17 січня 2022 року
останні оновлення: 20 січня 2022 року

Звіт про роботу з документами та організацію діловодства за 2021р.

Робота з документами та організація діловодства за 2021 рік

Упродовж 2021 року загальним відділом апарату облдержадміністрації зареєстровано та опрацьовано 16927 вхідних та 10245 вихідних документів. Оформлено 19 протоколів нарад у голови обласної державної адміністрації. Опрацьовано проекти, зареєстровано та надіслано виконавцям 888 розпоряджень голови обласної державної адміністрації з основної діяльності.

 

Робота із запитами на інформацію за 2021 рік

Протягом 2021 року до загального відділу апарату облдержадміністрації надійшло та було зареєстровано 309 запитів на отримання публічної інформації.

 

Категорії запитувачів:

 • юридичні особи – 21;
 • фізичні особи – 189;
 • об’єднання громадян без статусу юридичної особи – 38;
 • засоби масової інформації, журналісти – 61.

 

Канал надходження запитів:

 • поштою – 29;
 • електронною поштою – 204;
 • факсом – 0;
 • телефоном – 0;
 • через систему СЕВ – 49;
 • особисто – 9;
 • інші канали – 18.

 

Результати розгляду запитів на інформацію:

 • задоволено – 242;
 • надіслано за належністю розпорядникам інформації – 54;
 • відмовлено – 8;
 • Листи, які надійшли як запити, по суті є пропозиція, зауваження,

    заява або звернення (скарга) – 5.

 

Види запитуваної інформації:

 • про фізичну особу – 16;
 • довідково- енциклопедичного характеру – 4;
 • про стан довкілля (екологічна інформація) – 10;
 • про товар (роботу, послугу) – 24;
 • науково-технічна інформація – 0;
 • податкова інформація – 13;
 • правова інформація – 5;
 • статистична інформація – 4;
 • соціологічна інформація – 0;
 • про аграрний сектор, земельні відносини – 20;
 • про реалізацію житлової політики, будівництво – 9;
 • з питань комунального господарства – 6;
 • з питань транспорту і зв’язку – 5;
 • з питань економічної, інвестиційної політики – 4;
 • про розпорядження бюджетними коштами – 19;
 • про соціальний захист – 17;
 • про охорону здоров’я – 24;
 • про освіту – 4;
 • з питань сім’ї, дітей, молоді – 4;
 • з питань культури, охорони культурної спадщини – 43;
 • про діяльність місцевих органів виконавчої влади – 74;
 • з релігійних питань та міжнаціональних відносин – 4.