06 листопада 2018 року
останні оновлення: 06 листопада 2018 року

Встановлення опіки, піклування

З питань встановлення опіки та піклування потрібно звертатись до органу опіки та піклування за місцем проживання дитини або особи, яка виявила бажання стати опікуном, піклувальником.

Згідно п.39 постанови КМУ від 24 вересня 2008 року № 866 особи, в сім’ї яких влаштовуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, зобов’язані пройти курс навчання з проблем виховання таких дітей (за винятком осіб, які бажають усиновити дитину) в центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Родичі, в яких проживає дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, що мають намір взяти її під опіку, піклування, курс навчання не проходять.

Рішення про встановлення опіки, піклування приймається у місячний строк після подання заяви і необхідних документів.

У разі встановлення опіки, піклування над дитиною, яка перебуває у закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служба у справах дітей разом з адміністрацією закладу забезпечує передачу дитини на виховання опікуну, піклувальнику і відрахування її із закладу протягом 15 днів після прийняття рішення про встановлення опіки, піклування.

 

Документи необхідні для встановлення опіки та піклування (п.40 постанови КМУ від 24 вересня 2008 року № 866)

Особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім’ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

  1. Заяву (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
  2. Довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
  3. Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
  4. Копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
  5. Довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
  6. Копію паспорта;
  7. Висновок про стан здоров’я заявника, складений за відповідною формою;
  8. Довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
  9. Довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;
  10. Письмову згоду всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Строк дії документів, зазначених у цьому пункті, становить дванадцять місяців з дати видачі.

 

Обов’язки опікуна, піклувальника

Опікун, піклувальник зобов’язаний:

- виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, психічний стан, фізичний і духовний розвиток,забезпечитиодержання дитиною повної загальної освіти, готувати до самостійного життя, забезпечувати її догляд і лікування;

- створювати належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;

- вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного.

 

Права опікуна, піклувальника

Опікун, піклувальник має право:

- самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування, вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду; давати згоду на усиновлення підопічного;

-давати згоду на усиновлення підопічного

- самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок призначеної державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;

- представляти інтереси підопічного в установах, організаціях, закладах;

- опікун, піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування суперечить інтересам дитини.

 

Соціальний супровід дітей, які перебувають під опікою, піклуванням

Соціальний супровід дітей, які перебувають під опікою, піклуванням здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном.