18 червня 2018 року
останні оновлення: 09 жовтня 2019 року

Система обліку публічної інформації

         ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                          Голова Волинської обласної

                                                                          державної адміністрації

                                                                                                               В.Гунчик

                                                                            05  вересня 2017 року

                                                                            № 5418/58/2-17

ВИДИ

публічної інформації, яка знаходиться у володінні

Волинської обласної державної адміністрації,

та система її обліку

         Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення обласною державною адміністрацією повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні обласної державної адміністрації.

№ з/п

 

Види інформації

 

Система обліку інформації

1.

2

3

 

1.

Проекти актів обласної державної адміністрації, регіональних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення:

– проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою;

– проекти регуляторних актів;

– проекти регіональних програм економічного, соціального та  культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання;

– звіти головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік.

 

Журнал реєстрації

(управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації)

 

2.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації з основної діяльності

Журнал реєстрації,

підсистема «Розпорядження» у системі електронного документообігу АСКОД

(загальний відділ апарату облдержадміністрації)

3.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації про прийняття, переведення, заохочення, звільнення заступників голови, працівників апарату облдержадміністрації, керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та заохочення голів і заступників голів райдержадміністрацій

Журнал реєстрації

(загальний відділ апарату облдержадміністрації)

4.

Доручення голови, першого заступника, заступників голови, керівника апарату обласної державної адміністрації

Підсистема «Вихідна кореспонденція» у системі електронного документообігу АСКОД

(загальний відділ апарату облдержадміністрації)

5.

Протоколи засідань колегії обласної державної адміністрації

Підсистема «Протоколи засідань колегії» у системі електронного документообігу АСКОД

(загальний відділ апарату облдержадміністрації)

6.

Рішення колегії обласної державної адміністрації

Підсистема «Протоколи засідань колегії» у системі електронного документообігу АСКОД

(загальний відділ апарату облдержадміністрації)

7.

Протоколи оперативних нарад у голови обласної державної адміністрації

Підсистема «Протоколи нарад» у системі електронного документообігу АСКОД

(загальний відділ апарату облдержадміністрації)

8.

Угоди (договори), укладені обласною державною адміністрацією

(крім тих, що носять конфіденційний характер)

Журнал реєстрації

(юридичне управління облдержадміністрації)

9.

Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених головою обласної державної адміністрації

У відділі забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів

10.

Звіти (довідки) про підсумки роботи із зверненнями громадян

Електронна база даних «Звернення громадян»

(відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдерж-адміністрації)

№ 5418/58/2-17