановленому порядку;

3.2.5. проведення екскурсій і масовий відпочинок населення;

3.2.6. догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вжиття заходів щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників і квітів, трав’яних газонів;

3.2.7. проведення заходів, пов’язаних з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій;

3.2.8. інші види природокористування, передбачені Проектом утримання та реконструкції парку.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах Парку здійснюється  в межах ліміту та на підставі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах Парку здійснюється Державним підприємством «Горохівське лісомисливське господарство».

3.5. На Державне підприємство «Горохівське лісомисливське господарство» оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території Парку.

У разі зміни форми власності на землю, на якій знаходиться Заказник, Землекористувача (землевласника) або його назви, Землекористувач (землевласник) зобов’язаний повідомити про це уповноважений орган у сфері охорони навколишнього природного середовища з метою переоформлення охоронного зобов’язання.

3.6. Державний контроль за додержанням режиму території Парку здійснюється спеціально уповноваженими на те органами, згідно з вимогами чинного законодавства України.

3.7. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Парку здійснюється громадськими інспекторами з охорони навколишнього природного середовища.

 

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

 

4.1. Порушення природоохоронного законодавства у межах Парку тягне за собою дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.

4.2. Юридичні і фізичні особи зобов’язані в установленому порядку відшкодовувати шкоду, заподіяну порушенням режиму території Парку в розмірах, визначених чинним законодавством України.

 

  1. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

 

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку проводяться відповідно до природоохоронного законодавства України.

 

 

_________________________________________________________________