11 березня 2020 року
останні оновлення: 10 червня 2021 року

Соціально-економічне становище області у січні 2020 року

НАСЕЛЕННЯ 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2020р. становила 1031,4 тис. осіб. У 2019р. кількість жителів зменшилась на 3909 осіб. Обсяг природного скорочення у порівнянні з 2018р. збільшився на 472 особи.

Кількість живонароджених у 2019р. становила 10420 осіб, померлих – 13332 особи.

 

ДОХОДИ НАСЕЛЕННЯ 

Середня номінальна заробітна плата штатних працівників підприємств, установ та організацій області (з кількістю працюючих 10 осіб і більше) у січні становила 8594 грн, що на 13,7% більше, ніж у січні 2019р. (в Україні – 10727 грн і на 16,3% більше). За рівнем зарплати Волинь випередила Житомирську, Тернопільську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Найбільш оплачуваною була робота працівників, зайнятих у виробництві меблів, машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань, автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів, у сфері фінансової та страхової діяльності, де заробітна плата перевищила середній показник по області в 1,9–1,7 раза.

Індекс реальної заробітної плати у січні порівняно з відповідним періодом 2019р. становив 109,1% (в Україні – 112,5%).

Загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у січні збільшилась на 47,3% і на 1 лютого 2020р. становила 42,0 млн.грн.

Загалом в області недовиплачено суму, еквівалентну 2,9% фонду оплати праці, нарахованого за січень. Вчасно не отримали заробітну плату 3,0 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, або 1,8% від середньооблікової кількості штатних працівників. Кожному із зазначених працівників не виплачено в середньому по 13235 грн.

 

СПОЖИВЧІ ЦІНИ 

Індекс споживчих цін (індекс інфляції) в області у січні порівняно з груднем 2019р. становив 100,1%, в Україні – 100,2% (у січні 2019р. – 100,8% та 101,0% відповідно).

Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 0,4%. Найбільше зросли ціни на овочі (на 9,8%). Підвищились ціни на яйця, фрукти, соняшникову олію, сири, продукти переробки зернових, молоко, рис, кисломолочну продукцію, сметану, сало, масло на 4,5–0,7%. В той же час подешевшали м'ясо птиці, свинина, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, яловичина та телятина, цукор на 5,3–0,7%. 

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,7% відбулося за рахунок підвищення цін на природний газ на 10,4%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,4% зумовлено здешевленням палива та мастил на 3,5%, проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 1,1%.  Разом з тим подорожчали обслуговування та ремонт власних транспортних засобів на 11,0% і автомобілі на 1,3%.

У сфері зв'язку ціни зросли на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 12,5% та підвищенням абонентної плати за користування мережею «Інтернет» на 2,8%.

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Індекс промислової продукції у січні порівняно з січнем 2019р. становив 98,2%, у т.ч. у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – 76,0%, переробній – 98,9%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 94,0%.

Незважаючи на загальний спад у переробній промисловості, на підприємствах з виробництва хімічних речовин і хімічної продукції, виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності, виробництва харчових продуктів, напоїв досягнуто приросту виробництва  на 32,3 – 2,4%.

Підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 2,3 млрд.грн.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Індекс сільськогосподарської продукції у січні порівняно з січнем 2019р. становив 100,8%, у т.ч. у підприємствах – 111,0%, господарствах населення – 92,6%.

У січні реалізовано на забій 17,2 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,6% більше порівняно з січнем 2019р., вироблено 21,9 тис.т молока (на 1,4% менше) та 8,2 млн.шт яєць (на 15,5% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 47%, 64% та 60%.

За розрахунками, на 1 лютого 2020р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 128,8 тис. голів (на 6,9% менше, ніж на 1 лютого 2019р.), у т.ч. корів – 80,5 тис. (на 6,8% менше), свиней – 244,1 тис. (на 11,6% менше), овець і кіз – 15,9 тис. (на рівні 1 лютого 2019р.), птиці всіх видів – 8,2 млн. голів (на 2,4% більше). У господарствах населення утримувалось 68% загальної кількості великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 78%, свиней – 72%, овець і кіз – 93%, птиці всіх видів – 32%.

Обсяг власно виробленої сільськогосподарської продукції, реалізованої підприємствами, у січні порівняно з січнем 2019р. збільшився на 14,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 13,6%, тваринництва – на 14,7%.

Середні ціни продажу аграрної продукції підприємствами за всіма напрямами реалізації у січні порівняно з відповідним періодом 2019р. знизилися на 16,0%, у т.ч. продукції рослинництва – на 32,7%, тваринництва – на 4,1%. У січні порівняно з груднем 2019р. середні ціни реалізованої аграрної продукції знизились на 14,3%, у т.ч. рослинництва – на 20,4%, тваринництва – на 1,8%.

На 1 лютого 2020р. у підприємствах, які безпосередньо вирощують, та підприємствах, що займаються зберіганням і переробленням культур зернових та зернобобових, було в наявності 305,4 тис.т зерна (на 12,5% менше проти 1 лютого 2019р.), у т.ч. 135,8 тис.т пшениці, 123,0 тис.т кукурудзи, 28,2 тис.т ячменю; запаси насіння соняшнику становили 23,2 тис.т (на 80,8% більше, ніж на 1 лютого 2019р.).

 

БУДІВНИЦТВО 

Підприємствами області вироблено будівельної продукції на суму 74,4 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні порівняно з січнем 2019р. становив 83,5%.

Обсяги будівництва будівель зменшились на 0,8% (житлових – на 28,3%, нежитлових – зросли на 29,6%), будівництво інженерних споруд скоротилось на 37,2%.

Нове будівництво становило 71,9% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний та поточний) – 20,0%, реконструкція та технічне переоснащення – 8,1%.

У 2019р. прийнято в експлуатацію 437,3 тис.м2 загальної площі житлових будівель (нове будівництво). Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію, збільшилась порівняно з 2018р. на 17,8%.

У міських поселеннях прийнято в експлуатацію 181,6 тис.м2 загальної площі житла (41,5% загального обсягу), у сільській місцевості – 255,7 тис.м2 (58,5%). Житлове будівництво у міських поселеннях зросло порівняно з 2018р. на 13,0%, у сільській місцевості – на 21,4%.

Здано в експлуатацію дачні та садові будинки (нове будівництво) загальною площею 10,7 тис.м2, що на 59,8% більше, ніж у 2018р. У цілому загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель нового будівництва (включаючи дачні й садові будинки) становила 448,0 тис.м2, що на 18,5% більше порівняно з 2018р.

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ 

У 2019р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 12,6 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 74,2% більше від обсягу капітальних інвестицій 2018р.

Майже всі капітальні інвестиції (99,7% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, з яких у машини, обладнання, інвентар і транспортні засоби вкладено 55,0% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 41,2%.

Головним джерелом інвестування, як і раніше, залишилися власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 44,2% загального обсягу капіталовкладень. Частка залучених та запозичених коштів, а саме кредитів банків і коштів іноземних інвесторів, складала 31,6%. Кошти державного та місцевого бюджетів, як і кошти населення на будівництво житла становили по 11,6%.

Майже половину капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості, 15,9% – будівництва, 10,4% – сільського, лісового та рибного господарства.

Головними інвесторами у промисловості були підприємства з виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічної діяльності, яким належало 68,3% від загального обсягу інвестицій.

 

 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Експорт товарів у 2019р. порівняно з 2018р. зменшився на 3,6% і становив 694,0 млн.дол. США, імпорт зріс на 6,4% і складав 1456,0 млн.дол. Від’ємне сальдо дорівнювало 762,0 млн.дол.

У загальному обсязі експорту товарів переважали машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, деревина і вироби з деревини, меблі, текстильні матеріали та вироби, продукти рослинного походження, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основу товарної структури імпорту складали палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки, машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, недорогоцінні метали та вироби з них, пластмаси, полімерні матеріали, каучук, гума, деревина і вироби з деревини, живі тварини; продукти тваринного походження.

Основними партнерами в експортно-імпортних операціях були країни Європейського Союзу (ЄС), на які припадало 77,8% загального обсягу експорту та 54,6% імпорту товарів.

Серед країн ЄС значними були обсяги торгівельних операцій з Польщею, Німеччиною, Угорщиною, Литвою та Нідерландами.

Обсяг експорту послуг у порівнянні з 2018р. зріс на 27,4% і склав 107,2 млн.дол. США, імпорту – на 35,1% і становив 37,7 млн.дол. Позитивне сальдо склало 69,5 млн.дол.

Структуру експорту формували послуги з переробки матеріальних ресурсів, транспортні, з будівництва, послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні, ділові, імпорту – ділові, послуги, пов’язані з подорожами, роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності, транспортні, з ремонту та технічного обслуговування.

Із загального обсягу експортованих послуг 96,0% припало на країни ЄС, в отриманих послугах частка цих країн становила 66,1%.

Серед країн ЄС найбільше послуг надано Австрії, Польщі, Німеччині, отримано – від Польщі, Німеччини, Швеції та Кіпру.

 

ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ

Оборот роздрібної торгівлі, який включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, у січні становив 1,7 млрд.грн, що у порівнянних цінах на 10,6% більше від обсягу січня 2019р.

За попередніми даними, роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні становив 1,0 млрд.грн і у порівнянних цінах збільшився проти січня 2019р. на 7,7%.

 

ТРАНСПОРТ 

Автомобільним транспортом перевезено 317,5 тис.т вантажів та виконано вантажообіг обсягом 135,4 млн.ткм, що відповідно на 3,1% та 15,8% більше, ніж у січні 2019р. Підприємства автотранспорту перевезли понад три чверті загального обсягу вантажів, решту – фізичні особи-підприємці.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирообіг обсягом 182,0 млн.пас.км та перевезено 7,1 млн. пасажирів, що відповідно на 2,3% та 8,9% менше, ніж у січні 2019р.

Послугами автомобільного транспорту скористалося 5,0 млн. пасажирів (з них більше 70% перевезли фізичні особи-підприємці), що на 7,4% менше, ніж у січні 2019р., міського електротранспорту – 2,1 млн. пасажирів, що на 12,3% менше.

Залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 76,2 тис.т вантажів та 124,0 тис. пасажирів, що відповідно на 11,2% та 10,5% менше, ніж у січні 2019р.

Повідомлення Головного управління статистики у Волинській області